Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud

Ffoniwch ni: 0800 464 00 00

Digwyddiadau

Latest Tweets

@TravelineCymru RT Remember there's BT works happening on Dimlands Road so it's going to be closed this evening from 1830, check out t… https://t.co/ObYgoD2BCg
@TravelineCymru RT Going to town for some festive fun with your family this weekend? Go by bus and beat the car park queues! Our reduc… https://t.co/AqhoxFuC9K
@TravelineCymru RT Some services will be affected due to the Xmas light switch on in Whitchurch today, details here https://t.co/cVSnQR5AFJ
@TravelineCymru RT Services 151, 26 & 170 change today, please see details & timetables here https://t.co/oLa7I5Nfqz
@TravelineCymru RT Penarth is set to go Festive today, Sunday 19 November, when the Christmas Lights will be switched on by Owen Money… https://t.co/8i2yFOmakI
The Sandman Triathlon, Anglesey

Triathlon Llanc y Tywod, Ynys Môn. 16 - 17 Medi 2017

Llun: Gwefan Always Aim High Events

Caiff Triathlon Llanc y Tywod ei gynnal yng nghoedwig odidog Niwbwrch, gan ddechrau a gorffen mewn rhan ddethol o’r goedwig gyferbyn â thraeth byd-enwog Llanddwyn.

Mae Triathlon Llanc y Tywod Ynys Môn yn cynnig rhywbeth i bobl o bob gallu ac mae’n cynnwys pedair ras bosibl dros wahanol bellteroedd, sef y ras chwedlonol 72.4, y ras fileinig, y ras lawn a’r sbrint. Byddwch hefyd yn gallu cystadlu fel tîm cyfnewid yn y ras lawn a’r sbrint.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i  wefan Always Aim High Events.

 

Ydych chi am deithio i’r digwyddiad hwn?

Isod, fe welwch chi rai dolenni cyswllt defnyddiol i’ch helpu i ddechrau cynllunio eich taith i’r digwyddiad. Gall defnyddio gwasanaethau trafnidiaeth gyhoeddus yr ardal fod yn ffordd wych o gyrraedd y ddinas a’ch arbed rhag gorfod poeni am ddod â’r car.

Trafnidiaeth gyhoeddus

Os ydych am deithio ar drafnidiaeth gyhoeddus, defnyddiwch ein Cynlluniwr Taith i ddod o hyd i’r llwybr mwyaf cyfleus, manylion y gwasanaethau sy’n rhedeg a’u hamseroedd.

Os hoffech ddod o hyd i amserlen fysiau, ewch i’n tudalen Amserlenni. Yma, gallwch chwilio am lwybr bysiau penodol neu’ch lleoliad er mwyn gweld amserlenni gwasanaethau yn eich ardal. Yn ogystal, byddwch yn gallu argraffu’r amserlen er mwyn mynd â hi gyda chi ar eich taith.

Cerdded a beicio

Gallwch hefyd ddefnyddio ein cynlluniwr taith i ddod o hyd i lwybrau cerdded a beicio er  mwyn cyrraedd eich digwyddiad. Os ydych yn byw’n agos, gall cerdded fod yn ffordd wych o weld y golygfeydd a mwynhau’r awyrgylch cyn y digwyddiad!

Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Beicio a Cherdded.

Rhannu car

Os ydych yn ystyried gyrru i ddigwyddiad, gallwch rannu eich taith â phobl eraill drwy fewngofnodi i Share Cymru. Ar y wefan hon, gallwch ddewis cynnig lifft neu ofyn am lifft a gallwch ddod o hyd i rywun arall sy’n teithio i’r un man â chi.

< Pob digwyddiad