Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud
Coronafeirws – Y wybodaeth ddiweddaraf am wasanaethau trafnidiaeth

Dydd Llun 6 Gorffennaf

Os oes angen i chi ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus i deithio, dylech ddilyn yr holl ganllawiau diweddaraf gan Lywodraeth Cymru a gweithredwyr trafnidiaeth er mwyn helpu i sicrhau eich diogelwch chi a diogelwch eich cyd-deithwyr.

Peidiwch â theithio os oes gennych symptomau’r coronafeirws, os ydych yn hunanynysu, os ydych yn eithriadol o agored i niwed o safbwynt clinigol, neu os ydych yn unigolyn sy’n cael ei warchod.

Dilynwch y dolenni cyswllt isod i gael rhagor o ganllawiau ynghylch defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus:

• Cyngor diweddaraf Llywodraeth Cymru ynghylch teithio’n ddiogel yn ystod y pandemig.
• ‘Canllawiau gweithredwyr bysiau ynghylch teithio yn ystod y pandemig coronafeirws’ sy’n cynnwys manylion am y mesurau diogelwch diweddaraf.
• ‘Canllawiau Trafnidiaeth Cymru ynghylch teithio yn ystod y pandemig coronafeirws’ sy’n cynnwys cwestiynau cyffredin am ddefnyddio gwasanaethau bws a thrên yn ystod y pandemig.

 

Hoffem sicrhau ein cwsmeriaid ein bod yn dal i ddarparu gwybodaeth am drafnidiaeth gyhoeddus drwy ein gwefan, ein ap a’n rhif Rhadffôn yn ôl yr arfer ar hyn o bryd. Byddwn wrth law i roi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi gan weithredwyr ledled Cymru wrth i’r sefyllfa barhau i newid.

Os na fyddwch yn gallu cael ateb y tro cyntaf ar ein rhif Rhadffôn (0800 464 00 00 rhwng 7am ac 8pm bob dydd) oherwydd bod y llinellau’n brysur, ceisiwch ffonio eto’n nes ymlaen a throwch at y dudalen hon i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Fel arall, gallwch gysylltu â ni drwy:

 • Anfon ebost atom yn feedback@traveline.cymru
 • Anfon neges atom ar Facebook neu Twitter @TravelineCymru (byddwn hefyd yn aildrydar y manylion diweddaraf gan weithredwyr).

Mae’r sefyllfa yn newid yn gyflym, felly mae’n bosibl na fyddwn yn gallu newid ein Cynlluniwr Taith a’n tudalen Amserlenni yn ddigon buan i adlewyrchu newidiadau munud olaf i wasanaethau. Byddem yn cynghori ein cwsmeriaid i droi at y dudalen hon cyn teithio er mwyn iddynt allu cael y wybodaeth ddiweddaraf. 

Dylech barhau i ddilyn y cyngor diweddaraf ganIechyd Cyhoeddus Cymruynghylch COVID-19, sy’n cynnwys beth y dylech ei wneud os oes gennych symptomau a pha gamau gweithredu y mae angen i chi eu cymryd i atal y feirws rhag ymledu, a dilyn y cyngor diweddaraf ynghylch cadw pellter cymdeithasol a defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus.

Oherwydd bod y sefyllfa hon yn un sy’n newid yn gyflym, efallai na fydd modd i ni ddarparu’r wybodaeth yn Gymraeg bob amser. Hoffem ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra.

 

Dolenni cyswllt defnyddiol:

 

Mae’r cyngor a'r wybodaeth ddiweddaraf gan weithredwyr i’w gweld isod:

Bus

Train

Flights

 

Bus

1st Choice

Airparks Services

Arriva Buses Wales

Arriva Midlands

AAA Taxis

Berwyn Coaches

Briggs Coach Hire

Brodyr James

Brodyr Williams

Bwcabus

Caelloi

Cardiff Bus

Caring Coaches

Capital Hire

Celtic Travel

Cen ap Tomos

Clynnog & Trefor

Connect2

D&G Bus

DANSA

Davies Coaches

Denbighshire Council

Dilwyns Coaches

E Jones and Sons

Easy Coach

Easyway

Edwards Brothers

Edwards Coaches

Eifion's Coaches

Evans Coaches

Ffoshelig

First Cymru

Globe

Glyn Evans

Goodsir Coaches

Greenlinks Community Transport

Gwynfor Coaches

Gwynne Price Transport

Harris Coaches

Henleys Bus Services

James Bevan

John's Coaches

Jones Login

Llew Jones

Lloyds Coaches

M&H Coaches

Midway Motors

Mid Wales Travel

Monmouthshire County Council

Morris Travel

National Express

Nefyn Coaches

New Adventure Travel

Newport Bus

O R Jones

Owens of Oswestry

Pembrokeshire County Council

P&O Lloyd

Pats Coaches

Peyton Travel

Pheonix Transport

Phil Anslow

R J Jones

Richard Bros

Ridgway Coaches

Sarah Bell Minibus

Sargeant

South Wales Transport

Stagecoach in South Wales

Stagecoach in Chester

Stagecoach Merseyside & South Lancashire

Stagecoach Wye and Dean

Swansea City Council

Taf Valley Coaches

Tanat Valley Coaches

Thomas of Rhondda

Townlynx

Travel Final Ltd

TrawsCymru

Veol Coaches

Watts Coaches

Windy Corner Coaches

Yeomans Canyon
 

 

Train

Transport for Wales

Great Western Railway 
 

 

Flights

Cardiff Airport

Eastern Airways

 

 

Bus

1st Choice

Airparks Services

 

 

AAA Taxis

27/03/2020

Service 95 Bryneglwys – Llandegla (Wrexham X51 connection) will now only operate as demand responsive, passengers wishing to travel should call 01824709582 or 07923427743.

 

 

Arriva Buses Wales

30/06/2020

Arriva Cymru are running revised timetables on a number of services in line with latest government safety guidelines and customer demand. Please click here to see an overview of these changes (with further revisions from 30/06/2020).

