Gwasanaethau i fusnesau

Rydym yn cynnig ystod o wasanaethau busnes yn rhad ac am ddim, y gellir eu teilwra i ateb anghenion unigol eich busnes.

Cliciwch ar y dolenni cyswllt isod i weld beth sydd ar gael, ac i weld astudiaethau achos o gwmnïau yr ydym wedi gweithio gyda nhw yn y gorffennol.

 

Traveline Cymru+

Bwriad ein sesiynau digidol byw TravelineCymru+ sy’n rhad ac am ddim yw rhoi’r adnoddau angenrheidiol i gynrychiolwyr o’ch sefydliad fod yn ‘hyrwyddwyr teithio’. Felly, waeth pa fath o fusnes ydych chi, byddwch yn gallu annog eich ymwelwyr, eich tîm ehangach a’ch cymuned leol i ddefnyddio ein gwasanaethau gwybodaeth er mwyn archwilio eu hopsiynau teithio. 

Traveline Cymru+

Cynlluniwr taith wedi’i addasu y mae modd ei lawrlwytho

Mae’r cyfleuster hwn yn eich galluogi i gael fersiwn wedi’i haddasu o’n cynlluniwr taith ar eich gwefan chi. Mae’r adnodd hwn yn rhad ac am ddim ac mae ar gael i’w lawrlwytho isod.

Lawrlwytho’r Cynlluniwr Taith

Astudiaethau achos

Cliciwch yma i weld astudiaethau achos am y cwmnïau a’r sefydliadau yr ydym wedi cydweithio â nhw

Cael rhagor o wybodaeth

Hyfforddi’r Hyfforddwr

Mae ein rhaglen Hyfforddi’r Hyfforddwr yn hyfforddi hyrwyddwyr mewn sefydliadau i ddosbarthu gwybodaeth am wasanaethau Traveline Cymru i staff, ymwelwyr ac unrhyw un arall sydd â diddordeb.

Cael rhagor o wybodaeth

Digwyddiadau a gweithdai yn eich gweithle

Os oes gennych ddiddordeb mewn cael rhagor o wybodaeth am ein gwasanaethau, gallwn drefnu gweithdai ac arddangosiadau i’ch staff ynghylch sut i ddefnyddio’r ystod lawn o wasanaethau sydd gan Traveline Cymru ar y wefan ac ar ddyfeisiau symudol.   I ofyn am weithdy neu arddangosiad yn eich gweithle, cysylltwch â ni yn marketing@travelinecymru.info

Gofyn am gael trefnu digwyddiad

Deunydd hyrwyddo

Gall Traveline Cymru ddarparu deunydd hyrwyddo i’w roi i’ch staff, ymwelwyr a myfyrwyr er mwyn eu hannog i feddwl am sut y maent yn teithio.

Gofyn am ddeunydd hyrwyddo

Traveline Cymru – Elfennau Amlgyfrwng

Ar y dudalen hon mae ein logos a’n gwaith celf rhad ac am ddim, y gellir eu lawrlwytho ac yr ydym yn annog sefydliadau a mudiadau yng Nghymru i’w defnyddio.

Ewch i