Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud

Ffoniwch ni: 0800 464 00 00

Digwyddiadau

Latest Tweets

@TravelineCymru RT 🔧 Oherwydd gwaith peirianneg, mi fydd newidiadau i rhai gwasanaethau ar ddydd Sul rhwng 20fed Ionawr i'r 10fed Chwe… https://t.co/BBzhk8hufi
@TravelineCymru RT 🔧 There will be changes to some Sunday services between 20th January and 10th February due to engineering works.🔧… https://t.co/kItnj3fQZr
@TravelineCymru RT CLEARED: Trains are now able to run normally following a fault with the signalling system at #LondonCharingCross earlier today.
@TravelineCymru RT **SERVICE UPDATE** The 11.40 T1 Aberystwyth to Lampeter has resumed service but is running 30 mins late. This… https://t.co/hPdSYMD8zh
@TravelineCymru RT **SERVICE UPDATE** The 11.40 T1 Aberystwyth to Lampeter is currently on stop at Aberystwyth Bus Station . Apologies for the inconvenience .
Rolling Stones: No Filter Tour. Principality Stadium, Cardiff

Rolling Stones: taith No Filter. Stadiwm Principality, Caerdydd. Dydd Gwener 15 Mehefin 2018

Llun: Stadiwm Principality

Mae’r Rolling Stones yn ôl gyda’u taith ‘No Filter’. Set yn llawn o’r hen ffefrynnau fydd yn disgwyl dilynwyr y band, ond bob nos byddant yn chwarae ambell gân annisgwyl ac ambell syrpreis o’r  casgliad anhygoel o ganeuon sydd ganddynt.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan Stadiwm Principality yma.

Amseroedd y digwyddiad
4:30pm gatiau’n agor ar gyfer mynediad cynnar
5:00pm gatiau’n agor


Cau ffyrdd

Bydd ffyrdd yng nghanol y ddinas ar gau’n rhannol rhwng 5:30pm a 11:30pm.

Fodd bynnag, bydd Heol Scott a Heol y Parc yn cael eu cau’n gynnar yn y dydd (am 7am) oherwydd yr angen i baratoi Gât 5 a diogelu cefnogwyr a fydd yn ciwio. Bydd modd cael mynediad o hyd nes y bydd y ffyrdd yn cael eu cau’n gyfan gwbl, ond gofynnwn i lai o gerbydau barcio ar y briffordd ar hyd Heol y Parc o 3pm ymlaen, er mwyn ein cynorthwyo i osod y system giwio.

Bydd y ffyrdd canlynol ar gau’n rhannol:

  • Stryd Tudor o’r gyffordd â Clare Road i’r gyffordd â Stryd Wood (caniateir mynediad i breswylwyr a masnachwyr ar hyd Fitzhammon Embankment)
  • Plantagenet Street a Beauchamp Street o’r cyffyrdd â Despenser Place i’r cyffyrdd â Tudor Street (caniateir mynediad i breswylwyr a masnachwyr)
  • Heol Saunders o’r gyffordd â Heol Eglwys Fair
  • Heol y Tollty ar ei hyd (caniateir mynediad i feysydd parcio preifat)
  • Heol Penarth o’r gyffordd â Heol Saunders i’r fynedfa sy’n arwain at gefn yr Orsaf Ganolog.

Bydd y ffyrdd canlynol ar gau ar eu hyd: Y Stryd Fawr, Heol Eglwys Fair, Stryd Caroline, Stryd Wood, y Sgwâr Canolog, Heol y Porth, Stryd y Cei, Plas y Neuadd, Y Gwter, Heol y Parc, Stryd Havelock a Heol Scott. 

Ychwanegiadau:

  • Y Ganolfan Ddinesig: Caiff mynediad i ran o’r Ganolfan Ddinesig ei reoli drwy gydol y dydd, a chaniateir mynediad yn unig at ddiben parcio i’r sawl sy’n mynychu’r cyngerdd, rhywfaint o barcio i gymudwyr, llwytho a mynediad i feysydd parcio preifat. Mae’r ffyrdd yr effeithir arnynt yn cynnwys: Rhodfa’r Brenin Edward VII, Rhodfa’r Amgueddfa, Heol Neuadd y Ddinas, Heol y Coleg a Heol Gerddi’r Orsedd.

