Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud
Coronafeirws (COVID-19) – Y wybodaeth ddiweddaraf

 

23/03/2020 @ 21:00

Yn unol â chyhoeddiad diweddaraf y Prif Weinidog, caiff cwsmeriaid eu hatgoffa na ddylent deithio oni bai bod hynny’n hollol angenrheidiol. Mae nifer o weithredwyr yn rhedeg gwasanaeth mwy cyfyngedig er mwyn helpu gweithwyr allweddol i deithio ac er mwyn i bobl allu mynd i siopa am nwyddau hanfodol a diwallu eu hanghenion meddygol.

 

Hoffem sicrhau ein cwsmeriaid ein bod yn dal i ddarparu gwybodaeth am drafnidiaeth gyhoeddus drwy ein gwefan, ein ap a’n rhif Rhadffôn yn ôl yr arfer ar hyn o bryd. Byddwn wrth law i roi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi gan weithredwyr ledled Cymru wrth i’r sefyllfa barhau i newid.

Os na fyddwch yn gallu cael ateb y tro cyntaf ar ein rhif Rhadffôn (0800 464 00 00 rhwng 7am ac 8pm bob dydd) oherwydd bod y llinellau’n brysur, ceisiwch ffonio eto’n nes ymlaen a throwch at y dudalen hon i gael y wybodaeth ddiweddaraf. Fel arall, gallwch gysylltu â ni drwy:

 • Anfon ebost atom yn feedback@traveline.cymru
 • Llenwi ein ffurflen adborth
 • Anfon neges atom ar Facebook neu Twitter @TravelineCymru (byddwn hefyd yn aildrydar y manylion diweddaraf gan weithredwyr).

Prif flaenoriaeth pob gweithredwr yw sicrhau bod eu staff a’u cwsmeriaid yn ddiogel. O ganlyniad, mae’n bosibl y bydd mesurau iechyd a diogelwch ychwanegol yn cael eu cyflwyno er mwyn helpu i atal COVID-19 rhag ymledu, ac mae’n bosibl y bydd amserlenni’n cael eu newid ac y bydd llai o wasanaethau’n cael eu darparu.

Mae’r sefyllfa yn newid yn gyflym, felly mae’n bosibl na fyddwn yn gallu newid ein Cynlluniwr Taith a’n tudalen Amserlenni yn ddigon buan i adlewyrchu newidiadau munud olaf i wasanaethau. Byddem yn cynghori ein cwsmeriaid i droi at y dudalen hon cyn teithio er mwyn iddynt allu cael y wybodaeth ddiweddaraf. 

Dylech barhau i ddilyn y cyngor diweddaraf gan Iechyd Cyhoeddus Cymru ynghylch COVID-19, sy’n cynnwys beth y dylech ei wneud os oes gennych symptomau a pha gamau gweithredu y mae angen i chi eu cymryd i atal y feirws rhag ymledu, a dilyn y cyngor diweddaraf ynghylch cadw pellter cymdeithasol a defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus. Mae rhagor o gyngor i’w weld hefyd ar wefannau Llywodraeth y DU a’r GIG.

Oherwydd bod y sefyllfa hon yn un sy’n newid yn gyflym, efallai na fydd modd i ni ddarparu’r wybodaeth yn Gymraeg bob amser. Hoffem ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra.

 

Mae’r cyngor a'r wybodaeth ddiweddaraf gan weithredwyr i’w gweld isod:

Bus

Train

Flights

 

Bus

1st Choice

Airparks Services

Arriva Buses Wales

AAA Taxis

Berwyn Coaches

Briggs Coach Hire

Brodyr James

Brodyr Williams

Bwcabus

Caelloi

Cardiff Bus

Caring Coaches

Capital Hire

Celtic Travel

Cen ap Tomos

Clynnog & Trefor

Connect2

DANSA

Davies Coaches

Dilwyns Coaches

E Jones and Sons

Easy Coach

Easyway

Edwards Brothers

Edwards Coaches

Eifion's Coaches

Evans Coaches

Ffoshelig

First Cymru

Globe

Glyn Evans

Goodsir Coaches

Greenlinks Community Transport

Gwynfor Coaches

Gwynne Price Transport

Harris Coaches

James Bevan

John's Coaches

Jones Login

Llew Jones

Lloyds Coaches

M&H Coaches

Midway Motors

Mid Wales Travel

Morris Travel

New Adventure Travel

Newport Bus

O R Jones

Owens of Oswestry

Pembrokeshire County Council

P&O Lloyd

Pats Coaches

Peyton Travel

Pheonix Transport

Phil Anslow

R J Jones

Richard Bros

Ridgway Coaches

Sarah Bell Minibus

Sargeant

South Wales Transport

Stagecoach in South Wales

Stagecoach in Chester

Stagecoach Merseyside & South Lancashire

Stagecoach Wye and Dean

Swansea City Council

Taf Valley Coaches

Tanat Valley Coaches

Thomas of Rhondda

Townlynx

Travel Final Ltd

TrawsCymru

Veol Coaches

Watts Coaches

Windy Corner Coaches

Yeomans Canyon
 

 

