Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud
Coronafeirws – Y wybodaeth ddiweddaraf am wasanaethau trafnidiaeth

Mae Cymru mewn cyfnod clo ‘Lefel Rhybudd 4’. Rhaid i chi aros gartref a sicrhau eich bod yn teithio at ddibenion hanfodol yn unig. 

Dim ond at ddibenion cyfyngedig y dylid defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus sy'n cynnwys:

• mynd i'r gwaith os na allwch weithio gartref.
• mynd i'r ysgol, y coleg neu ar gyfer addysg 
• ar gyfer anghenion siopa neu feddygol hanfodol 
• darparu gofal hanfodol
• dianc rhag risg o salwch neu anaf, megis i ddioddefwyr neu bobl sydd mewn perygl o gam-drin domestig

Mae mwyafrif y canllawiau uchod wedi’u nodi mewn cyfraith, sy’n golygu bod modd iddynt gael eu gorfodi gan yr heddlu neu gan swyddogion gorfodi awdurdodau lleol.

Os oes angen unrhyw help arnoch i gynllunio eich taith mae croeso i chi ffonio ein rhif Rhadffôn 0800 464 00 00 (rhwng 7am ac 8pm bob dydd).

 

Dolenni cyswllt defnyddiol eraill:

Oherwydd bod y sefyllfa hon yn un sy’n newid yn gyflym, efallai na fydd modd i ni ddarparu’r wybodaeth yn Gymraeg bob amser. Hoffem ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra.

 

Os ydych wedi cael cadarnhad o apwyntiad eich brechiad Covid-19, cofiwch gynllunio ymlaen llaw a chaniatáu digon o amser ar gyfer eich taith. Gallwch ddefnyddio ein Cynlluniwr Taith i gael gafael ar y llwybr mwyaf hwylus i chi ar drafnidiaeth gyhoeddus, neu gallwch ffonio asiantiaid ein canolfan gyswllt yn rhad ac am ddim ar 0800 464 00 00 rhwng 7am ac 8pm bob dydd os oes angen rhagor o gymorth arnoch. At hynny, mae manylion gweithredwyr cludiant cymunedol yn eich ardal i’w gweld yma.

 

Mae’r cyngor a'r wybodaeth ddiweddaraf gan weithredwyr i’w gweld isod:

Bus

Train

Flights

 

Bus

1st Choice

Airparks Services

Arriva Buses Wales

Arriva Midlands

Anglesey Council

Berwyn Coaches

Briggs Coach Hire

Brodyr James

Brodyr Williams

Bwcabus

Caelloi

Caerphilly Council

Cardiff Bus

Caring Coaches

Capital Hire

Celtic Travel

Cen ap Tomos

Clynnog & Trefor

Connect2

D&G Bus

DANSA

Davies Coaches

Denbighshire Council

Dilwyns Coaches

E Jones and Sons

Easy Coach

Easyway

Edwards Brothers

Edwards Coaches

Eifion's Coaches

Evans Coaches

Ffoshelig

First Cymru

Globe

Glyn Evans

Goodsir Coaches

Greenlinks Community Transport

Gwynfor Coaches

Gwynne Price Transport

Harris Coaches

Henleys Bus Services

James Bevan

John's Coaches

Jones Login

Llew Jones

Lewis Y Llan

Lloyds Coaches

M&H Coaches

Midway Motors

Mid Wales Travel

Monmouthshire County Council

Morris Travel

National Express

Nefyn Coaches

New Adventure Travel

Newport Bus

O R Jones

Owens of Oswestry

Pembrokeshire County Council

P&O Lloyd

Pats Coaches

Peyton Travel

Pheonix Transport

Phil Anslow

R J Jones

Richard Bros

Ridgway Coaches

Sarah Bell Minibus

Sargeant

South Wales Transport

Stagecoach in South Wales

Stagecoach in Chester

Stagecoach Merseyside & South Lancashire

Stagecoach Wye and Dean

Swansea City Council

Taf Valley Coaches

Tanat Valley Coaches

Thomas of Rhondda

Townlynx

Travel Final Ltd

TrawsCymru

Veol Coaches

Watts Coaches

Windy Corner Coaches

Yeomans Canyon
 

 

Train

Transport for Wales

Great Western Railway 
 

 

Flights

Cardiff Airport

Eastern Airways

 

 

Bus

1st Choice

Airparks Services

 

 

AAA Taxis

01/09/2020

Service returned to normal as of 1/9/20 (Bryneglwys - Llandegla). Operating Monday, Wednesday and Friday. Service now connects with X51.