Any services not listed on this page are not currently operating.

You can find more information on using Arriva Cymru services on their COVID-19 FAQs page.

 

 

Arriva Midlands

Please click here to see revised timetables in place for Arriva Midlands services.

 

 

Berwyn Coaches

29/06/2020

The below services will be running revised timetables from 29/06/2020:

Please click here to see a full statement from Berwyn Coaches.

Contactless payment is now available.

 

 

Briggs Coach Hire

26/06/2020

The following home to school transport services will resume operation on 29/06/2020:

 • Routes 714a, 714, 742, 741
 • 909 Cwmtawe
 • 370 Gwyr
 • 816 St Illtyds
 • 592 (Cefn Hengoed to Grenfell Park)

Timetables will run as normal in the morning with amendments in the afternoon as per school.

All transport shall provide hand sanitizer to be used by each pupil on boarding the vehicle. Coaches will also be sanitised after each journey.

 

 

Brodyr James

Brodyr Williams

 

 

Bwcabus

24/03/2020

Yn unol â chyngor y Llywodraeth, bydd holl wasanaethau llwybr sefydlog Bwcabus yn cael eu hatal dros dro o DDYDD MERCHER, 25 MAWRTH. Bydd Bwcabus yn parhau i weithredu gwasanaeth archebu siwrnai ar gyfer gweithwyr allweddol/siwrneiau hanfodol – rydym yn eich annog i wneud yn siŵr bod eich taith yn hanfodol. Os nad ydych yn siŵr sut i archebu siwrnai gyda ni, rhowch alwad i’n canolfan alwadau ddwyieithog, byddwn yn hapus i egluro’r broses i chi dros y ffôn. Cysylltwch â ni ar 01239 801 601.

Gofynnwn yn garedig i chi ystyried a yw eich siwrnai yn hanfodol – cadwch yn saff, arhoswch gartre a chymerwch ofal.

 

 

Caelloi

27/03/2020

Gwynedd Council website - gwybodaeth ar amserlenni

Due to the severity of Coronavirus crisis, there will be no staff at the office from Monday 30th of March until further notice. In the case of an urgent query, please call the emergency number on our answerphone and we will contact you as soon as possible. 

 

 

Cardiff Bus

Please visit our disruptions page for details on services diversions due to long term road closures in Cardiff city centre.

10/07/2020

Cardiff Bus have reviewed service levels and are making some further amendments to timetables based on customer feedback and patronage, effective from Monday 13th July. Please visit the Cardiff Bus website for details of these and all other changes to services.

From 13/07/2020

 • Service 28B: Due to increased traffic along the 28B route, Cardiff Bus are adjusting the timetable from Monday 13 July to allow buses extra time to complete their journeys and improve reliability. You can view the timetable here.
 • Park & Ride West - Service 95B: Unfortunately, the Park & Ride service at Cardiff City Stadium (95B Park & Ride Cardiff West) will not operate from Monday 13 July until further notice

From 06/07/2020:

There will be an increase in Monday to Friday daytime frequency on some of busier routes:

 • 9-  2 extra morning journeys at 09:15 & 10:05 from Heath Hospital to city centre, Monday to Friday
 • 17 & 18-  increased Monday to Friday daytime frequency
 • 27-  increased Monday to Friday daytime frequency
 • 57 & 5-  3 extra morning journeys at 07:40 (57); 08:10 (57) & 08:40 (58) from Pontprennau to city centre, Monday to Friday
 • 61-  increased Monday to Friday daytime frequency
 • 92 & 94-  increased Monday to Friday daytime frequency
 • X45-  service re-introduced from St. Mellons to city centre only, Monday to Friday

School buses will not run from this date until further notice due to very low passenger numbers.

The Cardiff Bus Customer Service centres at their Head Offices on Sloper Road and at Westgate Street will be closed to customers from Monday 23rd March until further notice. If you lose an item on our buses, give the Lost Property department a call on 029 2066 6444.

You can find further advice for travelling on Cardiff Bus services here.

 

 

Caring Coaches

 

 

Celtic Travel

05/07/2020

From Monday 6th July 2020, the market town buses will resume normal service:

 • X11 Ludlow - Mondays Only
 • X12 Abergavenny - Tuesdays and Thursdays Only
 • X15 Hereford - Wednesdays Only
 • X14 Cartmarthen - Fridays Only

Although the 5 mile rule restriction has been lifted please be advised that as the 2m social distancing rule still remains we can only carry a limited number of passengers. Please travel only when it is essential and allow key workers to take priority.

 

29/06/2020

From Monday 29th June, the following services will resume their normal timetables:

 • X75 service from Rhayader to Shrewsbury
 • X47 Service from Llandrindod Wells to Aberystwyth
 • 48 Builth Wells to Llanwtyd Wells
 • 48/58 Llandrindod Wells to Builth Wells

Please visit the Celtic Travel website for more information. 

Due to the ongoing pandemic Powys County Council are implementing a ‘NO CHANGE GIVEN’ policy. There will be no change given when buying bus fares.

 

 

Cen ap Tomos

 

 

Clynnog & Trefor

29/06/2020

Please click here to see a temporary timetable in place for Service 12, in effect from 29/06/2020.

 

 

Connect2

24/03/2020

Oherwydd y sefyllfa gyfredol o ran Coronfeirws (Covid-19) bu'n rhaid i ni adolygu lefel y gwasanaeth rydyn ni'n ei ddarparu.
Felly, o ddydd Llun 23 Mawrth 2020, byddwn yn gweithredu amserlen dydd Sadwrn o ddydd Llun i ddydd Sadwrn ar lwybrau J ac L

Yn anffodus, ni fydd unrhyw wasanaethau Cysylltia2 yn gweithredu dros yr wythnosau nesaf.
Mae ein cwsmeriaid yn bwysig i ni ac rydyn ni'n ddiolchgar am eich dealltwriaeth..

 

 

D&G Bus

Please click here to see current revised timetables.