Train

Transport for Wales

Great Western Railway 
 

 

Flights

Cardiff Airport

Eastern Airways

 

 

Bus

1st Choice

Airparks Services

 

AAA Taxis

Service 95 Bryneglwys – Llandegla (Wrexham X51 connection) will now only operate as demand responsive, passengers wishing to travel should call 01824709582 or 07923427743.

 

Arriva Buses Wales

20/03/2020

In light of the government's latest advice and recommendations, as well as planned school closures, we can confirm as of Monday 23rd March, sadly, we have had to reduce the frequency of some services. However, we will still be operating our key routes to ensure customers can continue to access critical services, and we are continuing to tailor our service changes in line with ongoing advice from the government and public health bodies.

Please visit the Arriva Cymru website to see details of these service changes, in effect from Monday 23rd March. Further amendments may be made at short notice, so please continue to check this page.

Please note that not all updated timetables are currently showing correcting on the Traveline Cymru website. We hope to amend this as soon as possible.

For MHC Social Care Staff, you can find additional advice for making your journeys here.

If you are a key worker struggling to get to work due to a reduction in services, you can get in touch with Arriva Cymru on Twitter or by calling 0344 800 44 11 to discuss this further.

 

Berwyn Coaches

28/03/2020

Unfortunately due to circumstances beyond our control we'd like to inform you of today's changes

Service 17
Last bus from Pwllheli to Aberdaron is at 1500

Service 18
Last bus from Pwllheli to Abersoch is at 1845
(1550 not operating)

Service 23
The following runs will NOT operate
1125
1210
1550
2145

 

Briggs Coach Hire

17/03/2020

To all Schools Colleges Community Bus

Due to the current situation all of our coaches are DAILY sanitized to high standards after each journey

 

Brodyr James

Brodyr Williams

 

Bwcabus

24/03/2020

Further to Government advise we have taken to difficult decision to suspend all Bwcabus Fixed Route services.

This will come into effect on WEDNESDAY 25TH MARCH.

Bwcabus will continue to operate pre-booked service to enable key/essential journeys – but please only travel if necessary.

If you are not sure how to pre-book your journey with us please ring our friendly bi-lingual call agents, who will take you through the process. Ring 01239 801 601.

Please review whether your journey is essential – stay safe, stay at home and take care.

 

Caelloi

17/03/2020

Please be assured that we are doing our utmost to provide all customers with relevant information regarding their holidays. We are a small company who are receiving a high number of calls at the moment. Please be patient whilst we try to contact customers, prioritising those who have departure dates coming up in the next few weeks. 

 

Cardiff Bus

27/03/2020

From Sunday 29th March, Cardiff Bus will be making further amendments to their services based on feedback from key workers. Please visit the Cardiff Bus website to see further details of these changes. 

26/03/2020

Please visit the Cardiff Bus Coronavirus page on their website for additional information.

From Wednesday 25th of March, we will follow Sunday timetables* every day of the week (Monday through to Sunday) on most routes, with the exception of services 1, 2, 51, 65/65A, 95, 96A & H59.

Services 1 & 2 - these services will follow Saturday timetables Monday-Saturday until further notice.  No service on Sundays.

Service 51 - special timetable with 2 morning journeys to connect Pentwyn and Cyncoed to Heath Hospital Monday - Friday.  Please visit the Cardiff Bus Routes & Maps page and select a future date to view times. These will be available to view on the Traveline Cymru website as soon as possible.

Service 65/65A - this service will follow its Monday - Friday timetable on weekdays. No service on Saturdays or Sundays.

Service 95 - this service will follow a special timetable Monday - Friday, and Sunday timetables on weekends. View special Monday - Friday timetable here.

Service 96A - buses will follow Sunday timetables but extra morning journeys will run from Barry towards Cardiff during the week (Monday - Friday). Please visit the Cardiff Bus Routes & Maps page and select a future date to view times. These will be available to view on the Traveline Cymru website as soon as possible.

