Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud
Coronafeirws – Y wybodaeth ddiweddaraf am wasanaethau trafnidiaeth

Yn sgîl cyhoeddiad diweddaraf Llywodraeth Cymru, dylech aros gartref ac osgoi teithio o 6pm nos Wener 23 Hydref tan ddydd Llun 9 Tachwedd os nad yw eich taith yn hollol hanfodol. Mae’r sawl sy’n cael teithio’n cynnwys gweithwyr allweddol sy’n teithio i’r gwaith; pobl nad ydynt yn gallu gweithio gartref; a phobl sy’n gorfod teithio i mofyn bwyd a chynnyrch meddygol hanfodol.

Yn anffodus ni allwn ddiweddaru ein Cynlluniwr Taith a’n tudalen Amserlenni â’r newidiadau i wasanaethau yn ystod y cyfnod atal byr o bythefnos. Dylech edrych isod dan y pennawd sy’n berthnasol i’ch gweithredwr i weld yr amserlenni a fydd ar waith yn ystod y cyfnod dan sylw. If you’re unable to find information about your operator or your journey, please call us on 0800 464 0000.

Dylech barhau i ddilyn y cyngor diweddaraf gan Iechyd Cyhoeddus Cymruynghylchatal y feirws rhag ymledu, adnabod yr arwyddion a’r symptomau, cadw pellter cymdeithasol a defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus.

 

Dolenni cyswllt defnyddiol eraill:

Oherwydd bod y sefyllfa hon yn un sy’n newid yn gyflym, efallai na fydd modd i ni ddarparu’r wybodaeth yn Gymraeg bob amser. Hoffem ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra.

 

Mae’r cyngor a'r wybodaeth ddiweddaraf gan weithredwyr i’w gweld isod:

Bus

Train

Flights

 

Bus

1st Choice

Airparks Services

Arriva Buses Wales

Arriva Midlands

Anglesey Council

Berwyn Coaches

Briggs Coach Hire

Brodyr James

Brodyr Williams

Bwcabus

Caelloi

Cardiff Bus

Caring Coaches

Capital Hire

Celtic Travel

Cen ap Tomos

Clynnog & Trefor

Connect2

D&G Bus

DANSA

Davies Coaches

Denbighshire Council

Dilwyns Coaches

E Jones and Sons

Easy Coach

Easyway

Edwards Brothers

Edwards Coaches

Eifion's Coaches

Evans Coaches

Ffoshelig

First Cymru

Globe

Glyn Evans

Goodsir Coaches

Greenlinks Community Transport

Gwynfor Coaches

Gwynne Price Transport

Harris Coaches

Henleys Bus Services

James Bevan

John's Coaches

Jones Login

Llew Jones

Lewis Y Llan

Lloyds Coaches

M&H Coaches

Midway Motors

Mid Wales Travel

Monmouthshire County Council

Morris Travel

National Express

Nefyn Coaches

New Adventure Travel

Newport Bus

O R Jones

Owens of Oswestry

Pembrokeshire County Council

P&O Lloyd

Pats Coaches

Peyton Travel

Pheonix Transport

Phil Anslow

R J Jones

Richard Bros

Ridgway Coaches

Sarah Bell Minibus

Sargeant

South Wales Transport

Stagecoach in South Wales

Stagecoach in Chester

Stagecoach Merseyside & South Lancashire

Stagecoach Wye and Dean

Taf Valley Coaches

Tanat Valley Coaches

Thomas of Rhondda

Townlynx

Travel Final Ltd

TrawsCymru

Veol Coaches

Watts Coaches

Windy Corner Coaches

Yeomans Canyon
 

 

Train

Transport for Wales

Great Western Railway 
 

 

Flights

Cardiff Airport

Eastern Airways

 

 

Bus

1st Choice

Airparks Services

 

 

AAA Taxis

01/09/2020

Service returned to normal as of 1/9/20 (Bryneglwys - Llandegla). Operating Monday, Wednesday and Friday. Service now connects with X51.

 

 

Arriva Buses Wales

2 Week Circuit Breaker Lockdown Timetables (from 6pm on Friday 23rd October to Monday 9th November)

Following the announcement of a ‘Fire Break’ lockdown Wales, Arriva Buses Wales will continue running at the current service levels. They will continue to monitor demand during the first week and, if needed, make service adjustments.

Please visit the Arriva Cymru website to access all timetables in full.