 

 

DANSA

02/07/2020

From Monday 6th July, the X26 Brynamman to Swansea will be resuming its normal service. Due to social distancing, the service can only carry a maximum of 4 passengers.

DANSA are still continuing to support you with the following:

 • Daily delivery of Meals (Mon - Fri) from the Y Cwtch Cafe - Crynant see menu on Facebook page.
 • Delivery of Food Parcels, Food Parcels are £30.
 • Hospital & Surgery Appointments (telephone in advance)
 • Personal Emergency Services/Journeys (just call if we can, we will)

We are here to help you & by us helping you, your helping us. Call the office on 01639 751067 and we will do our very best.

For more information, please visit the DANSA Facebook page.

 

 

Davies Coaches

08/04/2020

No service until further notice.

Please visit the Davies Coaches Facebook page for further updates.

 

 

Denbighshire Council

29/06/2020

Further amendments have been made to some service timetables in effect from 29/06/2020 (please see below). Please click here to see an overview of these emergency service changes.

Please visit the Denbighshire Council website for further information.

 

 

Dilwyns Coaches

29/06/2020

Please click here to see a revised timetable for the Service 83 (Dinorwig - Deiniolen - Bethel - Caernarfon) in effect from 29/06/2020.

Please click here to see a revised timetable for the Service 85/C (Llanberis - Bangor) in effect from 29/06/2020.

Please click here to see the temporary timetable in place for Service 1/1A/1R (Caernarfon to Porthmadog) from 03/04/2020.

Please click here to see the temporary timetable in place for Service 91 (Caernarfon to Dinas Dinlle) from 25/03/2020

Please click here to see the temporary timetable in place for Service 67 (Bangor to Gerlan) and Service 9C (Bangor to Tesco) from 05/04/2020.

Please click here to see the temporary timetable in place for Service 88 (Llanberis to Caernarfon) from 29/03/2020.

Please click here to see the temporary timetable in place for Service 1N (Caernarfon to Nantlle) from 27/03/2020.

 

 

E Jones and Sons

Easy Coach

 

 

Easyway Minibus Hire

22/04/2020

Monday to Saturday Service 88 Barry to Penarth will finish at Barry Centre at 14.55 Monday to Friday until further notice due to Covid-19.

 

23/03/2020

The following services will be suspended from 24/03/2020:

 • Service No. 18 – Bridgend, Pen-y-Fai Brackla
 • Service No. 49 – Bridgend, Oaklands, Broadlands, Ystrad Fawr
 • Service No. 16 – Bridgend to Bettws
 • Service No. 32A- Cardiff to St Fagans

The following timetables changes will come into effect on 31/03/2020:

 • B3 is still running Mon to Sat normal start time, finishes at 15.45 each until further notice.

 

 

Edwards Brothers

26/06/2020

From 29/06/2020 until further notice:

 • Service 308- Transport can be provided upon request on Tuesdays and Wednesdays only. Passengers can book by phoning 01437 890 230 before 3pm on the day before travelling.
 • Service 311- Transport can be provided upon request on Wednesdays and Fridays only. Passengers can book by phoning 01437 890 230 before 3pm on the day before travelling.
 • Service 313- Transport can be provided upon request on Wednesdays and Fridays only. Passengers can book by phoning 01437 890 230 before 3pm on the day before travelling.
 • Service 315- Transport can be provided upon request on Tuesdays and Thursdays only. Passengers can book by phoning 01437 890 230 before 3pm on the day before travelling.

 

25/03/2020

Edwards Brothers will be introducing temporary timetables on the 300 and 301 services from 30/03/2020.

Please click here to see the temporary timetable for Service 300.

Please click here to see the temporary timetable for Service 301.

 

 

Edwards Coaches

21/06/2020

From 22/06/2020, there will be further timetable revisions for services 90, 100 and 400. Please visit the Edwards Coaches website to see these revised timetables in full.

Please check the Edwards Coaches Facebook page for further updates.

 

 

Eifion's Coaches

30/03/2020

Eifion's Coaches will be introducing reduced timetables from 31/03/2020:

 

 

Evans Coaches

29/06/2020

Please check the Pembrokeshire Council website for details of how school services will be operating on a booking basis over the coming weeks. School transport will be provided for those pupils who have no other travel alternative.

Please visit the Evans Coaches Facebook page for further updates.

 

 

Ffoshelig

 

 

First Cymru

Please visit the First Bus website, First Cymru Coronavirus page and First Cymru Twitter page for further updates.

On Sunday 12th July 2020, Swansea City Bus Station will be reopening. Buses currently departing from St Mary's Church or Caer Street will revert back to the bus station. You can find out what departure bay your services will be using here.

09/07/2020

Please follow the below links to see all revised timetables in place in these areas:

From 28/06/2020, further amendments will be made to the following services:

In Swansea

 • Service 12 will be reduced from 30 minutes to hourly. We are reintroducing an hourly Service 13 to work opposite Service 12 and to keep a 30 minute service in Townhill. This will see a return to the clockwise and anticlockwise service.
 • Service 20 will operate via Ridgeway and Broadmead outbound to expand the route.
 • Service 29 route will operate through Brynmill to expand the route.
 • Service 31 will operate via Parc Gwernfadog inbound to expand the route.

In Carmarthen

 • Service 111 will have extra a.m. journeys 0705 from Llanelli and 0815 from Swansea. Evening departure times have been slightly adjusted to give even departure times.

 

 

Globe Coaches

 

 

Glyn Evans

04/05/2020

Glyn Evans has now resumed normal operation of route 13 (Blackwood – Manmoel) on Tuesdays and Fridays.

 

 

Goodsir Coaches

30/03/2020

There will be revised timetables in place from tomorrow (31/03/2020).

Goodsir Coaches are offering free travel for NHS Staff and Care Support Workers.

 

 

Greenlinks Community Transport

24/03/2020

All Greenlinks Community Transport service provision, including Services G1 & G4, suspended until further notice.