Service H59 - this hospital Park & Ride service will follow its normal Monday - Friday timetables on weekdays.  No service on Saturdays or Sundays.

* Service 63 will follow Sunday timetable but only run as far as Ty Nant Court, not running to Pentyrch/Creigiau.

 

We are still running buses to ensure key workers can get to and from work and to access shops for essential items. 

From today (26/03/2020), until further notice, Cardiff Bus are offering free travel on all our buses for NHS staff. Just show your NHS staff ID to the driver and travel for free.

 

Our Customer Service centres at our Head Offices on Sloper Road and at Westgate Street will be closed to customers from Monday 23rd March until further notice.  If you lose an item on our buses, give our Lost Property department a call on 029 2066 6444, and we will do our best to return any essential items to you.  

Customers are reminded that tickets can be purchased on our app and timetable and route information is available on our app and website.

 

Caring Coaches

Capital Hire

Celtic Travel

Cen ap Tomos

Clynnog & Trefor

 

Connect2

24/03/2020

Due to the ongoing situation with Coronavirus (Covid-19) we have had to review the level of service we can provide.

Therefore, from Monday 23 March 2020, we will operate a Saturday timetable on Mondays to Saturdays on routes J & L.

Unfortunately, no other Connect2 services will operate for the next few weeks.

 

DANSA

18/03/2020

DANSA are offering help to their members and anyone else within the community who are unable to go out and do their shopping. This includes a food delivery service to supply people with a basic supply food pack, as well as offering a delivery of homecooked meals prepared at Y Cwtch cafe.

For more information, please visit the DANSA Facebook page.

 

Davies Coaches

18/03/2020

We would like to extend our up most gratitude to all customers new and old for their continued support.

As with every other person we will be navigating a difficult path the coming weeks, and we can only sympathise that we're all in this together.

We ask that as a community and as a family business we continue to support local communities and small and family operated businesses wherever possible.

For any queries regarding your bookings please don't hesitate to contact us, our phone lines are open and we're more than happy to help and accommodate you.

Please visit the Davies Coaches Facebook page for further updates.

 

Dilwyns Coaches

24/03/2020

Dilywns Coaches will be introducing emergency timetables from Wednesday 25th March.

Please click here to see the temporary timetable in place for Service 1 (Caernarfon to Porthmadog)

Please click here to see the temporary timetable in place for Service 91 (Caernarfon to Dinas Dinlle)

 

E Jones and Sons

Easy Coach

 

Easyway

23/03/2020

Easyway Minibus Hire Ltd that they will no longer be operating local bus services from 24/03/2020.

The bus services they operate in Bridgend are as follows:

Service No. 81 – Bridgend, Pen-y-Fai Brackla
Service No. 49 – Bridgend, Oaklands, Broadlands, Ystrad Fawr
Service No. 16 – Bridgend to Bettws

 

Edwards Brothers

25/03/2020

Edwards Brothers will be introducing temporary timetables on the 300 and 301 services from 30/03/2020.

Please click here to see the temporary timetable for Service 300.

Please click here to see the temporary timetable for Service 301.

 

26/03/2020

308 - No fixed service but transport on request on Tuesday only FROM 30/03/2020. Customers can book by phoning 01437 776313

311 - No fixed service but transport on request on Friday only FROM 30/03/2020. Customers can book by phoning 01437 776313

313 - No fixed service but transport on request on Friday only FROM 30/03/2020. Customers can book by phoning 01437 776313

315 - No fixed service but transport on request on Thursdays only FROM 30/03/2020. Customers can book by phoning 01437 776313

 

Edwards Coaches

20/3/2020

From Saturday 21st March, there will be temporary Monday to Sunday timetables in place for the 400, 100 and 90 services. You can view these timetables on the Edwards Coaches website.

Please visit the Edwards Coaches Facebook page for further updates.

 

Eifion's Coaches

 

Evans Coaches

27/03/2020

As from this afternoon all of us here at Evans Coaches are standing down. We are locking the gates and then doing our bit to safe lifes. We’re going home and staying home until it’s safe to return.

As we were trying to work out how we could go forward and somehow through this crisis, we have as a team, completed all outstanding maintenance work, cleaned our busses, the workshop and office thoroughly.

Please visit the Evans Coaches Facebook page for further updates.

 

Ffoshelig

 

First Cymru

20/03/2020

Please visit the First Bus website, First Cymru Coronavirus page and First Cymru Twitter page for further updates. Further timetable amendments will come into effect on Sunday 29th March. Please see below for more information.