You can find more information on using Arriva Cymru services on their COVID-19 FAQs page.

 

 

Arriva Midlands

Please click here to see revised timetables in place for Arriva Midlands services.

 

 

Anglesey Council

Please see below for all timetables currently in operation in the Anglesey area:

Arriva Cymru and Gwynfor Coaches have confirmed their Anglesey services will remain unchanged during the circuit breaker lockdown. We will update you as and when we have received confirmation from other operators in the area:

 

 

Berwyn Coaches

2 Week Circuit Breaker Lockdown Timetables (from 6pm on Friday 23rd October to Monday 9th November)

All services will continue to operate at their current levels over the lockdown period.

Contactless payment is now available.

 

 

Briggs Coach Hire

2 Week Circuit Breaker Lockdown Timetables (from 6pm on Friday 23rd October to Monday 9th November)

Bishopston Community Service 113: This service will be suspended on Wednesday 28th October, Friday 30th October, Wednesday 4th November and Friday 6th November.

Cefn Hengoed 592 (St Thomas to Cefn Hengoed Comprehensive): On Monday 2nd November, this service will resume after half term to transport children in years 7 and 8.

Face masks MUST be worn at all times whilst travelling on School Transport vehicles and service route vehicles for children over the age of 11. Please be advised that you will not be allowed to travel without a mask.

On community transport services:

 1. There can be no more than ten passengers on the bus at any one time.
 2. All passengers must wear a face covering whilst travelling on the bus, otherwise they will not be permitted to enter the bus.
 3. It is desirable that all passengers have their own hand sanitiser and apply before entering the bus. The driver will have a supply of hand sanitiser in the case of emergency.
 4. Passengers will be directed to their allocated seat to adhere to social distancing guidelines.

 

 

Brodyr James

Brodyr Williams

 

 

Bwcabus

Please visit the Bwcabus Facebook page for further updates.

17/08/2020

Rydym yn gobeithio eich bod chi i gyd yn cadw’n ddiogel ac yn iach.

Yn dilyn cyhoeddiad Llywodraeth Cymru, BYDD Y CYFYNGIADAU O RAN TEITHIO HANFODOL AR DRAFNIDIAETH GYHOEDDUS YN CAEL EU CODI O DDYDD LLUN 17 AWST.

Mae modd archebu teithiau ymlaen llaw o ddydd Llun i ddydd Sadwrn ac mae cysylltiadau â gwasanaethau T1, T5 a 460 yn cael eu cynnig o hyd.

Llwybrau sefydlog Bwcabus wedi’u hatal o hyd a bod nifer y teithwyr ar y bysiau wedi’i gyfyngu i 50%.

Os nad ydych yn gwybod sut i ddefnyddio’r gwasanaeth archebu ymlaen llaw gallwch ffonio’r staff dwyieithog a chyfeillgar yn ein canolfan alwadau 7 diwrnod yr wythnos - 01239 801 601. 

Gofynnwn yn garedig i deithwyr sy’n dychwelyd osgoi cyfnodau prysur gan y bydd gweithwyr allweddol yn cael blaenoriaeth. Cofiwch wisgo eich gorchudd wyneb oni bai eich bod wedi’ch eithrio oherwydd eich oedran neu gyflyrau meddygol.

 

 

Caelloi

12/09/2020

A revised timetable for the 3/3B service will come into effect from 14/09/2020.

Please visit the Gwynedd Council website for more information on timetable updates.

 

 

Cardiff Bus

2 Week Circuit Breaker Lockdown Timetables (from 6pm on Friday 23rd October to Monday 9th November)

Cardiff Bus will be running revised timetables on a number of their services from Sunday 25th October. Please visit the Cardiff Bus website to see all these timetables in full.

Please visit our disruptions page for details on services diversions due to long term road closures in Cardiff city centre. There will also be amendments to Wood Street stops for services 8, 9, 92, 95 and 95 from 28/07/2020.

 

 

Caring Coaches

 

 

Celtic Travel

04/07/2020

All services have now resumed their pre-corona timetables. Please visit the Celtic Travel website to access these in full and for more information. 

Due to the ongoing pandemic Powys County Council are implementing a ‘NO CHANGE GIVEN’ policy. There will be no change given when buying bus fares.

 

 

Cen ap Tomos

 

 

Clynnog & Trefor

28/08/2020

 • A revised timetable for Service 12 will come into effect from 01/09/2020.
 • Current timetable in place for Service 5A.