 

 

Gwynfor Coaches

09/07/2020

Further timetable revisions from 11/07/2020 on the S1, S2 and S4/S97 services. Please visit the Gwynedd Council website to view these and all other revised timetables in the 'Local bus service timetables' table about half way down the page.

From 11/07/2020:

With the reopening of the National Park, there will be new timetables in place for the S1, S2, and S4/S97 Snowden Sherpa services starting Saturday 11th July 2020. Please note Gwynfor Coaches will liaise closely with the Local Authorities and add / remove runs as required dependent on passenger numbers to try to sustain the service.

From Monday 30th March onwards, NHS staff may travel free of charge on all Gwynfor Coaches bus services by showing a Valid NHS ID Card.

 

 

Gwynne Price Transport

 

 

Harris Coaches

06/04/2020

The below services will operate revised timetables from 06/04/2020. Please check the timetables carefully to see what days these services are operating:

 

 

Henleys Bus Services

01/07/2020

From 20/07/2020, there will be an increase in the local bus service to Cwmtillery, Brynithel and Blaenau Gwent. You can access the the revised timetable for this service here.

31/03/2020

Please click here to see a revised timetable in place from 31/03/2020.

 

 

James Bevan

John's Coaches

 

 

Jones Login

25/03/2020

Service 221- No fixed service but transport on request on Wednesdays and Saturdays. Customers can book by phoning 01437 563277

Service 223- No fixed service but transport on request on 1st Tuesday of the month. Customers can book by phoning 01437 563277

 

 

Llew Jones

06/07/2020

Please visit the Llew Jones website to see all revised timetables in full.

 • From 06/07/2020, Llew Jones will be able to provide increased service provision on the 19 and X19 on Monday-Saturday.Please click here to see the revised 19 and X19 timetables.
 • From 29/06/2020, Llew Jones are slightly increasing provision of service 64, which operates between Llanarmon Dyffryn Ceiriog & Llangollen. Please click here to see the revised service 64 timetable. 

Can we remind passengers to pay using a Contactless Card wherever possible. We also ask passengers to use social distancing etiquette when on our vehicles.

NHS staff will receive free travel across all Llew Jones Coaches services from Monday 30th March. In order to travel for free simply present your NHS Wales staff pass to the driver when boarding the vehicle.

 

 

Lloyds Coaches

29/06/2020

Lloyds Coaches will be introducing further amendments to services X28, X29, T12, 55 and X51 from 29/06/2020. Please click here to see these and all other revised timetables in full.

Customers are also encouraged to use contactless payment where possible.

All NHS staff can travel for free on Lloyds Coaches services on production of an NHS ID card.

From Friday 17th April, a No Change Given policy will be introduced to reduced contact between drivers and passengers. This is in line with the latest Welsh Government guidelines.

 

 

M&H Coaches

29/06/2020

There will be further timetable revisions to services 1/2, 21, 29, 43, 45, 66 and 76 from 29/06/2020.

Please visit the M&H Coaches website to see these revised timetables in full.

If you are a key worker or a vulnerable person experiencing severe problems as a result of these changes, telephone DCC directly on 01824 706982 or 01824 706847.

 

 

Mid Wales Travel

05/07/2020

There will be further revisions to timetables from 06/07/2020. Please click here to see these temporary timetables in place for services 588, 525, 526, 512, and 301.

Free travel for NHS Staff- please show valid NHS ID when boarding the bus.

Please visit the Mid Wales Travel website for further updates.

 

 

Monmouthshire County Council

28/05/2020

Please see below for all revised timetables currently in place for services operated/ partly operated by Monmouthshire County Council:

Please note all bus services operating in Monmouthshire are running reduced services. Free travel is permitted for all NHS workers, just present your ID badge to the driver.

 

 

Morris Travel

From Monday 15th June, passengers should wear a face covering whilst travelling. A face covering should cover your mouth and nose while allowing you to breathe comfortably. For more information, please visit the Morris Travel website.

From 27/04/2020:

New timetable changes for town service:

 • 207 will ONLY run: 0825, 0925, 1025, 1125, 1225.
 • 226 will ONLY run: 0850, 1050, 1250.
 • 228 will ONLY run: 0950, 1150.

From 14/04/2020:

 • 206 - CANCELLED
 • 225 - 12:00 Depart carmarthen REQUEST ONLY - 17:25 - CANCELLED
 • 279 - 16:00 - Tue Wed Thurs from Botanic Gardens - CANCELLED
 • 279 Sat 16:25 Botanic Gardens - CANCELLED
 • Town Service now Finishes at 13:45
 • 282 - 17:10 Glangwili CANCELLED now 15:25 from Glangwili Hospital15:30 Bus Station to Brechfa is by REQUEST ONLY.
 • PR1 / PR2 Travels into town from Nantyci Car park via old St Clears road and Picton Monument to the bus station.
 • 277 - From Bus Station either to Tesco or Morrisons Supermarkets returns passengers at 12:30 to their destination.
 • 284 pm Journey- Normal service from Ammanford to Llandybie, REQUEST ONLY from Llandybie.
 • 289 - Return Journey is REQUEST ONLY from Llandovery.
 • 283 - Wed and Sat pm- Normal Service to Abergwilli and REQUEST ONLY after Abergwilli Museum.

Free travel for NHS staff from 30/03/2020 with staff ID.

 

 

National Express

29/06/2020

Services will be resuming on Wednesday 1 July, providing coach travel across major towns and cities with a reduced timetable in place. More stops and services will be added onto the network as more people start to travel again. National Express will be:

 • Increasing the flexibility of our tickets - visit the National Express flexible travel page to find out about our free amendments and updated refund policy
 • Enhancing our safety measures - find out about the changes being made on the National Express coronavirus safety page

When National Express services resume, their coach arrival and departure stop in Swansea City Centre will be on The Kingsway, opposite the NCP multi-storey car park.  This replaces the temporary Wellington Street stop that was used until late March.