 

Effective from Sunday 22nd March we will operate a revised frequency on our University Network:

Our University services will be operating a University Saturday timetable Monday to Saturday and a University Holiday timetable on Sundays

 

Effective from Monday 23rd March we will operate a revised frequency across the rest of our network, as detailed below:

 • Swansea Services

Services 15 and 30 will be operating a normal Monday to Friday service.

All other Swansea services will be operating a Saturday service Monday to Saturday and a normal Sunday service

 • East - Port Talbot, Bridgend and Maesteg

From the 23rd March, services from Port Talbot, Bridgend and Maesteg areas will be operating a college and school holiday service. 

 • West - Ammanford, Llanelli, Carmarthen and Haverfordwest

From the 23rd March, Ammanford, Llanelli, Carmarthen and Haverfordwest areas will be operating a school holiday service. 

 

26/03/2020

Please be aware that from Monday 30th March, following Government advice, Swansea Bus Station will be closed. Services will depart from St Mary's Church and Caer Street.

First Cymru will be operating a revised frequency from Sunday 29th March. Please follow the below links to see details of these changes:

Swansea Services (in effect from 29/03/2020)

Neath Port Talbot Services (in effect from 29/03/2020)

Bridgend and County Services (in effect from 29/03/2020)

Carmarthen Services (in effect from 29/03/2020)

Pembrokeshire Services (in effect from 29/03/2020)

 

Globe

Glyn Evans

 

Goodsir Coaches

21/03/2020

Goodsir Coaches service buses WILL be running as NORMAL & there will be NO changes to the timetables.

School buses will also be running as normal next week for key workers.

 

Greenlinks Community Transport

24/03/2020

All Greenlinks Community Transport service provision, including Services G1 & G4, suspended until further notice.

 

Gwynfor Coaches

26/03/2020

Due to unprecedented low passenger numbers, to sustain the service we have no choice but to introduce reduced timetables (In Gwynedd - Anglesey to remain the same at the moment)

We realise it was impossible to please everybody, but we have made a real effort to keep disruption to a minimum and ensure key workers are able to get to / from work. 

Please visit the Gwynedd Council website to view these updated timetables in the 'Local bus service timetables' table about half way down the page.

 

Gwynne Price Transport

 

Harris Coaches

23/03/2020

All Harris Coaches services have been suspended with immediate effect.

 

James Bevan

John's Coaches

 

Jones Login

25/03/2020

Service 221- No fixed service but transport on request on Wednesdays and Saturdays. Customers can book by phoning 01437 563277

Service 223- No fixed service but transport on request on  1st Tuesday of the month. Customers can book by phoning 01437 563277

 

Llew Jones

24/03/2020

We are still operating 19, X19, 42, 68, 70, 71, 75 and 76 services today in order to ensure frontline staff are able to get to work and communities stay connected.

You can find the temporary timetables in place for the 19 and X19 services here.

Can we remind passengers to pay using a Contactless Card wherever possible. We also ask passengers to use social distancing etiquette when on our vehicles.

Please visit the Llew Jones Facebook page for further updates.

 

Lloyds Coaches

23/03/2020

All of our services will be operating tomorrow (following the Prime Minister's announcement).

We are still required to move key workers to hospitals and shops etc. Please see our revised timetables below (in effect from 23/03/2020)

Do not travel unless you have to- please listen to government advice.

Customers are also encouraged to use contactless payment where possible.

 

M&H Coaches

26/03/2020

M&H Coaches will be altering a number of timetables from 30/03/2020:

 

Midway Motors

 

Mid Wales Travel

24/03/2020

Tomorrow (25/03/2020) services are running as normal. Please follow the government and public health advice to stay at home and only travel if your journey is essential.

27/03/2020

From Friday 27th March the following services will be suspended until further notice : 301, 304 and 512. 

Please visit the Mid Wales Travel Facebook page for further updates.

 

Morris Travel

 

New Adventure Travel

24/03/2020

Please visit the NAT Twitter page and Coronavirus website page for further updates.

Following Monday’s government statement which recommended all non-essential travel should be avoided, we need to adjust our timetables to match current demand and to ensure we can deliver our services. All changes will be effective Saturday 28th March 2020 and will be in place until further notice. 

 

ALL SCHOOL SERVICES

Our Cardiff School services are likely to finish very soon. We are NOT running buses to St Teilos, St Illtyds, Corpus Christi or Llanishen schools. Other Cardiff school services are running, but we expect to announce soon that these will stop running, following liaison with the local authority.

Newport school services will not operate.

