Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud
Digwyddiadau

Latest Tweets

@TravelineCymru RT Due to an overnight road closure at #Pwllypant on Monday 22nd July between 7pm & 6am service 50 towards Caerphilly… https://t.co/7eXMDB63T4
@TravelineCymru RT #Porth svc update: Due to an engineering fault the 130 from #Porth at 13.15 heading to #Blaenrhondda will start it'… https://t.co/gQ2ppgb9DC
@TravelineCymru RT #Cardiff #Newport Please expect delays to our X5 Service today. We apologise for any inconvenience caused by this.
@TravelineCymru RT #Swansea Due to a breakdown on our T6 service, please expect delays. We're sorry for any inconvenience that this ma… https://t.co/HkPmmY8aVw
@TravelineCymru RT #Cwmbran - Due to an RTC on the M4 Eastbound, we are experiencing delays of up to 15 minutes on all X3 services fro… https://t.co/QP2ItpI5K6
Film Reel

Gŵyl Gwobr Iris 2018, 9 – 14 Hydref 2018

Caiff Gŵyl Gwobr Iris ei chynnal yng Nghaerdydd bob mis Hydref, a chydnabyddir yn rhyngwladol ei bod yn ŵyl sy’n arddangos agweddau gorau’r diwydiant gwneud ffilmiau a materion sy’n ymwneud â phobl lesbiaidd, hoyw, ddeurywiol a thrawsrywiol. Bydd 35 o ffilmiau byr yn cystadlu am Wobr Iris sy’n werth £30,000, a bydd y gwneuthurwr buddugol yn defnyddio’r arian i greu ffilm fer arall. Caiff nifer o wobrau eraill eu cyflwyno yn ystod yr wythnos hefyd.

Mae’r digwyddiad yn cynnig cyfle i ymwelwyr a gwneuthurwyr weld y ffilmiau byr sydd ym mhob categori a mynychu panelau holi ac ateb, trafodaethau a phartïon. Bydd yno rywbeth at ddant pawb!

Ydych chi am deithio i’r digwyddiad hwn?

Cineworld Caerdydd a’r Park Inn, yng nghanol y ddinas, yw’r prif leoliadau ar gyfer yr ŵyl. Mae’r ddau leoliad yn agos iawn i orsaf reilffordd Caerdydd Canolog, ac mae nifer o lwybrau bysiau’n gwasanaethu’r lleoliadau hefyd. Dylech ddisgwyl i’r gwasanaethau dan sylw fod yn fwy prysur nag arfer yn ystod yr wythnos hon.

I gynllunio eich taith yn ôl ac ymlaen i’r digwyddiad ar drafnidiaeth gyhoeddus, ac i gael gwybod sut mae teithio rhwng y lleoliadau, gallwch ddefnyddio ein Cynlluniwr Taith ar-lein. At hynny, gallwch ddefnyddio’r adnodd hwn i gael gwybodaeth am amseroedd, cyfeiriadau a phellteroedd cerdded.

Gall cerdded o’r naill ddigwyddiad i’r llall a cherdded o amgylch Caerdydd fod yn ffordd wych o fwynhau’r awyrgylch a bod yn rhan o’r digwyddiad hwn i ddathlu’r diwydiant gwneud ffilmiau!

< Pob digwyddiad