 

 

Nefyn Coaches

29/06/2020

There will be further timetable revisions to services from 29/06/2020. Please visit the Gwynedd Council website to see these revised timetables in full.

 

 

New Adventure Travel

Please visit our disruptions page for details on services diversions due to long term road closures in Cardiff city centre.

Swansea City Bus Station will reopen as a transport terminal for all local bus and coach services from Sunday 12th July. You can find details of which services will be allocated to which departure bays here.

Please visit the NAT COVID-19 page to see all revised timetables currently in place across the network.

29/06/2020

Please see below for further amendments to timetables in July. Please visit the NAT COVID-19 page to see these timetables in full.

 • From 06/07/2020: 102 to return to every 20 minutes, and also to operate all the way through to Nantgarw.
 • From 06/07/2020: 905 to restart, with a timetable designed to meet revised train timetable
 • From 06/07/2020: X1 to increase to 30 minute frequency (Mon – Sat). Sunday unchanged
 • From 06/07/2020: 901 new timetable to meet revised train timetable
 • From 06/07/2020: 900 to restart (Blackwood shops)
 • From 06/07/2020: Bro Edern school transport (810-812) revised timetable to match school times.
 • From 13/07/2020: 303/304 to operate hourly (304) from Cardiff to Llantwit Major and two-hourly (303) from Llantwit Major to Bridgend
 • From 13/07/2020: 106 to operate with new timetable
 • From 13/07/2020: 101 will be back in operation 

 

 

Newport Bus

Please visit our disruptions page for details on services diversions due to long term road closures in Cardiff city centre.

09/07/2020

From Monday 13th July, Newport High Street will be closed to bus services until further notice as businesses use outside spaces and maintain pedestrian distancing. Services that ordinarily operate via High Street will operate directly to Newport Bus Station.

29/06/2020

From Monday 29th June, further revisions to some Newport Bus services will be made. Please click here to see these timetables in full.

Please see below for an overview of these changes:

 • 1/1B & 11A/11C - Will continue as a fflecsi demand led service. for more information around fflecsi please visit www.fflecsi.wales
 • 2A/2C - Additional services Monday - Friday
 • 6E - Will now operate hourly Monday - Friday with an earlier service that will extend to St Woolos and Royal Gwent Hospital. Saturday will have some extra journeys
 • 8A/8C - Will now operate every 30 mins Monday - Friday with some additional services on a Saturday
 • 15/16 - Will now operate every 30 minutes Monday - Friday with an earlier service extending to St Woolos and Royal Gwent Hospital. Some additional services on a Saturday
 • 19E - Some additional journeys Monday-Saturday with some services extending to Montgomery Road
 • 26A/26C - Will return to a timetabled service every 120mins Monday - Saturday. This will be on top of the Fflecsi 26 service
 • 29B - The 1740 Newport - Cwmbran Saturday Service will now depart at 1750
 • X30 - Additional journeys operating Monday - Saturday
 • 37 - A restricted timetable is returning Monday - Saturday
 • 40/41 - A restricted timetable is returning Monday - Saturday
 • 42/43 - Will now operate hourly Monday - Friday with some additional services on a Saturday
 • 60 - Additional services between Newport and Usk Monday - Friday
 • 73 - 2 additional services operating Monday - Friday
 • X74 - 2 Additional services operating Monday - Friday with services departing Newport at 20 past the hour
 • 74A/74C - Some additional journeys Monday - Saturday

Please respect the strict social distancing measures: 

 • Driving staff will only allow 50% of the seating capacity to be utilised.
 • Do not to sit together
 • Refrain from using the seats directly behind the driver

Newport Bus will also carry on with offering FREE alternative transport to NHS and emergency services personnel who live in Newport and Cwmbran where the bus service times do not suit, again offering FREE travel. Those who need to use our alternative travel arrangements can get in touch, providing a telephone number, pick up point, place of work and shift times either via email to our dedicated email address nhs-support@newporttransport.co.uk or phone on 01633 211 202. Free travel is achieved simply by showing their NHS or emergency services ID badge at time of boarding

The travel centre and the head office remains closed to the public. Our phone line is open 8:00 till 4:00 on 01633 263 200.

 

 

O R Jones

 

 

Owens of Oswestry

27/03/2020

Temporary timetables will be introduced on the following services from 30/03/2020:

 

 

Pembrokeshire County Council

24/06/2020

These following service changes will come into effect on 29/06/2020:

 • Service 308 (Haverfordwest-Llangwm-Burton Circular) Fixed timetable remains suspended. Dial-a-ride service extended to Tuesdays & Wednesdays. Bookings taken on 01437 890230 before 3pm on the day before travel.

 • Service 311 (Haverfordwest-Broad Haven-Haverfordwest) Fixed timetable remains suspended. Dial-a-ride service extended to Wednesdays & Fridays. Bookings taken on 01437 890230 before 3pm on the day before travel.

 • Service 313 (Haverfordwest-Clarbeston Road-Wiston) Fixed timetable remains suspended. Dial-a-ride service extended to Wednesdays & Fridays. Bookings taken on 01437 890230 before 3pm on the day before travel.

 • Service 315 (Marloes-Haverfordwest) Fixed timetable remains suspended. Dial-a-ride service extended to Monday & Thursdays. Bookings taken on 01437 890230 before 3pm on the day before travel.

 • Service 322 (Haverfordwest-Narberth-Carmarthen) Fixed timetable remains suspended. Dial-a-ride service extended to Wednesdays & Fridays. Bookings taken on 01994 240908 before 3pm on the day before travel.

 • Service 351 (Tenby-Amroth-Pendine) Fixed timetable remains suspended. Dial-a-ride service extended to Tuesdays & Thursdays. Bookings taken on 01994 240908 before 3pm on the day before travel.

 • Service 360 (Pembroke Dock-Tenby) Fixed timetable remains suspended. Dial-a-ride service extended to Mondays, Wednesdays & Fridays. Bookings taken on 01437 776313 before 3pm on the day before travel.

