Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud

Ffoniwch ni: 0800 464 00 00

Problemau teithio

Pencampwriaeth y Chwe Gwlad. Stadiwm Principality, Caerdydd

Dargyfeiriadau Bws Caerdydd

Ewch i’n tudalen ddigwyddiadau yma i gael rhagor o fanylion am y ffyrdd a fydd ar gau a’r trefniadau teithio a fydd ar waith ar gyfer pob digwyddiad.

Oherwydd Pencampwriaeth Rygbi’r Chwe Gwlad yn Stadiwm Principality, bydd ffyrdd ar gau yng nghanol y ddinas ar y dyddiadau canlynol a rhwng yr amseroedd canlynol:

Dydd Sadwrn 3 Chwefror rhwng 10:30 a 17:30
Dydd Sul 11 Mawrth rhwng 11:00 a 18:30
Dydd Sadwrn 17 Mawrth rhwng 13:00 a 20:00 (noder y bydd Rhan Isaf Heol Eglwys Fair yn dal ar gau ar ôl 20:00)

Tra bydd y ffyrdd ar gau, bydd gwasanaethau sy’n rhedeg ar draws y ddinas yn rhannu yng nghanol y ddinas.

Ceir manylion isod am newidiadau i arosfannau terfynol bysiau yng nghanol y ddinas neu ewch i wefan Bws Caerdydd yma i gael rhagor o wybodaeth.

Rhif y llwybr

Arhosfan terfynol yng nghanol y ddinas

1 a 2 ▲

Canal Street

6 (baycar) ●

Heol y Tollty

8, 9 a 9A i Fae Caerdydd neu’r Pentref Chwaraeon

Canal Street

8, 9 a 9A i Ysbyty’r Waun

Ffordd Churchill

13 i Fae Caerdydd a’r Pentref Chwaraeon

Canal Street

13 i’r Ddrôp

Tudor Street

15

Tudor Street

17 ac 18

Tudor Street

21, 23 a 24

Heol y Brodyr Llwydion

25

Tudor Street

27

Heol y Brodyr Llwydion

28, 28A a 28B

Heol y Brodyr Llwydion

30

Heol y Brodyr Llwydion

35

Heol y Brodyr Llwydion

44, 45, 45B

Ffordd Churchill

49 a 50

Ffordd Churchill

51

Ffordd Churchill

52

Ffordd Churchill

53

Heol y Brodyr Llwydion

54 i Gyncoed

Heol y Brodyr Llwydion

54 i Channel View 

Canal Street

57 a 58

Ffordd Churchill

61 i Bentre-baen 

Tudor Street

61 i Bengam Green

Ffordd Churchill

63 a 63A

Tudor Street

64 a 65

Tudor Street

66

Tudor Street

86

Heol y Brodyr Llwydion

92, 92B, 93, 94 a 94B

Heol y Tollty tan 1900
neu Tudor Street ar ôl 19:00 nes y bydd y ffyrdd yn agor

95 i’r Barri

Tudor Street

95 i Ysbyty’r Waun

Heol y Brodyr Llwydion

95A, 95B a 95C

Tudor Street

96 a 96A

Tudor Street

X45 i gyfeiriad Llaneirwg

Ffordd Churchill

X45 i gyfeiriad Parc Manwerthu Bae Caerdydd

Canal Street

X59

Plas Dumfries – HT (drwy’r dydd)

X91

Tudor Street

▲ Ar ddiwrnodau digwyddiadau, ni fydd gwasanaethau 1 a 2 yn gwasanaethu cefn yr Orsaf Drenau Ganolog (arosfannau JM a JN) ar ôl i’r ffyrdd gael eu cau.

  • Ar ddiwrnodau digwyddiadau, dim ond rhwng canol y ddinas (Heol y Tollty – JG) a Bae Caerdydd y bydd y baycar yn rhedeg ac ni fydd yn gwasanaethu cylch canol y ddinas na chefn yr Orsaf Drenau Ganolog (arhosfan JM) ar ôl i’r ffyrdd gael eu cau.
Yn ôl