 

Swansea City Bus Station is closing from Monday the 30th of March, therefore our local bus services are re-locating to St Mary’s Square and Caer Street. The T1C TrawsCymru service will be re-locating to Wellington Street. Please click here to see a map of these new stop locations.

 

T9

 • Will run normal timetable until 1900hrs. Journeys between 1900hrs and 0000hrs will be temporarily cancelled (as there are now no evening flights) from 28th March onwards.

905

 • Will run a Sunday timetable on all days from 28th March onwards.

X5 / FIVE

 • Mon to Sat: Route FIVE will be cancelled altogether.
 • Mon to Sat: Route X5 will run hourly.

X1

 • Mon to Sat: Route X1 will be reduced to a 20 minute frequency with some late journeys temporarily cancelled.
 • Sun: Unchanged.

X8

 • Mon to Sat: Route X8 will be reduced to a 20 minute frequency with some late journeys temporarily cancelled. Sun: Unchanged

303 / 304

 • Mon to Sat: Unchanged daytime timetable, but with some late journeys temporarily cancelled.
 • Sun: Unchanged.

10A

 • Service temporarily cancelled. 

89A / 89B

 • No change.

102

 • Mon to Sat: Route 102 will be reduced to a 30 minute frequency, but with late journeys retained on the existing timetable (subsidised).
 • Sun: Unchanged (operates as route 112 and subsidised).

106

 • No change

T1C

 • Swansea City Bus Station is closing from Monday the 30th of March. The T1C service bus stop is relocating to Wellington Street. Please click here to see a map of the new bus stop location.

T6

 • No change

Swansea City services

 • No change. 

103 / 105 / 109

 • Mon to Sat: Route 103 will become hourly rather than every 30 minutes.
 • Mon to Sat: Routes 105 and 109 will become two-hourly rather than hourly.

404

 • Unchanged. 

X38

 • Unchanged.

If a route doesn't appear on this list, it hasn’t been changed.

 

Newport Bus

25/03/2020

Please visit the Newport Bus website for further details on these measures. You can also access their Coronavirus Statement here.

From Thursday 26th of March, we will operate a special bus timetable from 07:00 to 19:00 and no Sunday service due to a significant reduction in demand and ongoing staff availability since the UK Government detailed further emergency measures. Saturday timetables will remain in place until the end of service on Wednesday 25th March.

Please click here to see these new timetables.

We will also enforce strict social distancing measures on our services. Until further notice driving staff will only allow 50% of the seating capacity to be utilized. We ask customers not to sit together and to refrain from using the seats directly behind the driver to assist reducing the risk of spreading the virus.

Newport Bus will also carry on with offering FREE alternative transport to NHS and emergency services personnel who live in Newport and Cwmbran where the bus service times do not suit, again offering FREE travel. Those who need to use our alternative travel arrangements can get in touch, providing a telephone number, pick up point, place of work and shift times either via email to our dedicated email address nhs-support@newporttransport.co.uk or phone on 01633 211 202. Free travel is achieved simply by showing their NHS or emergency services ID badge at time of boarding

The travel centre and the head office remains closed to the public. Our phone line is open 8:00 till 4:00 on 01633 263 200.

 

26/03/2020

From 27th March, Newport Bus will be operating an additional 30 service departing Newport at 07:00 and Cardiff at 08:00. See the timetable here.

 

O R Jones

 

Owens of Oswestry

27/03/2020

Temporary timetables will be introduced on the following services from 30/03/2020:

 

Pembrokeshire County Council

25/03/2020

Service 378- Remain 1 day per week. (Saturday)

Service 360- No fixed service but transport on request on Wednesday only from 28/03/2020. Customers can book by phoning 01437 776313. 

Service 361- No fixed service but transport on request on Wednesday only FROM 29/03/2020. Customers can book by phoning 01437 776313.

Coastal Buses (387/8, 400, 404 and 405) – These are due to change to 7 days a week from 23rd May 2020. It is proposed that the one day a week timetables remain until further notice.

Community Transport – suspended until further notice

Bus Buddies – suspended until further notice

 

P&O Lloyd

24/03/2020

Following government advice to stop all non-essential travel and introduction of a ban on public gatherings of more than two people, the Council's Local Travel Arrangement Services have been temporarily suspended.

This includes the following travel services:

LT1, LT2, LT3 ( Holywell)

LT4 ( Buckley)

LT7 (Mold to Treuddyn)

LT8 (Caergwrle to Broughton Retail Park)

 

Additional revised timetables will be in effect from 25/03/2020:

 

Pats Coaches

 

Peyton Travel

24/03/2020

Peyton Travel Ltd that they will no longer be operating Service No. 861 from today.