 • Service 361 (Pembroke Dock-Kilgetty) Fixed timetable remains suspended. Dial-a-ride service extended to Mondays, Wednesdays & Fridays. Bookings taken on 01437 776313 before 3pm on the day before travel.

 • Service 381 (Haverfordwest-Narberth-Tenby) Revised timetable to reflect increased frequency of operation.
  Click to view timetable.

 • Service 387 (Pembroke Dock-Angle-Stackpole-Pembroke Dock) Fixed timetable to be suspended. Dial-a-ride service to operate on Tuesdays, Thursdays & Saturdays. Bookings taken on 01437 776313 before 3pm on the day before travel.

 • Service 388 (Pembroke Dock-Stackpole-Angle-Pembroke Dock) Fixed timetable to be suspended. Dial-a-ride service to operate on Tuesdays, Thursdays & Saturdays. Bookings taken on 01437 776313 before 3pm on the day before travel.

 • Service T11 (Haverfordwest-St David’s-Fishguard) Revised timetable to reflect increased frequency of operation.
  Click to view timetable.

 

 

P&O Lloyd

10/07/2020

Revised timetable in effect from 13/07/2020:

Further revised timetables in effect from 03/07/2020:

Revised timetables will be in effect from 31/03/2020:

The following Local Travel Arrangement Services have been temporarily suspended:

 • LT1, LT2, LT3 ( Holywell)
 • LT4 ( Buckley)
 • LT7 (Mold to Treuddyn)
 • LT8 (Caergwrle to Broughton Retail Park)

 

 

Pats Coaches

 

 

Peyton Travel

24/03/2020

Peyton Travel Ltd that they will no longer be operating Service No. 861 from today.

 

 

Pheonix Transport

 

 

Phil Anslow

24/03/2020

From Wednesday 25th March, we will be reducing bus service levels for services X1, 6, 4, 30, 31, 69 and 63

You can access these timetables below and on the Phil Anslow website:

From 27/03/2020, we are offering free travel on all our buses for NHS staff. Just show your NHS staff ID to the driver when boarding.

Following the government guidelines and advice to help prevent the spread of Covid-19, we're asking all passengers to sit 2 meters apart whilst travelling on board our services.

Please also be aware that all of our buses will now only allow 50% of their passenger capacity on board, until further notice.

Please check the Phil Anslow Facebook page for further information.

 

 

R J Jones

 

 

Richard Bros

Please visit the Richard Bros website for further information*

*Please can we remind all passengers to use contactless payment whenever possible. Where this it not possible, please have the correct money ready for the driver as we have been advised by Welsh Government as of today (14/04/2020) to adopt a no change policy in order to protect the welfare of drivers and passengers.

We are happy to say all NHS staff can travel for free on all of our services. All we ask is that you show the driver your NHS badge when boarding the bus. Please also make sure you let the driver know where you are travelling to.

 

29/06/2020

T11- New T11 Timetable from 29/06/2020. Please click here to this timetable (running Monday - Saturday)

T5- New T5 timetable from 01/06/2020. Please click here to see this timetable.

342 - A reduced timetable will be in place from 03/04/2020 and only run on Fridays. Please click here to see this timetable. 

408 - Operate existing fixed route on Tuesday and Friday only FROM 30/03/2020. Please click here to see timetable.

410 - Operate existing fixed route on Monday, Wednesday and Saturday FROM 30/03/2020. Please click here to see timetable.

430 - Operate revised fixed route on Monday and Wednesday 30/03/2020. Please click here to see timetable. 

460 -  A reduced timetable will be in place from 30/03/2020 (Monday to Saturday). Please click here to see timetable.

552- Will now be operating on Fridays and Saturdays only from 03/04/2020. Please click here to see timetable.

 

400 - No fixed service but transport on request on Thursdays only FROM 30/03/2020. Customers can book by phoning 01239 611369 (9am -12pm, Monday to Friday).

404 - No fixed service but transport on request on Wednesdays only FROM 30/03/2020. Customers can book by phoning 01239 611369 (9am -12pm, Monday to Friday)

405 - Please click here to see a timetable for this service (operating on Thursdays only) 

 

The following services will be temporarily suspended until further notice;

551 Newcastle Emlyn - Llandysul - Aberaeron

441 Newcastle Emlyn - Capel Iwan - Carmarthen

865 Square & Compass - Croesgoch School

X50 Cardigan - Aberporth - Newquay - Aberaeron ... (Our T5 service will still be running, please see below for Timetable)

554 Cardigan - Ferwig - Aberporth - Beulah ...(Our T5 service will still be running, please see below for Timetable)

All of our Bwcabus Fixed Routes

 

 

Ridgway Coaches

08/04/2020

No services until further notice.

 

 

Sarah Bell Minibuses

Service 403- Will NOT start operating from 04/04/2020 as planned. Suspended until further notice.

 

 

Sargeant

27/03/2020

Sargeant will be introducing a temporarily timetable on the 461/2 service from 30/03/2020. Please click here to see this timetable.

 

 

South Wales Transport

Please visit the South Wales Transport website for further information.

08/07/2020

The following changes will come into effect from Monday 13th July:

Swansea City Bus Station will be re-opening to the public and the following bus services will revert to using the bus station (departing from stand S) instead of Wellington Street:

Services 5, 37 and 49 will operate 2 minutes earlier throughout after departing the bus station.

From 15/06/2020:

Tuesdays & Thursdays only:

 • Service X6C (Craig Cefn Parc, Graig Felen & Glais to Clydach) – Click to view timetable. This service will temporarily be extended to Glais in lieu of NAT Group service 45 to provide transport for essential journeys, connecting with First Cymru service X6 to/from Swansea.
 • Service 142 (Felindre to Morriston) – Click to view timetable. This service will temporarily be operated by South Wales Transport instead of DANSA.

 

 

Stagecoach in South Wales

Please visit our disruptions page for details on services diversions due to long term road closures in Cardiff city centre.