Please visit the Gwynedd Council website for more information on timetable updates.

 

 

Connect2

2 Week Circuit Breaker Lockdown Timetables (from 6pm on Friday 23rd October to Monday 9th November)

There will be no change to the following services during the lockdown period:

Please visit the Caerphilly Council website for more information.

 

 

D&G Bus

Please visit the D&G Bus website to see current timetables in operation.

 

 

DANSA

06/10/2020

Please click here to see current revised timetables in place for Services 26, 53 and 54.

All other services are running as normal. You can access these timetables here.

For more information, please visit the DANSA Facebook page.

 

 

Davies Coaches

 

 

Denbighshire Council

28/08/2020

Further amendments have been made to some service timetables in effect from 01/09/2020. Please click here to see an overview of these emergency service changes.

Please visit the Denbighshire Council website for full details or revised timetables and details of closed school journeys (school children only).

 

 

Dilwyns Coaches

02/10/2020

Please visit the Gwynedd Council website to see all timetables currently in operation.

 • New timetable in effect for Service 91 from 05/10/2020.

For more information, please visit the Dilwyns Coaches Facebook page.

 

 

E Jones and Sons

Easy Coach

 

 

Easyway Minibus Hire

2 Week Circuit Breaker Lockdown Timetables (from 6pm on Friday 23rd October to Monday 9th November)

There are no changes being applied to the current timetables attached for Easyway Services 88 and B3 in the Vale of Glamorgan during the national lockdown period in Wales. We will update you as and when we receive confirmation of how other Easyway services will be operating.

 

 

Edwards Brothers

19/10/2020

New timetables in effect for the below services from 19th October. Please visit the Pembrokeshire Council website to see these timetables in full.

 

 

Edwards Coaches

04/09/2020

From Monday 7th September, Edwards Coaches will be operating revised timetables for services 90, 100 and 400. Please visit the Edwards Coaches website to see these timetables in full.

Please check the Edwards Coaches Facebook page for further updates.

 

 

Eifion's Coaches

Please visit the Eifion's Coaches website for details of timetables currently in operation.

 

 

Evans Coaches

01/09/2020

The 585 and T21 services have now resumed their pre-covid timetables.

Please check the Pembrokeshire Council website for details of how school services will be operating on a booking basis over the coming weeks. School transport will be provided for those pupils who have no other travel alternative.

Please visit the Evans Coaches Facebook page for further updates.

 

 

Ffoshelig

 

 

First Cymru

2 Week Circuit Breaker Lockdown Timetables (from 6pm on Friday 23rd October to Monday 9th November)

First Cymru are reducing their services during the 2 week lockdown period. Please click on the relevant area link below to access timetables in full. These timetables are in effect from Sunday 25th October:

Departure bays at Swansea Bus Station will also change during the lockdown period. You can view the departure bays here. 

Please visit the First Bus website, First Cymru Coronavirus page and First Cymru Twitter page for further updates.

 

 

Globe Coaches

 

 

Glyn Evans

04/05/2020

Glyn Evans has now resumed normal operation of route 13 (Blackwood – Manmoel) on Tuesdays and Fridays.

 

 

Goodsir Coaches

30/03/2020

 • Goodsir 21/A/22 (Caergybi/Holyhead - Treseifion - Penrhos - Treseifion) in effect from 30/03/2020.
 • Goodsir 23 (Caergybi/Holyhead - Rhoscolyn) in effect from 30/03/2020
 • Goodsir 24/A (Caergybi/Holyhead - Morawelon) in effect from 30/03/2020
 • Goodsir 25 (Caergybi/Holyhead - Aberffraw) in effect from 30/03/2020

 

 

Greenlinks Community Transport

24/03/2020

All Greenlinks Community Transport service provision, including Services G1 & G4, suspended until further notice.

 

 

Gwynfor Coaches

2 Week Circuit Breaker Lockdown Timetables (from 6pm on Friday 23rd October to Monday 9th November)

The following services will remain unchanged over the 2 week Firebreak Lockdown to keep disruption to a minimum. Please visit the Gwynedd Council website to see these timetables in full:

 • 83 Dinorwig - Caernarfon
 • 85 Llanberis - Bangor
 • 88 Llanberis - Caernarfon
 • 1F   Rhosgadfan - Caernarfon
 • 1N Nantlle - Caernarfon
 • 1R Porthmadog - Llanllyfni - Caernarfon
 • All Anglesey Services

The Clippa Caernarfon services will operate a reduced timetable from 24/10/2020:

The Sherpa Services Winter timetables will come into effect from 24/10/2020:

 

 

Gwynne Price Transport

 

 

Harris Coaches

2 Week Circuit Breaker Lockdown Timetables (from 6pm on Friday 23rd October to Monday 9th November)

Harris Coaches will be operating their current timetables during the 2 week lockdown period. You can access these timetables below or on the Harris Coaches website.