 

 

Arriva Buses Wales

Please click here to see all Arriva Cymru timetables currently in operation (for services operating in and around Bangor, Chester, Llandudno, Rhyl and Wrexham).

27/01/2021

Wrexham depot will re-open on Sunday 31st January. Additional services will be put back in place and will run to special timetables. Extra journeys will be added to some of the services already in place. These timetables can be accessed here.

18/01/2021

As a result of the current lockdown, Arriva Cymru are adapting some timetables across Gwynedd and Conwy from Sunday 17th January. You can access all revised timetables here.

You can find more information on using Arriva Cymru services on their COVID-19 FAQs page.

 

 

Arriva Midlands

Please click here to see revised timetables in place for Arriva Midlands services.

14/01/2021

Reduced timetables will be introduced in Oswestry and Shrewsbury from Saturday 16th and Sunday 17th January 2021.

4/11/2020

From Monday 9th November some school buses in Shrewsbury will be run by other operators. All valid Arriva pre‐paid tickets (including m‐tickets) are accepted for travel.

 

 

Anglesey Council

Please see below for timetables currently in operation in the Anglesey area:

 

 

Berwyn Coaches

12/01/2021

The below revised timetables will come into effect on Monday 18th January:

Contactless payment is now available.

 

 

Briggs Coach Hire

Pre-circuit breaker lockdown timetables will resume on Monday 9th November.

Face masks MUST be worn at all times whilst travelling on School Transport vehicles and service route vehicles for children over the age of 11. Please be advised that you will not be allowed to travel without a mask.

On community transport services:

 1. There can be no more than ten passengers on the bus at any one time.
 2. All passengers must wear a face covering whilst travelling on the bus, otherwise they will not be permitted to enter the bus.
 3. It is desirable that all passengers have their own hand sanitiser and apply before entering the bus. The driver will have a supply of hand sanitiser in the case of emergency.
 4. Passengers will be directed to their allocated seat to adhere to social distancing guidelines.

 

 

Brodyr James

Brodyr Williams

 

 

Bwcabus

Please visit the Bwcabus Facebook page for further updates.

17/08/2020

Rydym yn gobeithio eich bod chi i gyd yn cadw’n ddiogel ac yn iach.

Yn dilyn cyhoeddiad Llywodraeth Cymru, BYDD Y CYFYNGIADAU O RAN TEITHIO HANFODOL AR DRAFNIDIAETH GYHOEDDUS YN CAEL EU CODI O DDYDD LLUN 17 AWST.

Mae modd archebu teithiau ymlaen llaw o ddydd Llun i ddydd Sadwrn ac mae cysylltiadau â gwasanaethau T1, T5 a 460 yn cael eu cynnig o hyd.

Llwybrau sefydlog Bwcabus wedi’u hatal o hyd a bod nifer y teithwyr ar y bysiau wedi’i gyfyngu i 50%.

Os nad ydych yn gwybod sut i ddefnyddio’r gwasanaeth archebu ymlaen llaw gallwch ffonio’r staff dwyieithog a chyfeillgar yn ein canolfan alwadau 7 diwrnod yr wythnos - 01239 801 601. 

Gofynnwn yn garedig i deithwyr sy’n dychwelyd osgoi cyfnodau prysur gan y bydd gweithwyr allweddol yn cael blaenoriaeth. Cofiwch wisgo eich gorchudd wyneb oni bai eich bod wedi’ch eithrio oherwydd eich oedran neu gyflyrau meddygol.

 

 

Caelloi

12/09/2020

A revised timetable for the 3/3B service will come into effect from 14/09/2020.

Please visit the Gwynedd Council website for more information on timetable updates.

 

 

Caerphilly Council

Please visit the Caerphilly Council website to see how services in the area are currently operating.

