Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud

Ffoniwch ni: 0800 464 00 00

Blog

Latest Tweets

@TravelineCymru RT #NorthWembley - Virgin Trains customers can use Chiltern Railways and East Midlands Trains via any reasonable route.
@TravelineCymru RT CLEARED: Trains are now running normally between Stockport and Buxton / Sheffield via Hazel Grove following disrupt… https://t.co/injc4Zv51L
@TravelineCymru RT The 12:00 82 Service from Mozart Drive to Port Talbot is not operating due to vehicle breakdown. Apologies for any… https://t.co/9ddyCdGhbX
@TravelineCymru RT #Blackwood Service Update: Due to an engineering concern 10:10 12 Service from Blackwood-New Tredegar will not oper… https://t.co/1kBPnemeTo
Trefnu anturiaethau i’r teulu yng Nghymru – mae’n hawdd gyda Traveline Cymru

Trefnu anturiaethau i’r teulu yng Nghymru – mae’n hawdd gyda Traveline Cymru

26 Mehefin 2018

Dewch i ddarganfod Cymru gyda’ch teulu a’ch ffrindiau drwy ffonio Traveline Cymru yn rhad ac am ddim ar 0800 464 0000; gallwn ni eich helpu i gynllunio eich teithiau ar drafnidiaeth gyhoeddus a darparu’r holl wybodaeth y bydd arnoch ei hangen.

Rydym ni yn Traveline Cymru yma i’ch helpu i gynllunio pob math o daith, o drip siopa munud ola’, i ddiwrnod o antur gyda’r teulu, i syrpréis pen-blwydd i rywun arbennig. A’r newyddion da yw bod modd ffonio ein rhif 0800 464 0000 yn rhad ac am ddim, felly gallwch siarad ag aelod o’n tîm cyfeillgar, dwyieithog heb boeni am y gost.

Dilynwch Gwen a’i hwyrion wrth iddynt ddefnyddio Traveline Cymru i gynllunio eu hanturiaethau hanner tymor ar draws Cymru. Gwyliwch y fideos isod!

Rhan un: Mae Gwen a’r plant yn penderfynu mwynhau’r awyr agored yn ystod hanner tymor.


Rhan dau: Ar ôl y daith mae Gwen a’r plant mewn ychydig bach o drafferth!


Rhan tri: Ar ôl trip blinedig, mae’r plant yn penderfynu ffonio Traveline Cymru i gynllunio syrpréis arbennig i’w nain.

Mae ein canolfan gyswllt ym Mhenrhyndeudraeth ar agor bob dydd rhwng 7am ac 8pm ac mae ein tîm cyfeillgar, dwyieithog wrth law i helpu gydag unrhyw ymholiadau sydd gennych ynghylch teithio! Gyda lefelau bodlonrwydd o 99%* ymhlith ein cwsmeriaid, rydym yn credu’n gryf mewn sicrhau eich bod chi’n hyderus bod gennych yr holl wybodaeth y mae arnoch ei hangen i gwblhau eich taith yn ddidrafferth.

I ddod â’n fideos yn fyw rydym wedi ymuno â’r cwmni theatr cynhwysol Hijinx, sydd wedi darparu’r cast a’r criw ar gyfer pob fideo. Rydym yn gobeithio y bydd ein hymgyrch yn codi ymwybyddiaeth o’n gwasanaeth rhad ac am ddim sy’n gwneud gwybodaeth am drafnidiaeth gyhoeddus yn hygyrch i’r sawl sydd wedi’u heithrio’n ddigidol, ac y bydd hefyd yn rhannu’r neges y gall trafnidiaeth gyhoeddus helpu pobl i fod yn fwy annibynnol, gan arwain yn y pen draw at gyfleoedd i’r teulu cyfan fwynhau ffordd o fyw mwy egnïol.

Mae Traveline Cymru a Hijinx wedi cael cyllid gan raglen CultureStep Celfyddydau a Busnes Cymru i gryfhau a datblygu eu partneriaeth greadigol.

Cliciwch yma i ddarganfod rhagor am Hijinx.

Cliciwch yma i ddarganfod rhagor am Celfyddydau a Busnes Cymru.

*Lefelau bodlonrwydd cwsmeriaid yn dal i godi yn Traveline Cymru

Pob blog