 

 

Henleys Bus Services

From Monday 14th September, Henleys will be accepting contactless payments from debit cards, Apple and Google pay on board local services.

30/08/2020

From 07/09/2020, there will be a further revised timetable in place for the local bus service to Cwmtillery, Brynithel and Blaenau Gwent. You can access the the revised timetable for this service here.

 

 

James Bevan

John's Coaches

 

 

Jones Login

25/03/2020

Service 221- No fixed service but transport on request on Wednesdays and Saturdays. Customers can book by phoning 01437 563277

Service 223- No fixed service but transport on request on 1st Tuesday of the month. Customers can book by phoning 01437 563277

 

 

Llew Jones

2 Week Circuit Breaker Lockdown Timetables (from 6pm on Friday 23rd October to Monday 9th November)

Llew Jones will be reducing their 19, X19, 64 and 75 Services from Saturday 24th October up to and including 8th November. You can access these timetables below and all other timetables operating during the lockdown period on the Llew Jones website:

Can we remind passengers to pay using a Contactless Card wherever possible. We also ask passengers to use social distancing etiquette when on our vehicles.

 

 

Lewis Y Llan

01/09/2020

 

 

Lloyds Coaches

2 Week Circuit Breaker Lockdown Timetables (from 6pm on Friday 23rd October to Monday 9th November)

Following the Welsh Government announcement of a circuit breaker lockdown, Lloyds Coaches have confirmed all services will continue to operate at current service levels. Please visit the Lloyds Coaches website to access all timetables in full.

From Friday 17th April, a No Change Given policy will be introduced to reduced contact between drivers and passengers. This is in line with the latest Welsh Government guidelines.

 

 

M&H Coaches

02/10/2020

28/08/2020

The following changes will come into effect from Monday 1st September:

27/07/2020

From Monday 3rd August:

 • A full service 76 (Denbigh to Ruthin) timetable will be reinstated.
 • Service 66 (Denbigh Town & Henllan): A new demand response system will replace the 66 Service timetable. Call on 0300 234 0300 or visit fflecsi.wales to book your trip.

 

 

Mid Wales Travel

2 Week Circuit Breaker Lockdown Timetables (from 6pm on Friday 23rd October to Monday 9th November)

Mid Wales Travel will be running reduced timetables on the following below services. Please visit the Mid Wales Travel website for all timetable information:

 

 

Monmouthshire County Council

28/05/2020

Please see below for all revised timetables currently in place for services operated/ partly operated by Monmouthshire County Council:

 

 

Morris Travel

2 Week Circuit Breaker Lockdown Timetables (from 6pm on Friday 23rd October to Monday 9th November)

Morris Travel will not be reducing their service levels during this 2 week period. Please visit the Morris Travel website to access all timetables.

Timetables as of 1st September:

 • B1 Dial a ride - Extend hours for Dial a ride to 16:30 but will not be available from 15:00 to 15:45 on school days
 • 289 Service no longer has a connection with the 689 service

Temporarily Suspended due to Covid 19 social distancing restrictions (The only school transport being suspended is the local (within 3 miles) paying service):

 • C11 - School paying service
 • C12 - School paying service
 • 243 - School paying service

Returning back to pre Covid 19 lockdown timetables:

 • 198 Service
 • 206 Service
 • 207 Service
 • 225 Service
 • 226 Service
 • 227 Service
 • 228 Service
 • 277 Service (minor changes to timetable)
 • 279 Service
 • 282 Service
 • 283 Service
 • 284 Service
 • B11,B12 and B13 Services

Staying as they are for now:

 • PR1 Park and Ride
 • PR2 Park and Ride

 

 

National Express

14/08/2020

Please visit the National Express website for further details as services continue to be reintroduced. 

Services will be resuming on Wednesday 1 July, providing coach travel across major towns and cities with a reduced timetable in place. More stops and services will be added onto the network as more people start to travel again. National Express will be:

 • Increasing the flexibility of our tickets - visit the National Express flexible travel page to find out about our free amendments and updated refund policy
 • Enhancing our safety measures - find out about the changes being made on the National Express coronavirus safety page.