 

 

Cardiff Bus

Following discussions between the Welsh Government and bus operators, Cardiff Bus will be reducing services across their network from Sunday 17th January. All revised timetables can be accessed here. Further timetable amendments can be seen below:

08/02/2021

 • From Monday 15th February, with help from the Vale of Glamorgan Council, additional evening journeys will run on services 97 & 97A.

03/02/2021

 • From Monday 8th February: Service 45- 06:10 Saturday morning journey will depart 7 minutes earlier at 06:03 from St. Mellons Police Station.
 • From Saturday 6th February: Services 97/97A- will follow pre-pandemic timetable from Monday-Saturday.

29/01/2021

Further timetable changes in effect from Monday 1st February:

21/01/2021

In addition, the below timetables will be further amended from Monday 25th January:

You can find details here of how to travel to Cardiff and Vale NHS Trust vaccination centres if you have an appointment using Cardiff Bus services. You should not travel to vaccination centres without an appointment.

 

 

Caring Coaches

 

 

Celtic Travel

04/07/2020

All services have now resumed their pre-corona timetables. Please visit the Celtic Travel website to access these in full and for more information. 

Due to the ongoing pandemic Powys County Council are implementing a ‘NO CHANGE GIVEN’ policy. There will be no change given when buying bus fares.

 

 

Cen ap Tomos

 

 

Clynnog & Trefor

12/01/2021

 • A revised timetable for Service 12 will come into effect from 18/01/2021
 • Current timetable in place for Service 5A.

Please visit the Gwynedd Council website for more information on timetable updates.

 

 

Connect2

13/9/2020

Please follow the links below for timetables currently in effect:

Please visit the Caerphilly Council website for more information.

 

 

D&G Bus

Please visit the D&G Bus website to see current timetables in operation.

 

 

DANSA

21/12/2020

DANSA will operate the below timetables from Monday 4th January:

 • Services 53/54 (NAT Group and South Wales Transport will also be operating journeys on Service 54, and their timetables won’t be changing)
 • Services 26/142 (Service 142 returning to pre-covid levels of 6 days a week operation)
 • Service 116 (Gowerton-North Gower) will remain suspended.

06/10/2020

Please click here to see current revised timetables in place for Services 26, 53 and 54.

All other services are running as normal. You can access these timetables here.

For more information, please visit the DANSA Facebook page.

 

 

Davies Coaches

 

 

Denbighshire Council

21/01/2021

18/01/2021

Please visit the Denbighshire Council website for full details or revised timetables and details of closed school journeys (school children only).

 

 

Dilwyns Coaches

19/02/2021

11/02/2021

12/01/2021

The below revised timetables will come into effect on Thursday 14th January 2021:

For more information, please visit the Dilwyns Coaches Facebook page.

 

 

E Jones and Sons

Easy Coach

 

 

Easyway Minibus Hire

1/10/2020

Please see below for all timetables currently in operation:

 

 

Edwards Brothers

19/10/2020

New timetables in effect for the below services from 19th October. Please visit the Pembrokeshire Council website to see these timetables in full.

 

 

Edwards Coaches

11/01/2021

Edwards Coaches will operate reduced service levels on Services 90, 100 and 400 from Thursday 14th January 2021. These reduced timetables can be accessed here.

From this date, all Edwards Buses will only accept contactless payments (no cash payments).

Please check the Edwards Coaches Facebook page for further updates.

 

 

Eifion's Coaches

Please visit the Eifion's Coaches website for details of timetables currently in operation.

19/01/2021

Following the latest Welsh Government guidelines. there will be changes to service 32, 36 & 45 timetable as of Monday 18th January.

 

 

Evans Coaches

26/01/2021

 • Revised timetable for 585 Service in effect from 18/01/2021
 • Revised timetable for T21 Service in effect from 21/01/2021

Please visit the Evans Coaches Facebook page for further updates.

 

 

Ffoshelig

 

 

First Cymru

20/01/2021

In response to the lockdown, service changes will be taking place from Sunday 24th January 2021. You can access all revised timetables via the links below:

08/01/2021

From Monday 11th January, the First Cymru Uni services will revert to holiday timetables. Service 8 will go back to a 90-min service. Service 10 will not be running. You can access these holiday timetables here.

Please visit the First Bus website, First Cymru Coronavirus page and First Cymru Twitter page for further updates.

