Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud

Ffoniwch ni: 0800 464 00 00

Problemau teithio

Bydd rhan o Waterloo Road yn y Rhath ar gau o ddydd Llun 10 Gorffennaf tan fis Mawrth 2018 oherwydd gwaith i osod pont newydd yn lle hen un ger Waterloo Gardens.

Yn ystod y cyfnod hwn ni fydd modd i wasanaethau 1 a 2 Bws Caerdydd wasanaethu pen deheuol Waterloo Road, a byddant yn cael eu dargyfeirio drwy Marlborough Road a Blenheim Road i’r ddau gyfeiriad.

Gall cwsmeriaid sy’n dymuno dal y bws yn yr ardal hon wneud hynny o arosfannau bysiau ar Blenheim Road.

Ewch i wefan Bws Caerdydd yma i gael rhagor o wybodaeth.

Yn ôl