When National Express services resume, their coach arrival and departure stop in Swansea City Centre will be on The Kingsway, opposite the NCP multi-storey car park.  This replaces the temporary Wellington Street stop that was used until late March.

 

 

Nefyn Coaches

26/08/2020

Timetable changes from September 1st:

 

 

New Adventure Travel

2 Week Circuit Breaker Lockdown Timetables (from 6pm on Friday 23rd October to Monday 9th November)

NAT Group have made various changes to their timetables for the lockdown period, including some revised timetables and suspended services. Please visit the NAT website for more information and to see all timetables in full, in effect from Sunday 25th October.

All services will resume normal 'current' service levels from Monday 9th November unless advised by the Welsh Government. 

 

 

 

Newport Bus

2 Week Circuit Breaker Lockdown Timetables (from 6pm on Friday 23rd October to Monday 9th November)

Newport Bus will be operating revised timetables across its whole network from Sunday 25th October to Monday 9th November. There will be no Sunday timetables in place for the duration of lockdown. You can access all timetables in full here.

*From Monday 19th October, the Grange University Hospital stop for service 29 will be for STAFF ONLY until the site is open to the public.

From Monday 28th September, a section of Caerleon Road will be closed for approx. 8 weeks. Please visit our disruptions page to see temporary timetables in place for services 27/28, 29B, SJ12 and 60.

 

 

O R Jones

01/09/2020

 • OR Jones 42/A (Llangefni - Niwbwrch/Newborough - Bangor) in effect from 01/09/2020
 • OR Jones 52 (Llanrhuddlad - Llangefni - Llanrhuddlad) 

 

 

Owens of Oswestry

 

 

Pembrokeshire County Council

2 Week Circuit Breaker Lockdown Timetables (from 6pm on Friday 23rd October to Monday 9th November):

04/09/2020

Coastal Bus Services: The below services will operate their Winter schedules from 3rd October onwards.

28/08/2020

These following service changes will come into effect on 01/09/2020:

 

 

P&O Lloyd

28/08/2020

Service changes commencing 01/09/2020:

10/07/2020

Revised timetable in effect from 13/07/2020:

Revised timetables will be in effect from 31/03/2020:

 • Normal D1, D2, D3 service.

The following Local Travel Arrangement Services have been temporarily suspended:

 • LT1, LT2, LT3 ( Holywell)
 • LT4 ( Buckley)
 • LT8 (Caergwrle to Broughton Retail Park)

 

 

Pats Coaches

 

 

Peyton Travel

24/03/2020

Peyton Travel Ltd that they will no longer be operating Service No. 861 from today.

 

 

Pheonix Transport

 

 

Phil Anslow

2 Week Circuit Breaker Lockdown Timetables (from 6pm on Friday 23rd October to Monday 9th November)

Following the firebreak lockdown announcement from the Welsh Government, Phil Anslow Coaches would like to re-assure its customers that bus services will continue to be available for essential travel & key workers during the firebreak period.

No changes will be made to pre-circuit breaker lockdown timetables (including emergency timetables in place for services 4, 6, 30, 31, 63, 69, X1 and 24X) and they will continue to operate as normal school holiday service. You can access these timetables here.

Following the government guidelines and advice to help prevent the spread of Covid-19, we're asking all passengers to sit 2 meters apart whilst travelling on board our services.

Please also be aware that all of our buses will now only allow 50% of their passenger capacity on board, until further notice.

Please check the Phil Anslow Facebook page for further information.

 

 

R J Jones

 

 

Richard Bros

2 Week Circuit Breaker Lockdown Timetables (from 6pm on Friday 23rd October to Monday 9th November)

Richard Bros would like to reassure passengers that all services currently operating (as of the Welsh Governments announcement on 19/10/2020) will be running during the circuit break lockdown. You can access these timetables below or on the Richard Bros website.

06/10/2020

Further timetable revisions:

26/08/2020

From 01/09/2020, the following service changes will come into effect:

29/06/2020

 • 342 - A reduced timetable will be in place from 03/04/2020 and only run on Fridays. Please click here to see this timetable. 
 • 408 - Operate existing fixed route on Tuesday and Friday only FROM 30/03/2020. Please click here to see timetable.
 • 410 - Operate existing fixed route on Monday, Wednesday and Saturday FROM 30/03/2020. Please click here to see timetable.
 • 552- Will now be operating on Fridays and Saturdays only from 03/04/2020. Please click here to see timetable.