 

Pheonix Transport

 

Phil Anslow

24/03/2020

From Wednesday 25th March, we will be reducing bus service levels for services X1, 6, 4, 30, 31, 24X, 69 and 63

These will be made available on the Phil Anslow website throughout the day. In the meantime, you can access some of the updated timetables that have been released below:

Please check the Phil Anslow Facebook page for further information.

 

R J Jones

 

Richard Bros

24/03/2020

Richard Bros are only accepting contactless payments.

From Tuesday 24th March, the T5 and T11 will be operating on a reduced timetable.

Please click here to access the temporary T5 timetable.

Please click here to see the temporary T11 timetable.

 

From Wednesday 25th March, the 410 will also be running a reduced service..

Please click here to see the temporary 410 timetable.

 

From Monday 30th March, the following service alterations will be in place:

T11- New reduced timetable in place from 30/03/2020. Please click here to see timetable.

T5- New reduced timetable in place from 30/03/2020. Please click here to see timetable.

342 - Existing fixed timetable to remain 1 day per week

400 - No fixed service but transport on request on Wednesdays only FROM 30/03/2020. Customers can book by phoning 01239 611369 (9am -12pm, Monday to Friday).

404 - No fixed service but transport on request on Thursdays only FROM 30/03/2020. Customers can book by phoning 01239 611369 (9am -12pm, Monday to Friday)

405 - No fixed service but transport on request on Thursdays only FROM 30/03/2020. Customers can book by phoning 01239 613756 (9am -12pm, Monday to Friday)

408 - Operate existing fixed route on Tuesday and Friday only FROM 30/03/2020. Please click here to see timetable.

410 - Operate existing fixed route on Tuesday and Saturday 30/03/2020. Please click here to see timetable.

430 - Operate revised fixed route on Monday and Wednesday 30/03/2020. Please click here to see timetable.

 

Ridgway Coaches

24/03/2020

Routes 9 and 66 (around Port Talbot) are running a school holiday timetable as of 24/03/2020.

27/03/2020

Route 66 (Goytre to Port Talbot) and Route 9 (Sandfields to Port Talbot) will no longer operate after the end of service today.

 

Sarah Bell Minibuses

Service 403- Will NOT start operating from 04/04/2020 as planned. Suspended until further notice.

 

Sargeant

27/03/2020

Sargeant will be introducing a temporarily timetable on the 461/2 service from 30/03/2020. Please click here to see this timetable.

 

South Wales Transport

24/03/2020

Due to the COVID-19 Coronavirus outbreak resulting in reducing staff levels and very little bus usage, there will be changes to some services this week.

Services 202, 204, 251 and 252 will operate to temporarily reduced timetables from Thursday 26th March on weekdays only, with no Saturday service.

Please visit the South Wales Transport website to see the reduced timetables for the 202, 204, 251 and 252 services.

 

25/03/2020

Swansea Council has today informed us that their contracted local bus services are to be temporarily suspended after Saturday 28th March 2020. The suspensions are to be in place until otherwise notified or until 31st August 2020, whichever is the earliest date. This applies to the following services:

Service 5 (Swansea City Centre to Cwmdonkin)

Service 49 (Swansea City Centre to North Hill)

Service 54 (Swansea City Centre to Parc Llewellyn)

Service 37 (Swansea City Centre to Oystermouth)

Service X6C (Graig Felen to Clydach & Craig Cefn Parc)

 

Stagecoach in South Wales

19/03/2020

Stagecoach South Wales will be making changes to their timetables due to the Coronavirus outbreak.

Please visit the Stagecoach South Wales website to view these timetables and continue to check this page for further updates. You can also visit the Stagecoach Coronavirus page for health and safety information.

In the meantime, please see below for how services will be operating over the coming week:

 • Wednesday 25th onward: Special Timetables and some service cancellations. Please visit the Stagecoach South Wales website for timetables and further information.
 • From Sunday 29th onwards: No service on Sundays.

If you’re a key worker that needs to give us feedback on our temporary timetables because you’re concerned they don’t meet your needs, or you have comments about social distancing on our buses, please fill out the feedback form on the Stagecoach South Wales website.

 

Stagecoach in Chester

Please visit the Stagecoach Coronavirus page for further information.

 

Stagecoach Merseyside & South Lancashire

Please visit the Stagecoach Coronavirus page for further information.

 

Stagecoach Wye and Dean

Please visit the Stagecoach Coronavirus page for further information.