 

 

Globe Coaches

 

 

Glyn Evans

04/05/2020

Glyn Evans has now resumed normal operation of route 13 (Blackwood – Manmoel) on Tuesdays and Fridays.

 

 

Goodsir Coaches

Please visit the Goodsir Coaches Facebook page for latest timetable updates.

 

 

Greenlinks Community Transport

11/01/2021

Greenlinks Community Transport is currently suspended in its entirety (i.e. for the following service provision):

 • On-demand Service G1 (St Athan – Cowbridge – Bridgend)
 • On-demand Service G4 (Central Southern Vale of Glamorgan – Culverhouse Cross – Cardiff)
 • Community Transport provision.

 

 

Gwynfor Coaches

19/02/2021

11/02/2021

12/01/2021

The below revised timetables will come into effect on Thursday 14th January 2021:

Please visit the Gwynedd Council website for more information and all other timetables.

 

 

Gwynne Price Transport

 

 

Harris Coaches

2/11/2020

You can access all timetables currently in operation below or on the Harris Coaches website.

 

 

Henleys Bus Services

From Monday 14th September, Henleys will be accepting contactless payments from debit cards, Apple and Google pay on board local services.

30/08/2020

From 07/09/2020, there will be a further revised timetable in place for the local bus service to Cwmtillery, Brynithel and Blaenau Gwent. You can access the the revised timetable for this service here.

 

 

James Bevan

John's Coaches

 

 

Jones Login

25/03/2020

Service 221- No fixed service but transport on request on Wednesdays and Saturdays. Customers can book by phoning 01437 563277

Service 223- No fixed service but transport on request on 1st Tuesday of the month. Customers can book by phoning 01437 563277

 

 

Llew Jones

14/01/2021

From Monday 18th January, Llew Jones will introduced revised and reduced timetables for the below services:

All other Llew Jones bus services will run as normal unless advised otherwise.

Can we remind passengers to pay using a Contactless Card wherever possible. We also ask passengers to use social distancing etiquette when on our vehicles.

 

 

Lewis Y Llan

13/01/2021

A revised timetable for Services 60/61 will come into effect on Monday 18th January 2021.

 

 

Lloyds Coaches

Please visit the Lloyds Coaches website to access all timetables in full.

12/02/2021

Bow Street Station will open on Monday 15th February, with the T2 and X28 services operating rerouted and revised timetables.

11/02/2021

 • Lloyds Coaches will no longer operate Service 55 (Ruthin ‐ Corwen) from Saturday 13th February. It will instead be operated by M&H Coaches from Monday 15th February.

14/01/2021

As from Monday 18th January 2021 most of Lloyds Coaches’ Local Bus Services will operate to a reduced timetable and frequency. This is in keeping with Welsh Government guidance. Details of these changed and reduced timetables can be accessed below:

From Friday 17th April, a No Change Given policy will be introduced to reduced contact between drivers and passengers. This is in line with the latest Welsh Government guidelines.

 

 

M&H Coaches

11/02/2021

 • Lloyds Coaches will no longer operate Service 55 (Ruthin ‐ Corwen) from Saturday 13th February. It will instead be operated by M&H Coaches from Monday 15th February.

12/01/2021

From Monday 18th January, the below service timetables will be reduced. This is in keeping with Welsh Government guidance. 

Please visit the M&H Coaches website for more information.

 

 

Mid Wales Travel

04/01/2021

Below are the latest services operated by Mid Wales Travel:

 

 

Monmouthshire County Council

Please see below for all revised timetables currently in place for services operated/ partly operated by Monmouthshire County Council:

 

 

Morris Travel

Please visit the Morris Travel website to access all timetables.

Timetables as of 1st September:

 • B1 Dial a ride - Extend hours for Dial a ride to 16:30 but will not be available from 15:00 to 15:45 on school days
 • 289 Service no longer has a connection with the 689 service

Temporarily Suspended due to Covid 19 social distancing restrictions (The only school transport being suspended is the local (within 3 miles) paying service):

 • C11 - School paying service
 • C12 - School paying service
 • 243 - School paying service

Returning back to pre Covid 19 lockdown timetables:

 • 198 Service
 • 206 Service
 • 207 Service
 • 225 Service
 • 226 Service
 • 227 Service
 • 228 Service
 • 277 Service (minor changes to timetable)
 • 279 Service
 • 282 Service
 • 283 Service
 • 284 Service
 • B11,B12 and B13 Services

Staying as they are for now:

 • PR1 Park and Ride
 • PR2 Park and Ride

 

 

National Express

14/08/2020

Please visit the National Express website for further details as services continue to be reintroduced. 