The following services will be temporarily suspended until further notice;

 • 551 Newcastle Emlyn - Llandysul - Aberaeron
 • 441 Newcastle Emlyn - Capel Iwan - Carmarthen
 • 865 Square & Compass - Croesgoch School
 • X50 Cardigan - Aberporth - Newquay - Aberaeron ... (Our T5 service will still be running, please see below for Timetable)
 • 554 Cardigan - Ferwig - Aberporth - Beulah ...(Our T5 service will still be running, please see below for Timetable)
 • All of our Bwcabus Fixed Routes

 

 

Ridgway Coaches

10/08/2020

66 - Emergency Covid Timetable Effective 10th August 2020 

9 - Emergency Covid Timetable Effective 10th August 2020

 

 

Sarah Bell Minibuses

 

 

Sargeant

13/06/2020

New timetable in effect for 461/462 services (Hereford-Kington-Llandrindod Timetable) from 15th June 2020. Slight amendments to pre-pandemic timetable.

 

 

South Wales Transport

2 Week Circuit Breaker Lockdown Timetables (from 6pm on Friday 23rd October to Monday 9th November)

South Wales Transport will continue to operate their current (pre circuit breaker lockdown) timetables during the 2 week lockdown period. You can access these timetables here or below.

Services will operate to normal school holiday timetables for week 1 (26th to 30th October) and school day timetables, including school services, for week 2 (2nd to 6th November). Saturdays 24th October, 31st October and 7th November will also remain unchanged.

Throughout the 2-week “fire break” lockdown, all Swansea services (5, 37, 49 and 54) will depart from stand S in Swansea City Bus Station. Normal stand allocations will resume from Monday 9th November.

 

 

Stagecoach in South Wales

2 Week Circuit Breaker Lockdown Timetables (from 6pm on Friday 23rd October to Monday 9th November)

There will be revised timetables in place from 25th October until 9th November with no Sunday services throughout this period. There will also be no School/College services from 26th October to 31st October (due to half term holidays).

Please click on the relevant area link below to see timetables operating during lockdown.

 

 

Stagecoach in Chester

Please visit the Stagecoach Coronavirus page for further information.

 

 

Stagecoach Merseyside & South Lancashire

Please visit the Stagecoach Coronavirus page for further information.

 

 

Stagecoach Wye and Dean

Please visit the Stagecoach Coronavirus page for further information.

 

 

Taf Valley Coaches

2 Week Circuit Breaker Lockdown Timetables (from 6pm on Friday 23rd October to Monday 9th November)

Timetables will continue to operate at the current levels during the lockdown period.

18/10/2020

New timetables as of Monday 19th October:

As from Tuesday 1st September 2020 the following timetables will be changing.

It is company policy that face masks should be warn on whilst traveling on Taf Valley bus services, please also use contactless payment if possible.

 

 

Tanat Valley Coaches

11/09/2020

New timetable for Service 72 in effect from 16/09/2020. This service will be operating for on a weekly basis, every Wednesday until the end of December.

26/08/2020

The T12 will be reinstated to pre-lockdown timetable from 1st September 2020.

24/06/2020

From Monday 29th June, the following service changes will come into effect. Please visit the Tanat Valley Coaches website to see all timetables in full:

 • Service 74- Return to pre-lockdown timetable
 • Service 76- Return to pre-lockdown timetable
 • Service 79- Return to pre-lockdown timetable
 • Service 81- Return to pre-lockdown timetable
 • Service 84- School days only service
 • Service 86A/C
 • Service 88- School days only service
 • Service 558- Return to pre-lockdown timetable
 • Service 37- Not currently operating
 • Service 401- Remains suspended
 • Service 449- Temporary timetable still in operation
 • Service X1- Remains suspended
 • Service X4- Remains suspended

 

 

Thomas of Rhondda

09/04/2020

Please click here to see temporary timetables in place for services 133, 173 and 175 from 09/04/2020.

 

 

Townlynx

09/09/2020

From 14/09/2020, the following timetable amendments will come into effect:

 • 15:00 Pantymwyn to Mold - To amend route to run as a 6A, direct to Mold via Gwernymynydd.
 • 15:45 Mold to Pantymwyn - To bring time forward, School days only, Leaving Mold Bus Station at 15:20 (Mold Campus 15:15). Saturday's and school holiday to remain the same as already registered. 