 

Swansea City Council

Swansea City Bus Station is closing from Monday 30th March.  The remaining local bus services are re-locating to St Mary’s Square and Caer Street, and National Express, Megabus and Traws Cymru Service T1C are re-locating to Wellington Street.

Please click here to see a map of these bus stop alterations.

 

Taf Valley Coaches

26/03/2020

From Friday 27th March 2020:

322 SERVICE (Haverfordwest to Carmarthen) will no longer operate. There will be a Dial-A-Ride service available every Wednesday (All requests for journeys must be pre-booked by 15:00pm on Tuesdays).

352 SERVICE no longer operates.

351 SERVICE no longer operates. There will be a Dial-A-Ride service available every Thursday. (All requests for journeys must be pre-booked by 15:00pm on Wednesdays).

 

From Monday 30th March 2020:

381 SERVICE is operating a reduced service on Monday to Fridays only. Please click here to see a temporary timetable for this service.

222 SERVICE & 224 SERVICE will be combined to provide a service for KEY WORKERS & ESSENTIAL TRAVEL ONLY (Monday to Friday ONLY). Please click here to see a temporary timetable for this service.

 

Tanat Valley Coaches

24/03/2020

Services are now running on the schools/colleges holiday timetables

For the safety of our passengers we are asking passengers to please pay for their fare by card only and also, where possible, to please sit three rows apart from each other. However, we must re-iterate that passengers please refrain from travelling if they have any symptoms of the Coronavirus, or have been in contact with anybody who has got the virus.

Our elderly passengers with bus passes can now use them at any time of the day.

Oswestry town service is running again.

As of today we are have limited staff in our offices so please be patient if you are trying to get through.

Please check the Tanat Valley Coaches Facebook page for further updates.

 

Thomas of Rhondda

 

Townlynx

25/03/2020

There will be further alterations to these services from 27/03/2020.

Please click here to see the updated temporary timetable for Service 28 (Flint to Mold) from 27/03/2020 until further notice.

Please click here to see the updated temporary timetable for Service 6 (Mold to Pantymwyn) from 27/03/2020 until further notice.

Service M40 Rhuallt – Henllan – St Brigids has stopped operations until further notice.

 

Travel Final Ltd

 

TrawsCymru

 

T1- First Cymru: 

Please click here to see the latest update from First Cymru.

20/03/2020

From Monday 23rd March, the T1 will be operating a school holiday service. 

27/03/2020

From Sunday 29th March, the T1 will operate as follows:

Monday to Friday: Sunday Service (4 journeys)

Saturday: Sunday Service (4 journeys)

Sunday: Normal Service (4 journeys)

 

T1S- First Cymru: 

Please click here to see the latest update from First Cymru.

27/03/2020

From Sunday 29th March, this service will no longer operate.

 

T1C- NAT: 

Please click here to see the latest update from NAT.

27/03/2020

Swansea City Bus Station is closing from Monday the 30th of March. The T1C service bus stop is relocating to Wellington Street. Please click here to see a map of the new bus stop location.

 

T6- NAT: 

Please click here to see the latest update from NAT.

20/03/2020

There are no planned changes to this service at this time.

 

T9- NAT: 

Please click here to see the latest update from NAT.

20/03/2020

From Monday 28th March: Will run normal timetable until 19:00hrs. Journeys between 19:00hrs and 00:00hrs will be temporarily cancelled (as there are now no evening flights).

 

T2- Lloyds Coaches: 

Please click here to see the latest update from Lloyds Coaches.

21/03/2020

There will be a temporary T2 timetable in place from Monday 23rd March. Please click here to view this timetable.

 

T3- Lloyds Coaches: 

Please click here to see the latest update from Lloyds Coaches.

21/03/2020

There will be a temporary T3 timetable in place from Monday 23rd March. Please click here to view this timetable.

 

T4- Stagecoach South Wales:

Please click here to see the latest update from Stagecoach South Wales.

20/03/2020

There will be a temporary (Sunday) timetable in place from Wednesday 25th March until further notice.Please click here to see this timetable.

 

T14- Stagecoach South Wales: 

Please click here to see the latest update from Stagecoach South Wales.

20/03/2020

There will be no service from Wednesday 25th March until further notice.

 

T5- Richards Brothers:

Please click here to see the latest update from Richard Brothers.

23/03/2020

A two-hourly services will be operated on the T5 from Tuesday 24th March. Please click here to see the timetable for this service.

26/03/2020

A further revised timetable will be in place from Monday 30th March. Please click here to see the updated timetable for this service.

 

T11- Richard Brothers:

Please click here to see the latest update from Richard Brothers.

