Amserlenni

Gwybodaeth ychwanegol

Gweld y problemau teithio i gyd IAWN

Llanberis - Bangor Dydd Llun i ddydd Gwener (heblaw am wyliau banc)

Ffliciwch y sgrîn i weld yr amseroedd
in, Interchange, A4086, Llanberis
after, Maes Padarn, A4086, Llanberis
before, Londis, High Street, Llanberis
o/s, Dolbadarn Hotel, High Street, Llanberis
o/s, Joe Brown, High Street, Llanberis
o/s former, HSBC, High Street, Llanberis
after, Glyn Rhonwy, Llanberis Road, Pen-gilfach
after, Gwel Llyn, Llanberis Road, Pen-gilfach
nr, Hafod Wen, Llanberis Road, Fachwen
before Junction Lon Brynrefail, Llanberis Road, Llanberis Road, Brynrefail
nr, Llwyn Coed Bach, A4244, Brynrefail
nr, Penllyn, B4547, Brynrefail
nr, Bryn Parc, Brynrefail Road, Brynrefail
before, Y Fricsan, Llanberis Road, Brynrefail
before Chapel, Cwm-y-glo, Capel Bach, Cwm-y-glo
before, Maes Gerddi, Maes Gerddi, Cwm-y-glo
opp, Capel Bach, Maes Gerddi, Cwm-y-glo
before, Dol Afon, Llanberis Road, Cwm-y-glo
after, Glyntrwog, Bryngwyn Ffordd, Pont-Rhythallt
nr, Bro Rhythallt, Rhes Rhythallt, Pont-Rhythallt
after, Pont Rhythallt, Station Road, Llanrug
opp Venice, Tal-y-Bont, Station Road, Pont-Rhythallt
o/s 5, Ffordd yr Orsaf, Station Road, Llanrug
after, Nant y Glyn, Station Road, Llanrug
before, Corlan y Rhos, Station Road, Llanrug
after, Sgwar, Ffordd Crawia, Llanrug
o/s 1, Crawia, Ffordd Crawia, Llanrug
o/s, Capel Cysegr, Llanrug Road, Bethel
nr, Ger Afon, Brynrefail Road, Brynrefail
after, Racca Crossroads, B4547, Penisar Waun
nr, Plas y Rhiw, Main Road, Deiniolen
nr, Capel Maes-y-dref, Main Road, Deiniolen
before, Pentre Helen, Main Road, Deiniolen
o/s, Ysgol, Pentre Helen Road, Deiniolen
o/s, Capel Ebenezer, High Street, Deiniolen
before, Lon Tai Castell, High Street, Deiniolen
nr, Rhyd Fadog, Deiniloen Road, Deiniolen
after, Rhyd Fadog, Deiniolen Road, Deiniolen
after, Lon Tai Castell, High Street, Deiniolen
opp, Capel Ebenezer, High Street, Deiniolen
nr, Rhiwen, Unclassified, Rhiwen
before, Beran Garage, B4547, Penisar Waun
opp, Rhiwlas, Bro Rhiwen, Waen-Pentir
after, Ysgol Rhiwlas, Lon Plas, Waen-Pentir
nr, Erw-Bian, B4366, Llanddeiniolen
nr, Cefn Llan, B4366, Llanddeiniolen
opp, Gors Bach Inn, B4366, Llanddeiniolen
opp, Groeslon Ty Mawr, B4366, Llanddeiniolen
after, Ty Mawr, B4547, Llanddeiniolen
nr, Rhosywylfa, B4547, Seion
nr, Nant Y Garth, Ffordd Fodolydd, Y Felinheli
nr, Faenol, B4547, Y Felinheli
opp, Nant y mount, Penrhos Road, Capel-y-graig
not in use, Penrhos Community Centre Q, Penrhos Road, Bangor
after, Penrhos Community Centre, Penrhos Road, Bangor
o/s, Ysgol y Faenol, Penrhos Road, Bangor
o/s, Capel y Graig, Penrhos Road, Bangor
after, Goleufryn, Penrhos Road, Bangor
Grounds, Ysbyty Gwynedd, Grounds, Bangor
nr, Penrhos Garnedd, Penrhos Road, Bangor
o/s, Kingdom Hall, Penrhos Road, Bangor
before, Bryn Adda, Penrhos Road, Bangor
before, Hafod Elfyn, Ffordd Penrhos, Coed Mawr
after, Pen Coed Mawr, Penrhos Road, Bangor
o/s 58, Heol Penrhos, Penrhos Road, Bangor