28/08/2020

From 01/09/2020, Service M40 will recommence operation (school days only). Service 40 will operate as a fflecsi service.

 

 

Travel Final Ltd

 

 

TrawsCymru

 

T1- First Cymru: 

Please click here to see the latest updates from First Cymru.

2 Week Circuit Breaker Lockdown Timetables (from 6pm on Friday 23rd October to Monday 9th November)

From Sunday 25th October until the end of the lockdown period, the T1 will operate a two hourly service on weekdays and Saturdays, 4 journeys on a Sunday. You can access this timetable here. 

 

T1S- First Cymru: 

Please click here to see the latest updates from First Cymru.

27/03/2020

From Sunday 29th March, this service will no longer operate.

 

T1C- NAT: 

Please click here to see the latest updates from NAT.

2 Week Circuit Breaker Lockdown Timetables (from 6pm on Friday 23rd October to Monday 9th November)

This service will be suspended throughout the lockdown period.

 

T6- NAT: 

Please click here to see the latest updates from NAT.

2 Week Circuit Breaker Lockdown Timetables (from 6pm on Friday 23rd October to Monday 9th November)

From Sunday 25th October, this service will operate Sunday service levels Monday to Saturday, Sunday service has been withdrawn. You can access the timetable for this service here.

 

T9- NAT: 

Please click here to see the latest updates from NAT.

01/04/2020

The T9 will be suspended from 02/04/2020 until further notice.

 

T2- Lloyds Coaches: 

Please click here to see the latest updates from Lloyds Coaches.

2 Week Circuit Breaker Lockdown Timetables (from 6pm on Friday 23rd October to Monday 9th November)

No change to pre-circuit breaker lockdown timetable. Please click here to see timetable currently in operation.

 

T3- Lloyds Coaches: 

Please click here to see the latest updates from Lloyds Coaches.

2 Week Circuit Breaker Lockdown Timetables (from 6pm on Friday 23rd October to Monday 9th November)

No change to pre-circuit breaker lockdown timetable. Please click here to see timetable currently in operation.

 

T4- Stagecoach South Wales:

Please click here to see the latest updates from Stagecoach South Wales.

2 Week Circuit Breaker Lockdown Timetables (from 6pm on Friday 23rd October to Monday 9th November)

There will be a revised timetable in operation from Sunday 25th October (with no Sunday services) until the end of the lockdown period. You can access this timetable here.

 

T14- Stagecoach South Wales: 

Please click here to see the latest updates from Stagecoach South Wales.

2 Week Circuit Breaker Lockdown Timetables (from 6pm on Friday 23rd October to Monday 9th November)

There will be a revised timetable in operation from Sunday 25th October (with no Sunday services) until the end of the lockdown period. You can access this timetable here.

 

T5- Richards Brothers:

Please click here to see the latest updates from Richard Brothers.

2 Week Circuit Breaker Lockdown Timetables (from 6pm on Friday 23rd October to Monday 9th November)

No change to pre-circuit breaker lockdown timetable. Please click here to see timetable currently in operation.

 

T11- Richard Brothers:

Please click here to see the latest updates from Richard Brothers.

2 Week Circuit Breaker Lockdown Timetables (from 6pm on Friday 23rd October to Monday 9th November)

No change to pre-circuit breaker lockdown timetable. Please click here to see timetable currently in operation.

 

T12- Tanat Valley Coaches/ Lloyds Coaches

Please click here to see the latest updates from Lloyds Coaches.

2 Week Circuit Breaker Lockdown Timetables (from 6pm on Friday 23rd October to Monday 9th November)

No change to pre-circuit breaker lockdown timetable. Please click here to see timetable currently in operation.

 

Voel Coaches

24/03/2020

To ensure the safety of all our employees, we have had to take the difficult decision to close the company temporarily following government advice.

If you have a day trip or holiday booking with us and we haven’t yet been in touch, please be assured your money is safe and is protected by Bonded Coach Holidays UK. We will be in touch as soon as our team can safely return to work. We will then either rearrange your trip or provide you with a full refund.

Please visit the Veol Coaches Facebook page for further updates.

 


Watts Coaches

 

Windy Corner Coaches

 

Yeomans Canyon

27/07/2020

Please visit the Yeomans Canyon website to see revised timetables in full and for further information.

