Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud
Rhowch wybod i ni os nad yw man cychwyn / gorffen eich taith yn y rhestr.i
i
i
i
i
i
Chwilio yn ôl gweithredwr
Chwilio yn ôl gweithredwr i

No flight information available at this time

Warning

Cau ffyrdd am gyfnod hir yng nghanol Caerdydd - o 21/06/2020 ymlaen

Cau ffyrdd am gyfnod hir yng nghanol Caerdydd - o 21/06/2020 ymlaen

Rhagor o wybodaeth >

Stryd Wood, Caerdydd – Newidiadau i arosfannau bysiau o 28/07/2020 ymlaen

Stryd Wood, Caerdydd – Newidiadau i arosfannau bysiau o 28/07/2020 ymlaen

Rhagor o wybodaeth >

Rheilffordd Calon Cymru ar gau rhwng Llanelli a Llandrindod o 06/07/2020 ymlaen

Rheilffordd Calon Cymru ar gau rhwng Llanelli a Llandrindod o 06/07/2020 ymlaen

Rhagor o wybodaeth >

Gwaith Trawsnewid Rheilffyrdd ar gyfer Metro De Cymru – Newidiadau i wasanaethau trên o 01/08/2020 tan fis Mai 2021

Gwaith Trawsnewid Rheilffyrdd ar gyfer Metro De Cymru – Newidiadau i wasanaethau trên o 01/08/2020 tan fis Mai 2021

Rhagor o wybodaeth >

Gwasanaethau 121, 120/130 Stagecoach yn Ne Cymru – Rhoi’r gorau dros dro i ddefnyddio arosfannau o 6/1/2020 ymlaen

Gwasanaethau 121, 120/130 Stagecoach yn Ne Cymru – Rhoi’r gorau dros dro i ddefnyddio arosfannau o 6/1/2020 ymlaen

Rhagor o wybodaeth >

Gwasanaeth 74 First Cymru yn cael ei ddargyfeirio dros dro ar amryw ddyddiadau rhwng 06/07/2020 a 01/02/2021

Gwasanaeth 74 First Cymru yn cael ei ddargyfeirio dros dro ar amryw ddyddiadau rhwng 06/07/2020 a 01/02/2021

Rhagor o wybodaeth >

Llwybrau gwasanaethau C16 a C17 yn newid o 09/07/2020 ymlaen nes y clywch yn wahanol

Llwybrau gwasanaethau C16 a C17 yn newid o 09/07/2020 ymlaen nes y clywch yn wahanol

Rhagor o wybodaeth >

Albion Square, Rhymni – Cau ffordd dros dro o 20/07/2020 ymlaen

Albion Square, Rhymni – Cau ffordd dros dro o 20/07/2020 ymlaen

Rhagor o wybodaeth >

Tŷ Southgate, Caerdydd – Rhoi’r gorau dros dro i ddefnyddio arhosfan bysiau – O 20/07/2020 ymlaen

Tŷ Southgate, Caerdydd – Rhoi’r gorau dros dro i ddefnyddio arhosfan bysiau – O 20/07/2020 ymlaen

Rhagor o wybodaeth >

Clwb Rygbi’r Tyllgoed, Caerdydd – Rhoi’r gorau dros dro i ddefnyddio arhosfan ar gyfer bysiau o gyfeiriad canol y ddinas – O 22/07/2020 tan 14/08/2020

Clwb Rygbi’r Tyllgoed, Caerdydd – Rhoi’r gorau dros dro i ddefnyddio arhosfan ar gyfer bysiau o gyfeiriad canol y ...

Rhagor o wybodaeth >

Gwasanaethau 60/60A, 95A a 2 Stagecoach yn Ne Cymru yn cael eu dargyfeirio dros dro o 25/07/2020 tan 21/08/2020

Gwasanaethau 60/60A, 95A a 2 Stagecoach yn Ne Cymru yn cael eu dargyfeirio dros dro o 25/07/2020 tan 21/08/2020

Rhagor o wybodaeth >

Gwasanaeth X7 NAT – Symud arhosfan bysiau o 01/08/2020 ymlaen

Gwasanaeth X7 NAT – Symud arhosfan bysiau o 01/08/2020 ymlaen

Rhagor o wybodaeth >

Gwasanaeth 304 NAT – Dargyfeiriad dros dro gyda’r nos o 03/08/2020 tan 14/08/2020

Gwasanaeth 304 NAT – Dargyfeiriad dros dro gyda’r nos o 03/08/2020 tan 14/08/2020

Rhagor o wybodaeth >

> <
Give us a call

Lawrlwytho ap Traveline Cymru

Ar gael o
App Store a Google Play

iPhone
Traveline
Traveline Cymru

RT If you’re walking up Snowdon, make sure to use the official car-parks. The regular Sherpa bus service links the m… https://t.co/wxBAtSTs9o

Traveline
Traveline Cymru

RT Os ydych am gerdded i fyny'r Wyddfa, defnyddiwch y meysydd parcio swyddogol. Mae gwasanaeth bws Sherpa rheolaidd… https://t.co/xMt45NVu7Q

Dyma gyfle i addasu eich taith a chofrestru i gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein llythyr newyddion electronig!