o/s 53, Ffordd Penrhos, Penrhos Road, Bangor
opp Playing Fields, Ffordd Belmont, Belmont Road, Bangor
after, Swyddfa'r Post Office, Ffriddoedd Road, Bangor
opp, Coleg Menai, Ffriddoedd Road, Upper Bangor
opp, Canolfan Hamdden, Ffriddoedd Road, Upper Bangor
o/s, Llys Tryfan, Ffriddoedd Road, Upper Bangor
o/s, Morrisons, Holyhead Road, Bangor
after, Railway Station J, Deiniol Road, Bangor
opp ASDA, Ffordd Deiniol, Deiniol Road, Bangor
at, Bus Station A, Garth Road, Bangor
GWCO - Gwynfor Coaches
Ffliciwch y sgrîn i weld yr amseroedd
in, Interchange, A4086, Llanberis
after, Maes Padarn, A4086, Llanberis
before, Londis, High Street, Llanberis
o/s, Dolbadarn Hotel, High Street, Llanberis
o/s, Joe Brown, High Street, Llanberis
o/s former, HSBC, High Street, Llanberis
after, Glyn Rhonwy, Llanberis Road, Pen-gilfach
after, Gwel Llyn, Llanberis Road, Pen-gilfach
nr, Hafod Wen, Llanberis Road, Fachwen
before Junction Lon Brynrefail, Llanberis Road, Llanberis Road, Brynrefail
nr, Llwyn Coed Bach, A4244, Brynrefail
nr, Penllyn, B4547, Brynrefail
nr, Bryn Parc, Brynrefail Road, Brynrefail
nr, Ger Afon, Brynrefail Road, Brynrefail
after, Racca Crossroads, B4547, Penisar Waun
nr, Plas y Rhiw, Main Road, Deiniolen
nr, Capel Maes-y-dref, Main Road, Deiniolen
before, Pentre Helen, Main Road, Deiniolen
o/s, Ysgol, Pentre Helen Road, Deiniolen
o/s, Capel Ebenezer, High Street, Deiniolen
before, Lon Tai Castell, High Street, Deiniolen
nr, Rhyd Fadog, Deiniloen Road, Deiniolen
after, Rhyd Fadog, Deiniolen Road, Deiniolen
after, Lon Tai Castell, High Street, Deiniolen
opp, Capel Ebenezer, High Street, Deiniolen
nr, Rhiwen, Unclassified, Rhiwen
before, Beran Garage, B4547, Penisar Waun
opp, Rhiwlas, Bro Rhiwen, Waen-Pentir
after, Ysgol Rhiwlas, Lon Plas, Waen-Pentir
after, Ty Mawr, B4547, Llanddeiniolen
nr, Rhosywylfa, B4547, Seion
nr, Nant Y Garth, Ffordd Fodolydd, Y Felinheli
nr, Faenol, B4547, Y Felinheli
opp, Nant y mount, Penrhos Road, Capel-y-graig
not in use, Penrhos Community Centre Q, Penrhos Road, Bangor
after, Penrhos Community Centre, Penrhos Road, Bangor
o/s, Ysgol y Faenol, Penrhos Road, Bangor
o/s, Capel y Graig, Penrhos Road, Bangor
after, Goleufryn, Penrhos Road, Bangor
Grounds, Ysbyty Gwynedd, Grounds, Bangor
nr, Penrhos Garnedd, Penrhos Road, Bangor
o/s, Kingdom Hall, Penrhos Road, Bangor
before, Bryn Adda, Penrhos Road, Bangor
before, Hafod Elfyn, Ffordd Penrhos, Coed Mawr
after, Pen Coed Mawr, Penrhos Road, Bangor
o/s 58, Heol Penrhos, Penrhos Road, Bangor
o/s 53, Ffordd Penrhos, Penrhos Road, Bangor
opp Playing Fields, Ffordd Belmont, Belmont Road, Bangor
after, Swyddfa'r Post Office, Ffriddoedd Road, Bangor
opp, Coleg Menai, Ffriddoedd Road, Upper Bangor
opp, Canolfan Hamdden, Ffriddoedd Road, Upper Bangor
o/s, Llys Tryfan, Ffriddoedd Road, Upper Bangor
o/s, Morrisons, Holyhead Road, Bangor
after, Railway Station J, Deiniol Road, Bangor
opp ASDA, Ffordd Deiniol, Deiniol Road, Bangor
at, Bus Station A, Garth Road, Bangor
GWCO - Gwynfor Coaches