There will be further revisions to the below services. Please visit the Stagecoach South Wales website to view these and all other revised timetables in full. There will be no Sunday services until further notice.

 • From 22nd June, revisions to 151, 121 and 404.
 • From 24th June, X24 will now operate every 15 minutes Monday to Saturday daytime between Cwmbran and Varteg Hill. A half hourly service will operate between Newport and Cwmbran and also between Varteg Hill and Blaenavon.
 • From 29th June there will be additional journeys will on Services X43, 40, T4 on school days only.
 • From 29th June the 43 service between Brecon and Abergavenny will be  reintroduced.
 • From 29th June there will be additional journeys on Service T14 on Monday to Saturdays.
 • From 29th June, revisions to X15, 95A/B/C, 801/802/803/807, 40A/B/C, 133, 91 and 815.
 • From 6th July, additional journeys north of Brecon on the T4 on Monday to Saturdays. Please click here to see the revised timetable for this service.

You can also visit the Stagecoach Coronavirus page for health and safety information.

If you’re a key worker that needs to give us feedback on our temporary timetables because you’re concerned they don’t meet your needs, or you have comments about social distancing on our buses, please fill out the feedback form on the Stagecoach South Wales website.

Stagecoach in South Wales will also be offering free travel to NHS workers on all its services with the exclusions of: England, Megabus and Traws Connect services 40A/B/C and 43/X43.

 

 

 

Stagecoach in Chester

Please visit the Stagecoach Coronavirus page for further information.

 

 

Stagecoach Merseyside & South Lancashire

Please visit the Stagecoach Coronavirus page for further information.

 

 

Stagecoach Wye and Dean

Please visit the Stagecoach Coronavirus page for further information.

 

 

Swansea City Council

08/07/2020

Swansea City Bus Station will reopen as a transport terminal for all local bus and coach services from Sunday 12th July. You can find details of which services will be allocated to which departure bays here.

 

 

Taf Valley Coaches

It is company policy that face masks should be warn on whilst traveling on Taf Valley bus services, please also use contactless payment if possible.

Further revisions to timetables:

 • From Monday 13th July 2020, the 222/224 service will be changed to the following timetable:
  - Service A - Operates on Monday, Tuesday, & Thursday Only
  - Service B - Operates on Wednesday and Friday Only (This includes Meidrim)
 • From Monday 29th June 2020, the 381 Tenby to Haverfordwest will be operating a revised timetable. Please click to here view timetable
 • From Monday 22nd June 2020, there will be an increased combined timetable for routes 222 and 224 (Whitland to Carmarthen via Pendine and St Clears). Please click here for the timetable. 

All other services remain cancelled with dial a ride services available on 351 and 322:

 • Service 322 (Haverfordwest-Narberth-Carmarthen) Fixed timetable remains suspended. Dial-a-ride service extended to Wednesdays & Fridays. Bookings taken on 01994 240908 before 3pm on the day before travel.

 • Service 351 (Tenby-Amroth-Pendine) Fixed timetable remains suspended. Dial-a-ride service extended to Tuesdays & Thursdays. Bookings taken on 01994 240908 before 3pm on the day before travel.

 

 

Tanat Valley Coaches

24/06/2020

From Monday 29th June, the following service changes will come into effect. Please visit the Tanat Valley Coaches website to see all timetables in full:

 • Service T12- Please click here to see revised timetable (Oswestry to Wrexham still suspended)
 • Service 74- Return to pre-lockdown timetable
 • Service 76- Return to pre-lockdown timetable
 • Service 79- Return to pre-lockdown timetable
 • Service 81- Return to pre-lockdown timetable
 • Service 84- School days only service
 • Service 86A/C- School days only service
 • Service 88- School days only service
 • Service 558- Return to pre-lockdown timetable
 • Service 37- Not currently operating
 • Service 401- Remains suspended
 • Service 449- Temporary timetable still in operation
 • Service X1- Remains suspended
 • Service X4- Remains suspended
 • Service 72- Will run two school buses (operating only when school is open). Please click here to see timetable.

 

 

Thomas of Rhondda

09/04/2020

Please click here to see temporary timetables in place for services 133, 173 and 175 from 09/04/2020.

 

 

Townlynx

31/03/2020

There will be further alterations to the below services from 27/03/2020.

Please click here to see the updated temporary timetable for Service 28 (Flint to Mold) from 27/03/2020. From 01/04/2020, this service will not operate on Saturdays.

Please click here to see the updated temporary timetable for Service 6 (Mold to Pantymwyn) from 27/03/2020 until further notice. From 01/04/2020, this service will not operate on Saturdays.

Services M40 and 14D (14M) will be suspended from 01/04/2020.

 

 

Travel Final Ltd

 

 

TrawsCymru

 

T1- First Cymru: 

Please click here to see the latest updates from First Cymru.

27/05/2020

The frequency of this service will be increased from 01/06/2020. Please click here to see this timetable.

 

T1S- First Cymru: 

Please click here to see the latest updates from First Cymru.

27/03/2020

From Sunday 29th March, this service will no longer operate.

 

T1C- NAT: 

Please click here to see the latest updates from NAT.

17/04/2020

Service will be suspended until further notice from 20/04/2020.

 

T6- NAT: 

Please click here to see the latest updates from NAT.

28/06/2020

From 29/06/2020, there will be further timetable revisions to this service. Please click here to see the revised timetable.

Swansea City Bus Station will be reopening on Sunday 12th July. The T6 will be departing from Stand D at 0905-1105-1235-1435-1705 (1305 & 1505 on Saturdays).

 

T9- NAT: 

Please click here to see the latest updates from NAT.

01/04/2020

The T9 will be suspended from 02/04/2020 until further notice as no flights scheduled at Cardiff Airport.

 

T2- Lloyds Coaches: 

Please click here to see the latest updates from Lloyds Coaches.

29/03/2020

A further revised timetable will be introduced on 30/03/2020. Please click here to view this timetable.