Services will be resuming on Wednesday 1 July, providing coach travel across major towns and cities with a reduced timetable in place. More stops and services will be added onto the network as more people start to travel again. National Express will be:

 • Increasing the flexibility of our tickets - visit the National Express flexible travel page to find out about our free amendments and updated refund policy
 • Enhancing our safety measures - find out about the changes being made on the National Express coronavirus safety page.

When National Express services resume, their coach arrival and departure stop in Swansea City Centre will be on The Kingsway, opposite the NCP multi-storey car park.  This replaces the temporary Wellington Street stop that was used until late March.

 

 

Nefyn Coaches

26/08/2020

Timetable changes from September 1st:

 

 

New Adventure Travel

04/01/2021

 • Due to the continued lockdown in Wales and the effect on passenger numbers, NAT are temporarily suspending the ‘C2’ service from the 8th February 2021 until further notice.

19/01/2021

At the request of the Welsh Government to reduce bus services, NAT will be making the following changes from Sunday 24th January. This affects various services in Cardiff and the Vale of Glamorgan, Swansea, Powys and Pontypridd and the surrounding area.

You can access all these timetables in full here.

From Monday 18th January 2021, NAT will be operating contactless payments only. This means they cannot accept cash on their buses. Contactless payments includes contactless debit cards, the NAT Group app, GooglePay or Applepay.

12/01/2021

 • From Saturday 16th January 2021 the T1C will be suspended until further notice.

 

 

Newport Bus

From Sunday 3rd January, Newport Bus will introduce revised timetables in light of Wales’ latest lockdown restrictions. This includes no Sunday service until further notice. Please visit the Newport Bus website to see all revised timetables in full.

13/01/2021

 • The T7 Traws Hafren service will operate a reduced timetable from Sunday 17th January. This will mean no Sunday service and reduced service to every other hour Monday to Saturday.

From Sunday 29th of November, the route 30 will return to its normal route in and out of Cardiff following the re-opening of Castle street to buses and taxis. There will be no change to the timetable at present, only the route. The 30 service will then operate to and from Customshouse Street via Westgate Street, Castle Street and Greyfriars Road to re-join Newport Road.

 

 

O R Jones

12/01/2021

 

 

Owens of Oswestry

 

 

Pembrokeshire County Council

Please visit the Pembrokeshire Council website to see all timetables currently in operation. 

 

 

P&O Lloyd

26/01/2021

 • Revised timetable for LT7 Service in effect from 30/01/2021

21/01/2021

The below revised timetables will come into effect on Monday 25th January:

28/08/2020

Service changes commencing 01/09/2020:

10/07/2020

Revised timetable in effect from 13/07/2020:

Revised timetables will be in effect from 31/03/2020:

 • Normal D1, D2, D3 service.

The following Local Travel Arrangement Services have been temporarily suspended:

 • LT1, LT2, LT3 ( Holywell)
 • LT4 ( Buckley)
 • LT8 (Caergwrle to Broughton Retail Park)

 

 

Pats Coaches

 

 

Peyton Travel

29/06/2020

Please click here to see 861 timetable (combining 61/803 services) in effect from 29/06/2020.

 

 

Pheonix Transport

 

 

Phil Anslow

You can access all Phil Anslow timetables currently in operation here.

18/01/2021

Due to advice from Welsh Government regarding levels of public transport during the current lockdown, the following services will be reduced from Wednesday 20th January 2021:

Following the government guidelines and advice to help prevent the spread of Covid-19, we're asking all passengers to sit 2 meters apart whilst travelling on board our services.

Please also be aware that all of our buses will now only allow 50% of their passenger capacity on board, until further notice.

Please check the Phil Anslow Facebook page for further information.

 

 

R J Jones

 

 

Richard Bros

You can access current timetables below or on the Richard Bros website.

15/01/2021

The T5 will operate a revised timetable from 18/01/2021.

