Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud
Problemau teithio

Dargyfeirio Llwybr D Stagecoach Bus. O 11 Mehefin 2018 ymlaen am hyd at 5 wythnos.

Bydd system unffordd dros dro ar waith wrth y gylchfan ar gyfer cyffordd Heol Pwll-y-Pant a Phontygwindy.

Fel rheol mae Bws D o Gaerffili yn mynd ar hyd Pontygwindy Rd/heibio Asda i gylchfan Pwll-y-Pant, ac yna’n mynd ar hyd y ffordd osgoi i gylchfan Trecenydd, heibio The Bowls, ac yn mynd fel Bws C i Ben-yr-Heol.

Dylai’r sawl sydd am deithio i Heol Pwll-y-Pant ddal Bws C sy’n gadael Cyfnewidfa Caerffili am 08:00 ac yna bob awr tan 18:00, oherwydd mae’r bws hwnnw yn dychwelyd trwy Bwll-y-Pant fel Bws D.

Yn ôl