Ffliciwch y sgrîn i weld yr amseroedd
in, Interchange, A4086, Llanberis
after, Maes Padarn, A4086, Llanberis
before, Londis, High Street, Llanberis
o/s, Dolbadarn Hotel, High Street, Llanberis
o/s, Joe Brown, High Street, Llanberis
o/s former, HSBC, High Street, Llanberis
after, Glyn Rhonwy, Llanberis Road, Pen-gilfach
after, Gwel Llyn, Llanberis Road, Pen-gilfach
nr, Hafod Wen, Llanberis Road, Fachwen
before Junction Lon Brynrefail, Llanberis Road, Llanberis Road, Brynrefail
nr, Llwyn Coed Bach, A4244, Brynrefail
nr, Penllyn, B4547, Brynrefail
nr, Bryn Parc, Brynrefail Road, Brynrefail
nr, Ger Afon, Brynrefail Road, Brynrefail
after, Racca Crossroads, B4547, Penisar Waun
nr, Plas y Rhiw, Main Road, Deiniolen
nr, Capel Maes-y-dref, Main Road, Deiniolen
nr, Gally-y-foel, Deiniolen Road, Gallt-y-foel
nr, Pen y Bwlch, Deiniolen Road, Bigil
adj 9, Maes Eilian, Deiniolen Road, Dinorwic
opp, Community Centre, Deiniolen Road, Dinorwic
opp, Bro Elidir, Deiniolen Road, Dinorwic
entrance, Bro Elidir, Deiniolen Road, Dinorwic
o/s, Community Centre, Deiniolen Road, Dinorwic
opp 9, Maes Eilian, Deiniolen Road, Dinorwic
nr, Pen y Bwlch, Deiniolen Road, Bigil
nr, Deiniolen Road, Deiniolen Road, Gallt-y-foel
o/s, Cynfi Old School, Deiniolen Road, Deiniolen
before, Pentre Helen, Main Road, Deiniolen
o/s, Ysgol, Pentre Helen Road, Deiniolen
o/s, Capel Ebenezer, High Street, Deiniolen
before, Lon Tai Castell, High Street, Deiniolen
nr, Rhyd Fadog, Deiniloen Road, Deiniolen
after, Rhyd Fadog, Deiniolen Road, Deiniolen
after, Lon Tai Castell, High Street, Deiniolen
opp, Capel Ebenezer, High Street, Deiniolen
nr, Rhiwen, Unclassified, Rhiwen
before, Beran Garage, B4547, Penisar Waun
opp, Rhiwlas, Bro Rhiwen, Waen-Pentir
after, Ysgol Rhiwlas, Lon Plas, Waen-Pentir
after, Ty Mawr, B4547, Llanddeiniolen
nr, Rhosywylfa, B4547, Seion
nr, Nant Y Garth, Ffordd Fodolydd, Y Felinheli
nr, Faenol, B4547, Y Felinheli
opp, Nant y mount, Penrhos Road, Capel-y-graig
not in use, Penrhos Community Centre Q, Penrhos Road, Bangor
after, Penrhos Community Centre, Penrhos Road, Bangor
o/s, Ysgol y Faenol, Penrhos Road, Bangor
o/s, Capel y Graig, Penrhos Road, Bangor
after, Goleufryn, Penrhos Road, Bangor
Grounds, Ysbyty Gwynedd, Grounds, Bangor
nr, Penrhos Garnedd, Penrhos Road, Bangor
o/s, Kingdom Hall, Penrhos Road, Bangor
before, Bryn Adda, Penrhos Road, Bangor
before, Hafod Elfyn, Ffordd Penrhos, Coed Mawr
after, Pen Coed Mawr, Penrhos Road, Bangor
o/s 58, Heol Penrhos, Penrhos Road, Bangor
o/s 53, Ffordd Penrhos, Penrhos Road, Bangor
opp Playing Fields, Ffordd Belmont, Belmont Road, Bangor
after, Swyddfa'r Post Office, Ffriddoedd Road, Bangor
opp, Coleg Menai, Ffriddoedd Road, Upper Bangor
opp, Canolfan Hamdden, Ffriddoedd Road, Upper Bangor
o/s, Llys Tryfan, Ffriddoedd Road, Upper Bangor
o/s, Morrisons, Holyhead Road, Bangor
after, Railway Station J, Deiniol Road, Bangor
opp ASDA, Ffordd Deiniol, Deiniol Road, Bangor
at, Bus Station A, Garth Road, Bangor
GWCO - Gwynfor Coaches