Further timetable revisions:

 

 

Ridgway Coaches

10/08/2020

66 - Emergency Covid Timetable Effective 10th August 2020 

9 - Emergency Covid Timetable Effective 10th August 2020

 

 

Sarah Bell Minibuses

 

 

Sargeant

11/01/2021

Please click here to see current reduced 461 (Llandrindod Wells - Kington – Hereford) timetable in place, in effect from 11/01/2021.

 

 

South Wales Transport

14/01/2021

Please visit the South Wales Transport website to access all timetables currently in operation.

Between 11th and 16th January: Services 121 (Ystradgynlais to Penywern Circular) and 155 (Neath to Llandarcy) will operate school day timetables due to some pupils from key worker households being in school.

All other services will remain operating to Saturday timetables (except for normal days of operation on services 121, 150, 153 and 155).

From 18th January onwards: To reinforce the “stay at home” message and discourage non-essential travel, Welsh Government has instructed bus operators to reduce services to cater for essential journeys only. From Monday 18th January 2021, South Wales Transport will operate reduced service levels until further notice. 

 

 

Stagecoach in South Wales

Please visit the Stagecoach South Wales website to see all timetables currently in operation.

12/02/2021

 • From Monday 15th February, there will be a new 28 service operating between Caerphilly to Newbridge Comprehensive for the Covid-19 vaccination centre.
 • From Sunday 21st February, there will be additional evening journeys on Service B in Carephilly and additional morning journeys on Service 15/Service 23 in Cwmbran.

04/02/2021

 • From Sunday 7th February, there will be timetable changes to Services X4, 15 and X24.
 • From Monday 8th February, there will be timetable changes to Service 132.

21/01/2021

There will be additional changes to some Stagecoach South Wales timetables from 31st January and 7th February until further notice. You can access these timetables here.

 • Aberdare: Changes to Services 7, 8, 9, 113, 60, 61 from 31st Jan
 • Blackwood: Changes to Services 26,151 from 31st Jan
 • Rhondda: Changes to Services 120, 130, 132, 99 from 31st Jan
 • Merthyr: Changes to Services 27, 35, T4 from 31st Jan
 • Blaenau Gwent: Changes to Services X4 from 7th Feb
 • Cwmbran: Changes to Services 15, X24 from 7th Feb

05/01/2021

Following the Welsh Government announcement regarding the closure of school and colleges, Stagecoach South Wales will be operating school holiday timetables until further notice.

 

 

Stagecoach in Chester

Please visit the Stagecoach Coronavirus page for further information.

*Please note Service 5 (Mold to Ellesmere Port) will be cancelled in effect from 16th November. 

 

 

Stagecoach Merseyside & South Lancashire

Please visit the Stagecoach Coronavirus page for further information.

11/01/2021

From Monday 18th January, there will be minor alterations to some Stagecoach Merseyside services that enter Wales. Generally, These will see Monday to Friday timetables revert to a Saturday timetable, with Saturday and Sunday timetables remaining the same. These revised timetables can be accessed here.

 

 

Stagecoach Wye and Dean

Please visit the Stagecoach Coronavirus page for further information.

 

 

Swansea City Council

24/01/2021

You can access details of the latest service changes, bus station bay changes and suspended services in effect from Sunday 24th January operating at Swansea Bus Station here.

21/12/2020

 • Swansea Park & Ride will temporarily cease operating after Saturday 2nd January in light of the latest lockdown restrictions. Therefore, from Monday 4th January, First Cymru Services 9A and 9B will be suspended.
 • For w/c 4/1/2021, Service 34: short journeys between Landore P&R and the City Centre, and vice versa, won’t be operating. The journeys between Neath and Swansea, and vice versa, won’t be serving the Landore P&R site.

 

 

Taf Valley Coaches

15/01/2021

Due to advice from Welsh Government regarding levels of public transport during the current lockdown, the following services will be affected from Monday 18th January 2021:

 • 352 Tenby to Kilgetty service: Service suspended from Monday 18th January 2021
 • 381 Tenby to Haverfordwest:Timetable amended from Monday 18th January 2021. 
 • All other services will continue to operate as normal.

18/10/2020

New timetables as of Monday 19th October:

As from Tuesday 1st September 2020 the following timetables will be changing.

