Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud
Dolenni cyswllt defnyddiol

Dolenni cyswllt defnyddiol

Er mwyn eich helpu i ddod o hyd i’r union wybodaeth yr ydych yn chwilio amdani, ceir rhestr isod o ddolenni ar gyfer gwefannau sefydliadau, mudiadau a gweithredwyr eraill, a allai fod yn ddefnyddiol yn ein barn ni.

 

Awdurdodau lleol

Blaenau Gwent
Pen-y-bont ar Ogwr
Caerffili
Caerdydd
Sir Gaerfyrddin
Ceredigion
Conwy
Sir Ddinbych
Sir y Fflint
Gwynedd
Ynys Môn
Merthyr Tudful
Sir Fynwy
Castell-nedd Port Talbot
Casnewydd
Sir Benfro
Powys
Rhondda Cynon Taf
Abertawe
Torfaen
Bro Morgannwg
Wrecsam

 

Gweithredwyr bysiau

Alpine Travel
Arriva Cymru
Bws Caerdydd
Dansa
Edwards Coaches
Express Motors
Ffoshelig Coaches
Bysiau First Cymru
Llew Jones Coaches
Lloyds Coaches
Megabus
Mid Wales Travel
Morris Travel
National Express
New Adventure Travel
Newport Transport
Pats Coaches
Brodyr Richards
Sargeants Bros
Stagecoach yn Ne Cymru
Bysiau Cwm Taf
Tanat Valley

 

Gweithredwyr trenau

Trafnidiaeth Cymru
First Great Western
Northern Rail
Scot Rail
South Eastern Trains
South West Trains
Transpennine Express
West Coast Railways
East Midlands Trains

 

Rhannu ceir

I weld gwybodaeth am y Cynllun Rhannu Ceir ar gyfer Cymru gyfan, ewch i Share Cymru.

I weld gwybodaeth am rannu ceir yng Nghaerdydd, ewch i Share to Cardiff.
I weld gwybodaeth am rannu ceir ar draws y DU, ewch i Share a Car.

Liftshare – ledled y DU

 

Dolenni defnyddiol eraill

Yr Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig: 0800 40 50 40
Y Cyngor Prydeinig-Gwyddelig
Traffig Cymru
Croeso Cymru
Gwasanaeth Traffig a Theithio BBC Cymru
Sustrans
Bus Users UK
Bwcabus
Bws Arfordir Llyn
Fly2Wales

Passenger Focus
Yr Adran Drafnidiaeth
CTC Cycling
Maes Awyr Caerdydd
Links Air
National Rail
O Ddrws i Ddrws
Train Taxi
Trainline
TrawsCymru
Plus Bus
Parcio a Theithio
Cymdeithas Cludiant Cymunedol Cymru
Map o Fae Caerdydd
Cadw Caerdydd i Symud
Lonely Planet Wales
Yr Ymddiriedolaeth Arbed Ynni
Yr Ymddiriedolaeth Garbon
Bay Trans – teithio ym Mae Abertawe, y Mwmbwls a Gŵyr
Lonydd Glas Sir Benfro
Eurostar
Llywodraeth Cymru

Os oes gwefan yr hoffech ei gweld yn cael ei hychwanegu at y rhestr hon, ebostiwch general@traveline.cymru