Ffliciwch y sgrîn i weld yr amseroedd
in, Interchange, A4086, Llanberis
after, Maes Padarn, A4086, Llanberis
before, Londis, High Street, Llanberis
o/s, Dolbadarn Hotel, High Street, Llanberis
o/s, Joe Brown, High Street, Llanberis
o/s former, HSBC, High Street, Llanberis
after, Glyn Rhonwy, Llanberis Road, Pen-gilfach
after, Gwel Llyn, Llanberis Road, Pen-gilfach
nr, Hafod Wen, Llanberis Road, Fachwen
before Junction Lon Brynrefail, Llanberis Road, Llanberis Road, Brynrefail
nr, Llwyn Coed Bach, A4244, Brynrefail
nr, Penllyn, B4547, Brynrefail
nr, Bryn Parc, Brynrefail Road, Brynrefail
nr, Ger Afon, Brynrefail Road, Brynrefail
after, Racca Crossroads, B4547, Penisar Waun
nr, Plas y Rhiw, Main Road, Deiniolen
nr, Capel Maes-y-dref, Main Road, Deiniolen
nr, Gally-y-foel, Deiniolen Road, Gallt-y-foel
nr, Pen y Bwlch, Deiniolen Road, Bigil
adj 9, Maes Eilian, Deiniolen Road, Dinorwic
opp, Community Centre, Deiniolen Road, Dinorwic
opp, Bro Elidir, Deiniolen Road, Dinorwic
entrance, Bro Elidir, Deiniolen Road, Dinorwic
o/s, Community Centre, Deiniolen Road, Dinorwic
opp 9, Maes Eilian, Deiniolen Road, Dinorwic
nr, Pen y Bwlch, Deiniolen Road, Bigil
nr, Deiniolen Road, Deiniolen Road, Gallt-y-foel
o/s, Cynfi Old School, Deiniolen Road, Deiniolen
before, Pentre Helen, Main Road, Deiniolen
o/s, Ysgol, Pentre Helen Road, Deiniolen
o/s, Capel Ebenezer, High Street, Deiniolen
before, Lon Tai Castell, High Street, Deiniolen
nr, Rhyd Fadog, Deiniloen Road, Deiniolen
after, Rhyd Fadog, Deiniolen Road, Deiniolen
after, Lon Tai Castell, High Street, Deiniolen
opp, Capel Ebenezer, High Street, Deiniolen
nr, Rhiwen, Unclassified, Rhiwen
before, Beran Garage, B4547, Penisar Waun
opp, Rhiwlas, Bro Rhiwen, Waen-Pentir
after, Ysgol Rhiwlas, Lon Plas, Waen-Pentir
after, Ty Mawr, B4547, Llanddeiniolen
nr, Rhosywylfa, B4547, Seion
nr, Nant Y Garth, Ffordd Fodolydd, Y Felinheli
nr, Faenol, B4547, Y Felinheli
opp, Nant y mount, Penrhos Road, Capel-y-graig
not in use, Penrhos Community Centre Q, Penrhos Road, Bangor
after, Penrhos Community Centre, Penrhos Road, Bangor
o/s, Ysgol y Faenol, Penrhos Road, Bangor
o/s, Capel y Graig, Penrhos Road, Bangor
after, Goleufryn, Penrhos Road, Bangor
Grounds, Ysbyty Gwynedd, Grounds, Bangor
nr, Penrhos Garnedd, Penrhos Road, Bangor
o/s, Kingdom Hall, Penrhos Road, Bangor
before, Bryn Adda, Penrhos Road, Bangor
before, Hafod Elfyn, Ffordd Penrhos, Coed Mawr
after, Pen Coed Mawr, Penrhos Road, Bangor
o/s 58, Heol Penrhos, Penrhos Road, Bangor
o/s 53, Ffordd Penrhos, Penrhos Road, Bangor
opp Playing Fields, Ffordd Belmont, Belmont Road, Bangor
after, Swyddfa'r Post Office, Ffriddoedd Road, Bangor
opp, Coleg Menai, Ffriddoedd Road, Upper Bangor
opp, Canolfan Hamdden, Ffriddoedd Road, Upper Bangor
o/s, Llys Tryfan, Ffriddoedd Road, Upper Bangor
o/s, Morrisons, Holyhead Road, Bangor
after, Railway Station J, Deiniol Road, Bangor
opp ASDA, Ffordd Deiniol, Deiniol Road, Bangor
at, Bus Station A, Garth Road, Bangor
GWCO - Gwynfor Coaches