It is company policy that face masks should be warn on whilst traveling on Taf Valley bus services, please also use contactless payment if possible.

 

 

Tanat Valley Coaches

Please visit the Tanat Valley Coaches website to see all timetables in full.

14/01/2021

From Monday 18th January, the T12 route between Oswestry and Wrexham will be suspended. The Machynlleth to Oswestry stretch of the route will still operate.

05/01/2021

From Wednesday 6th January 2021, Tanat Valley Coaches will introduce a revised timetable for Service 76 (Llanrhaeadr - Llanfyllin - Guilsfield – Welshpool).

11/09/2020

New timetable for Service 72 in effect from 16/09/2020. This service will be operating for on a weekly basis, every Wednesday until the end of December.

 

 

Thomas of Rhondda

09/04/2020

Please click here to see temporary timetables in place for services 133, 173 and 175 from 09/04/2020.

 

 

Townlynx

31/12/2020

The below timetables will be in effect from Monday 4th January 2021:

28/08/2020

From 01/09/2020, Service M40 will recommence operation (school days only). Service 40 will operate as a fflecsi service.

 

 

Travel Final Ltd

 

 

TrawsCymru

 

T1- First Cymru: 

Please click here to see the latest updates from First Cymru.

20/01/2021

Please click here to see the T1 timetable in effect from Sunday 24th January.

 

T1S- First Cymru: 

Please click here to see the latest updates from First Cymru.

27/03/2020

From Sunday 29th March, this service will no longer operate.

 

T1C- NAT: 

Please click here to see the latest updates from NAT.

12/01/2020

As Wales is now at Covid-19 Alert Level 4, as from Saturday 16th January 2021 the T1C will be suspended until further notice. Passengers needing to travel for essential reasons are advised to use alternative train and bus services which continue to operate.

 

T6- NAT: 

19/01/2021

From Sunday 24th January, the T6 will operate a reduced Monday to Saturday timetable and no Sunday service.

 

T9- NAT:

Please click here to see the latest updates from NAT.

01/04/2020

The T9 will be suspended from 02/04/2020 until further notice.

 

T7- Newport Bus:

Please click here to see latest updates from Newport Bus.

13/01/2021

The T7 Traws Hafren service will operate a reduced timetable from Sunday 17th January. This will mean no Sunday service and reduced service to every other hour Monday to Saturday.

 

T2- Lloyds Coaches: 

Please click here to see the latest updates from Lloyds Coaches.

11/02/2021

The T2 service will serve Bow Street Station from Monday 15th February, with a rerouted and revised timetable in effect.

 

T3- Lloyds Coaches: 

Please click here to see the latest updates from Lloyds Coaches.

14/01/2021

From Monday 18th January, the T3 service will operate a reduced timetable.

 

T4- Stagecoach South Wales:

Please click here to see the latest updates from Stagecoach South Wales.

25/01/2021

From Sunday 31st January, the T4 Sunday service will not operate North of Brecon.

 

T14- Stagecoach South Wales: 

Please click here to see the latest updates from Stagecoach South Wales.

From 15th November, the first journey has been retimed. Revised timetable here.

 

T5- Richards Brothers:

Please click here to see the latest updates from Richard Brothers.

15/01/2021

The T5 will operate a revised timetable from 18/01/2021.

 

T11- Richard Brothers:

Please click here to see the latest updates from Richard Brothers.

Please click here to see timetable currently in operation.

 

T12- Tanat Valley Coaches/ Lloyds Coaches

Please click here to see the latest updates from Lloyds Coaches.

14/01/2021

From Monday 18th January, the T12 route between Oswestry and Wrexham will be suspended. The Machynlleth to Oswestry stretch of the route will still operate.

 

 

Voel Coaches

24/03/2020

To ensure the safety of all our employees, we have had to take the difficult decision to close the company temporarily following government advice.

If you have a day trip or holiday booking with us and we haven’t yet been in touch, please be assured your money is safe and is protected by Bonded Coach Holidays UK. We will be in touch as soon as our team can safely return to work. We will then either rearrange your trip or provide you with a full refund.

Please visit the Veol Coaches Facebook page for further updates.