23/03/2020

A two-hourly services will be operated on the T11 from Tuesday 24th March. Please click here to see the timetable for this service.

26/03/2020

A further revised timetable will be in place from Monday 30th March. Please click here to see the updated timetable for this service.

 

T12- Tanat Valley Coaches/ Lloyds Coaches

Please click here to see the latest update from Lloyds Coaches.

 

Voel Coaches

24/03/2020

To ensure the safety of all our employees, we have had to take the difficult decision to close the company temporarily following government advice.

If you have a day trip or holiday booking with us and we haven’t yet been in touch, please be assured your money is safe and is protected by Bonded Coach Holidays UK. We will be in touch as soon as our team can safely return to work. We will then either rearrange your trip or provide you with a full refund.

Please visit the Veol Coaches Facebook page for further updates.


Watts Coaches

Windy Corner Coaches

Yeomans Canyon

 

 

Train

Transport for Wales

Please check the Transport for Wales Journey Checker before you travel and the Transport for Wales website for further travel guidance.

27/03/2020

Please only travel if you are:

 • An identified ‘Key Worker’ travelling for work – we may ask for evidence.
 • Travelling to provide care.
 • Travelling to and from a job which is absolutely necessary.
 • Shopping for essential necessities.

A reduced timetable will operate throughout the Transport for Wales rail network starting Monday 23 March 2020. This will operate until further notice. You can find details of these service changes here. Please continue to check this page for any further updates.

Ticket refunds: further information can be found here.

Free Travel for NHS Staff: TfW will be allowing NHS workers to travel for free to and from work until 30th April on production of their NHS ID.

 

21/03/2020

Transport for Wales will operate a Sunday timetable everyday on the Rhymney Valley line from Monday 23 March 2020. As a result, rail linc 901 will operate to a revised timetable with most buses from Blackwood operating earlier than the current timetable. Please click here to view this timetable. 

Route 900 will not operate.

 

Great Western Railway

Please check the GWR Live Network Updates page before you travel.

20/03/2020

Following discussions with Government and the wider rail industry, Great Western Railway is reducing services to reflect national advice against non-essential travel, while maintaining services critical to keeping key workers moving during the current situation.

A new timetable will be in place from Monday 23rd March, in operation 7 days a week. Please visit the Great Western Railway website to see details of these changes.

 

 

Flights

Cardiff Airport

Please visit the Cardiff Airport website for additional information and guidance for passengers due to travel, measures in place at the airport and more.

24/03/2020

Cardiff Airport is closely following guidance provided by the relevant authorities in relation to updated procedures for COVID-19.

We will continue to monitor the situation closely and will update our customers as required. If you are due to travel, please contact your airline or travel agent for information before coming to the airport. 

From 24th March there will be no shops or food & drink outlets open in the terminal.  Passengers should bring their own refreshments as needed.  Water will be available.

The Executive Lounge is closed until further notice. If you have a booking, please contact the company you made the booking with. 

The safety and security of our team and customers is our number one priority.

 

Cardiff Airport statement: Deb Bowen Rees, CEO at Cardiff Airport said “The current global situation is unprecedented with airports and airlines across the world feeling the impact of a number of issues.  The travel industry challenges have been exaggerated by Covid-19 (Coronavirus) and earlier this month Flybe went into administration because of a slowdown in bookings. 

“While we’re feeling the impact at Cardiff Airport we are in a stronger position because of our business growth and diversification over the past few years.  We are confident that although in the short term flights and passenger numbers will be affected, we are in a strong position to bounce back when the recovery comes.

“In terms of customer advice; some flights are operating and all customers should check with their airline, tour operator or travel agent before travelling to the airport to ensure they have the latest information. Passengers can travel within the guidelines outlined by the FCO and updated UK Government advice.  A number of airlines are offering more flexibility with bookings to allow for any changes that are needed, this gives our passengers the confidence they can travel or amend their plans.

“The situation is constantly changing and we will continue to stay in close contact with the relevant Government authorities to get the latest guidance and advice.  The safety and security of our team and customers remains our number one priority.”

 

 

Eastern Airways

24/03/2020

Due to the effects of the Coronavirus (Covid-19) pandemic and Government instruction relating to essential travel only, Eastern Airways will suspend the majority of its scheduled network for the short term for a period of 24 days from Wednesday 25th March 2020 until currently Friday 17th April 2020. This includes flights from Aberdeen (except Humberside service), Anglesey, Belfast City, Cardiff, Dublin, Leeds Bradford, Manchester, Newcastle, Southampton, Teesside International, Wick. 

Please visit the Eastern Airways website for additional information.