Noder:

  • Os bydd unrhyw bryderon ynghylch diogelwch oherwydd bod torfeydd yn ciwio i fynd i mewn i’r lleoliad cyn bod y gatiau’n agor, mae’n bosibl y bydd angen cau Stryd Wood a / neu Heol y Porth yn gynharach.
  • Ar ôl y digwyddiad, mae’n bosibl y bydd angen cau lonydd neu atal y traffig ar Heol Ddwyreiniol y Bont-faen / Heol y Castell wrth ymyl Gât 1.
  • Os bydd unrhyw bryderon ynghylch diogelwch oherwydd systemau ciwio’r Orsaf Ganolog, bydd Station Terrace, Stryd Wood, Heol y Porth, Heol y Parc, Stryd Havelock, Heol Eglwys Fair, Heol Penarth, Heol Saunders a Heol y Tollty yn parhau ar gau nes y bydd y pryderon ynghylch diogelwch wedi pasio.

 

Dargyfeiriadau Bws Caerdydd

Bydd dargyfeiriadau ar waith rhwng 15:00 ac amseroedd y bysiau olaf.

Cliciwch yma i weld ble y dylech ddal eich bws tra bydd y dargyfeiriadau ar waith.

 

Dargyfeiriadau Stagecoach Bus

Bydd pob un o wasanaethau bws Stagecoach yn dechrau ac yn gorffen yn Heol y Brodyr Llwydion ar ôl 15:00 ac am weddill y dydd.

Ar ôl 15.00 ac am weddill y dydd, ni fydd bysiau 122 a 124 yn gwasanaethu Heol y Gadeirlan. Yn hytrach, byddant yn mynd ar hyd Heol y Gogledd wrth deithio’n ôl ac ymlaen i Heol y Brodyr Llwydion.

Ar ôl 15.00, ni fydd bws 25 yn gwasanaethu Bae Caerdydd.

 

Ydych chi am deithio i’r digwyddiad hwn?

Isod, fe welwch chi rai dolenni cyswllt defnyddiol i’ch helpu i ddechrau cynllunio eich taith i’r digwyddiad. Gall defnyddio gwasanaethau trafnidiaeth gyhoeddus yr ardal fod yn ffordd wych o gyrraedd y ddinas a’ch arbed rhag gorfod poeni am ddod â’r car.

Trafnidiaeth gyhoeddus

Os ydych am deithio ar drafnidiaeth gyhoeddus, defnyddiwch ein Cynlluniwr Taith i ddod o hyd i’r llwybr mwyaf cyfleus, manylion y gwasanaethau sy’n rhedeg a’u hamseroedd.

Os hoffech ddod o hyd i amserlen fysiau, ewch i’n tudalen Amserlenni. Yma, gallwch chwilio am lwybr bysiau penodol neu’ch lleoliad er mwyn gweld amserlenni gwasanaethau yn eich ardal. Yn ogystal, byddwch yn gallu argraffu’r amserlen er mwyn mynd â hi gyda chi ar eich taith.

Cerdded a beicio

Gallwch hefyd ddefnyddio ein cynlluniwr taith i ddod o hyd i lwybrau cerdded a beicio er  mwyn cyrraedd eich digwyddiad. Os ydych yn byw’n agos, gall cerdded fod yn ffordd wych o weld y golygfeydd a mwynhau’r awyrgylch cyn y digwyddiad!

Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Beicio a Cherdded.

Rhannu car

Os ydych yn ystyried gyrru i ddigwyddiad, gallwch rannu eich taith â phobl eraill drwy fewngofnodi i Share Cymru. Ar y wefan hon, gallwch ddewis cynnig lifft neu ofyn am lifft a gallwch ddod o hyd i rywun arall sy’n teithio i’r un man â chi.

< Pob digwyddiad