 

 

Train

Transport for Wales

2 Week Circuit Breaker Lockdown Timetables (from 6pm on Friday 23rd October to Monday 9th November)

Please be aware that due to National lockdown restrictions between 18:00 Friday 23rd October and 00:01 Monday 09th November, in Wales, reduced timetables will be in operation and services may be changed or cancelled at short notice. Please check the Transport for Wales Journey Planner, JourneyCheck and Live Arrivals and Departures board before travelling.

During this period:

 • please stay at home unless you have a reasonable excuse.
 • only travel if your journey’s essential.
 • rail services from Wales to/from England and those operated by TfW in England only will not change

If you need to make an essential journey between Wales and England, please remember that different regulations and guidance may be in place in the different countries of the UK.  You must follow this guidance.

13/09/2020

To help with social distancing, the following stations will no longer be called at from Monday 7th September.

Closed station Closest alternative Distance to closest alternative
Llanaber* Barmouth 2 ½ miles
Llanbedr* Pensarn 1 mile
Llandanwg* Pensarn 1 mile
Tygwyn* Talsarnau 1 ½ miles
Abererch* Penychain 2 ½ miles
Conwy* Llandudno Junction 1 mile
Valley*   Holyhead 3 ½ miles
Llanfairpwll* Bangor 4 ½ miles
Gilfach Fargoed Bargoed 1 mile

Note services have not been stopping at above stations on the Cambrian Coastal line since June 22.

*For alternative transport arrangements serving these stations phone 0333 3211 202

A reduced service will also be in operation at Yorton and Prees stations as Manchester/Cardiff services will not be stopping at these stations due to the short platform length.  These stations will be serviced by the local Shrewsbury – Crewe shuttles only .

 

 

Great Western Railway

Please check the GWR Live Network Updates page before you travel.

13/09/2020

Great Western are currently operating an amended service due to the current Coronavirus situation.

Please check your journey at GWR.com/Check. Please note that online journey planners may be updated at short notice.

A summary of the service frequency from 14th September 2020 can be found here. Please visit the Great Western Railway Coronavirus page for the latest guidance on travelling safely.

.

 

 

Flights

Cardiff Airport

19/10/2020

Following the announcement that Wales will go into a national lockdown from Friday 23rd October, we can confirm that Cardiff Airport will remain open. As a vital part of the transport infrastructure in Wales it is essential the Airport remains open for legitimate travel and air movements, as we have done throughout the pandemic, closely following guidance provided by the relevant authorities.

Please visit the Cardiff Airport website for additional information and guidance for passengers due to travel, measures in place at the airport and more.

They have introduced a number of new measures to ensure the safety of their team and customers ahead of the start of flying in July:

1. Enhanced cleaning of the whole Airport throughout the day and night, plus a deep sanitisation before the terminal re-opens
2. More hand sanitiser stations added throughout the Airport
3. Social distancing for staff and customers, keeping 2m wherever possible
4. New protective screens in areas such as check in, boarding gates and immigration desks
5. Increased signage and floor markings to help everyone understand the changes to the Airport and remind everyone about the safety measures
6. Displays of all the relevant UK and Welsh Government advice and information
7. Introduced a team of ‘Airport Stewards’ to help customers with the changes throughout the terminal and to be on hand to answer any questions
8. All Airport teams are wearing appropriate PPE as required, including face coverings in all areas
9. We're asking passengers to wear face coverings when travelling through the Airport before they fly and when they land at Cardiff (Click here for Welsh Government Guidance on face coverings)
10. Encouraging contactless payments throughout the Airport where possible
11. Asking only customers and Cardiff Airport team to enter the terminal buildings
12. Training Airport teams about COVID-19 and the safety measures that have been put in place.

 

 

Eastern Airways

26/09/2020

Flights between Cardiff and Anglesey now suspended until January 4th 2021 due Welsh essential travel restrictions.

All services will continue to remain subject to the Government's and other bodies latest advice for your travel safety, especially international or cross-border services where variations in travel requirements may differ or any period of quarantine required to be adhered to.

We will require all passengers to travel with face coverings and adhere to on-board hand sanitiser usage for their own peace-of-mind and to minimise impact on fellow travellers.

We shall suspend our normal complimentary cabin service, including hot & cold drinks and bar and snack range to minimise passenger contact other than for safety related requirements until advised otherwise.

Extensive safety measures including nightly aircraft sanitisation and turnaround cleaning will be in-place for the protection of all passengers and staff

Please visit the Eastern Airways website for additional information.