 

T3- Lloyds Coaches: 

Please click here to see the latest updates from Lloyds Coaches.

29/03/2020

A further revised timetable will be introduced on 30/03/2020. Please click here to view this timetable.

From Monday 20th April 2020 until further notice the indoor passenger waiting area at Wrexham Bus Station will close. Service T3 to Barmouth will continue to board at Stand 5. 

 

T4- Stagecoach South Wales:

Please click here to see the latest updates from Stagecoach South Wales.

03/07/2020

From 06/07/2020, there will be additional journeys north of Brecon on the T4 on Monday to Saturdays. Please click here to see the revised timetable for this service.

 

T14- Stagecoach South Wales: 

Please click here to see the latest updates from Stagecoach South Wales.

15/06/2020

A further revised timetable will be introduced on 29/06/2020 with additional journeys operating between Mondays and Saturdays. Please click here to see the revised timetable.

 

T5- Richards Brothers:

Please click here to see the latest updates from Richard Brothers.

28/05/2020

New T5 timetable from 01/06/2020. Please click here to see this timetable.

 

T11- Richard Brothers:

Please click here to see the latest updates from Richard Brothers.

29/06/2020

A further revised timetable will be introduced on 29/06/2020, operating Monday to Saturday. Please click here to see this timetable. 

 

T12- Tanat Valley Coaches/ Lloyds Coaches

Please click here to see the latest updates from Lloyds Coaches.

A further revised timetable will operate from 29/06/2020, with the service not operating between Oswestry and Wrexham until further notice. Please click here to see the latest timetable.

 

 

Voel Coaches

24/03/2020

To ensure the safety of all our employees, we have had to take the difficult decision to close the company temporarily following government advice.

If you have a day trip or holiday booking with us and we haven’t yet been in touch, please be assured your money is safe and is protected by Bonded Coach Holidays UK. We will be in touch as soon as our team can safely return to work. We will then either rearrange your trip or provide you with a full refund.

Please visit the Veol Coaches Facebook page for further updates.

 


Watts Coaches

 

Windy Corner Coaches

 

Yeomans Canyon

14/06/2020

The following services will be reinstated from 15/06/2020, all operating normal school day Monday-Friday timetables:

 • 76/76A, 412, 437, 440 (will not operate after 15:05) , 441, 442, 446, 454, 477, 494, 495, 496, 501, 502 and 504.

Services 447, 802 and 809 will not be reinstated at this time

Please visit the Yeomans Canyon website to see revised timetables in full and for further information.

 

 

Train

Transport for Wales

Please check the Transport for Wales Journey Checker before you travel and the Transport for Wales website for further travel guidance.

Transport for Wales are currently operating a much reduced timetable based on current customer demand. You can see an overview of services currently operating here. 

26/06/2020

To help with social distancing, the following stations will no longer be called at from Monday 6th July:

Route Station Bus recommendation Closest station
Cardiff Queen Street - Rhymney Gilfach Fargoed No bus needed – Bargoed. Bargoed
Chester – Holyhead

Conwy

Llanfair PG

Valley

Call a cab

Call a cab

Call a cab

Llandundo Junction

Bangor

Holyhead

Heart of Wales

Hopton Heath

Sugar Loaf

Call a cab

Call a cab

Bucknell

Llanwrtyd Wells

Manchester/Liverpool Earlestown No bus needed – alternative services -
Crewe line/Marches

Prees 

Yorton 

No bus needed – alternative services           

-

 

22/06/2020

To help with social distancing, the following stations along the Cambrian coast are temporarily closed from Monday 22 June until further notice. In order to maintain a safe distance between the conductor and customers, two train doors need to be operated. Unfortunately due to the short platform length at these stations, this is not possible.

Closed Station Closest alternative Distance to closest alternative
Llanaber Barmouth 2 ½ miles
Llanaber Pensarn 1 mile
Llandanwg Pensarn 1 mile
Tygwyn Talsarnau 1 ½ miles
Abererch Penychain 2 ½ miles

 

 

Great Western Railway

Please check the GWR Live Network Updates page before you travel.

01/07/2020

Great Western are currently operating an amended service due to the current Coronavirus situation.

Please check your journey at GWR.com/Check. Please note that online journey planners may be updated at short notice.

A summary of the service frequency from 5th July 2020 can be found here. Please visit the Great Western Railway Coronavirus page for the latest guidance on travelling safely.

.

 

 

Flights

Cardiff Airport

Please visit the Cardiff Airport website for additional information and guidance for passengers due to travel, measures in place at the airport and more.

25/06/2020

1. Enhanced cleaning of the whole Airport throughout the day and night, plus a deep sanitisation before the terminal re-opens
2. More hand sanitiser stations added throughout the Airport
3. Social distancing for staff and customers, keeping 2m wherever possible
4. New protective screens in areas such as check in, boarding gates and immigration desks
5. Increased signage and floor markings to help everyone understand the changes to the Airport and remind everyone about the safety measures
6. Displays of all the relevant UK and Welsh Government advice and information
7. Introduced a team of ‘Airport Stewards’ to help customers with the changes throughout the terminal and to be on hand to answer any questions
8. All Airport teams are wearing appropriate PPE as required, including face coverings in all areas
9. We're asking passengers to wear face coverings when travelling through the Airport before they fly and when they land at Cardiff (Click here for Welsh Government Guidance on face coverings)
10. Encouraging contactless payments throughout the Airport where possible
11. Asking only customers and Cardiff Airport team to enter the terminal buildings
12. Training Airport teams about COVID-19 and the safety measures that have been put in place.

 

 

Eastern Airways

15/06/2020

Some services will resume operation on 22nd June, with some services having dates to be confirmed including Cardiff-Anglesey, Cardiff-Teesside, Cardiff-Aberdeen. 

All services will continue to remain subject to the Government's and other bodies latest advice for your travel safety, especially international or cross-border services where variations in travel requirements may differ or any period of quarantine required to be adhered to.

Please visit the Eastern Airways website for additional information.