 


Watts Coaches

 

Windy Corner Coaches

 

Yeomans Canyon

07/01/2021

Please visit the Yeomans Canyon website to see revised timetables in full and for further information.

 

 

Train

Transport for Wales

Please check the Transport for Wales Journey Planner, JourneyCheck and Live Arrivals and Departures board before travelling.

15/01/2021

Transport for Wales will be re-introducing an Essential Travel Covid-19 timetable from 25th January until further notice in response to the tighter restrictions in place across Wales and England.

To support government’s public health priority which aims to reduce the number of people traveling, Transport for Wales will be making short notice changes and cancellations to services which means anyone making essential journeys should check before they travel.

To help with social distancing, the following stations will no longer be called at from Monday 7th September:

Closed station Closest alternative Distance to closest alternative
Llanaber* Barmouth 2 ½ miles
Llanbedr* Pensarn 1 mile
Llandanwg* Pensarn 1 mile
Tygwyn* Talsarnau 1 ½ miles
Abererch* Penychain 2 ½ miles
Conwy* Llandudno Junction 1 mile
Valley*   Holyhead 3 ½ miles
Llanfairpwll* Bangor 4 ½ miles
Gilfach Fargoed Bargoed 1 mile

Note services have not been stopping at above stations on the Cambrian Coastal line since June 22.

*For alternative transport arrangements serving these stations phone 0333 3211 202

A reduced service will also be in operation at Yorton and Prees stations as Manchester/Cardiff services will not be stopping at these stations due to the short platform length.  These stations will be serviced by the local Shrewsbury – Crewe shuttles only .

 

 

Great Western Railway

Please check the GWR Live Network Updates page before you travel.

Following changes to the latest government advice and additional travel restrictions, GWR are currently running an amended timetable. This helps those who need to travel to plan ahead and travel safely and with confidence.

Please check your journey at GWR.com/Check. Please note that online journey planners may be updated at short notice.

Please visit the Great Western Railway Coronavirus page for the latest guidance on travelling safely.

.

 

 

Flights

Cardiff Airport

As a vital part of the transport infrastructure in Wales it is essential that the Airport remains open for legitimate travel and air movements, as we have done throughout the pandemic, closely following guidance provided by the relevant authorities.

Please visit the Cardiff Airport website for additional information and guidance for passengers due to travel, measures in place at the airport and more.

They have introduced a number of new measures to ensure the safety of their team and customers ahead of the start of flying in July:

1. Enhanced cleaning of the whole Airport throughout the day and night, plus a deep sanitisation before the terminal re-opens
2. More hand sanitiser stations added throughout the Airport
3. Social distancing for staff and customers, keeping 2m wherever possible
4. New protective screens in areas such as check in, boarding gates and immigration desks
5. Increased signage and floor markings to help everyone understand the changes to the Airport and remind everyone about the safety measures
6. Displays of all the relevant UK and Welsh Government advice and information
7. Introduced a team of ‘Airport Stewards’ to help customers with the changes throughout the terminal and to be on hand to answer any questions
8. All Airport teams are wearing appropriate PPE as required, including face coverings in all areas
9. We're asking passengers to wear face coverings when travelling through the Airport before they fly and when they land at Cardiff (Click here for Welsh Government Guidance on face coverings)
10. Encouraging contactless payments throughout the Airport where possible
11. Asking only customers and Cardiff Airport team to enter the terminal buildings
12. Training Airport teams about COVID-19 and the safety measures that have been put in place.

 

 

Eastern Airways

26/09/2020

Flights between Cardiff and Anglesey now suspended until January 4th 2021 due Welsh essential travel restrictions.

All services will continue to remain subject to the Government's and other bodies latest advice for your travel safety, especially international or cross-border services where variations in travel requirements may differ or any period of quarantine required to be adhered to.

We will require all passengers to travel with face coverings and adhere to on-board hand sanitiser usage for their own peace-of-mind and to minimise impact on fellow travellers.

We shall suspend our normal complimentary cabin service, including hot & cold drinks and bar and snack range to minimise passenger contact other than for safety related requirements until advised otherwise.

Extensive safety measures including nightly aircraft sanitisation and turnaround cleaning will be in-place for the protection of all passengers and staff

Please visit the Eastern Airways website for additional information.