Gwasanaethau i fusnesau

Rydym yn cynnig ystod o wasanaethau busnes yn rhad ac am ddim, y gellir eu teilwra i ateb anghenion unigol eich busnes.

Cliciwch ar y dolenni cyswllt isod i weld beth sydd ar gael, ac i weld astudiaethau achos o gwmnïau yr ydym wedi gweithio gyda nhw yn y gorffennol.

 

Astudiaethau achos

Cliciwch yma i weld astudiaethau achos am y cwmnïau a’r sefydliadau yr ydym wedi cydweithio â nhw

Cael rhagor o wybodaeth

Cynlluniwr taith wedi’i addasu y mae modd ei lawrlwytho

Mae’r cyfleuster hwn yn eich galluogi i gael fersiwn wedi’i haddasu o’n cynlluniwr taith ar eich gwefan chi. Mae’r adnodd hwn yn rhad ac am ddim ac mae ar gael i’w lawrlwytho isod.

Lawrlwytho’r Cynlluniwr Taith

Hyfforddi’r Hyfforddwr

Mae ein rhaglen Hyfforddi’r Hyfforddwr yn hyfforddi hyrwyddwyr mewn sefydliadau i ddosbarthu gwybodaeth am wasanaethau Traveline Cymru i staff, ymwelwyr ac unrhyw un arall sydd â diddordeb.

Cael rhagor o wybodaeth

Digwyddiadau a gweithdai yn eich gweithle

Os oes gennych ddiddordeb mewn cael rhagor o wybodaeth am ein gwasanaethau, gallwn drefnu gweithdai ac arddangosiadau i’ch staff ynghylch sut i ddefnyddio’r ystod lawn o wasanaethau sydd gan Traveline Cymru ar y wefan ac ar ddyfeisiau symudol.   I ofyn am weithdy neu arddangosiad yn eich gweithle, cysylltwch â ni yn marketing@travelinecymru.info

Gofyn am gael trefnu digwyddiad

Deunydd hyrwyddo

Gall Traveline Cymru ddarparu deunydd hyrwyddo i’w roi i’ch staff, ymwelwyr a myfyrwyr er mwyn eu hannog i feddwl am sut y maent yn teithio.

Gofyn am ddeunydd hyrwyddo