Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud

Ffoniwch ni: 0800 464 00 00

Digwyddiadau

Latest Tweets

@TravelineCymru RT The 814 school bus has experienced some technical difficulties this morning, a replacement bus is on it's way.
@TravelineCymru RT #Blackwood service update : The 07:38 X 15 Newport - Brynmawr is at stop and awaiting engineering updates to follow apologies
@TravelineCymru RT #Blackwood service update :Due to an internal issue the 08:05 151 Crosskeys -Blackwood is not running updates will follow
@TravelineCymru RT CLEARED: Trains between Bridgend and #LlantwitMajor are now able to run normally following flooding which blocked a… https://t.co/UAZoEqXIzk
@TravelineCymru RT Heavy rain over the weekend's caused a landslip between #Porth and #Treherbert - @ArrivaTW say replacement buses ar… https://t.co/njKQFsaAzR
The Sandman Triathlon, Anglesey

Triathlon Llanc y Tywod, Ynys Môn. 16 - 17 Medi 2017

Llun: Gwefan Always Aim High Events

Caiff Triathlon Llanc y Tywod ei gynnal yng nghoedwig odidog Niwbwrch, gan ddechrau a gorffen mewn rhan ddethol o’r goedwig gyferbyn â thraeth byd-enwog Llanddwyn.

Mae Triathlon Llanc y Tywod Ynys Môn yn cynnig rhywbeth i bobl o bob gallu ac mae’n cynnwys pedair ras bosibl dros wahanol bellteroedd, sef y ras chwedlonol 72.4, y ras fileinig, y ras lawn a’r sbrint. Byddwch hefyd yn gallu cystadlu fel tîm cyfnewid yn y ras lawn a’r sbrint.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i  wefan Always Aim High Events.

 

Ydych chi am deithio i’r digwyddiad hwn?

Isod, fe welwch chi rai dolenni cyswllt defnyddiol i’ch helpu i ddechrau cynllunio eich taith i’r digwyddiad. Gall defnyddio gwasanaethau trafnidiaeth gyhoeddus yr ardal fod yn ffordd wych o gyrraedd y ddinas a’ch arbed rhag gorfod poeni am ddod â’r car.

Trafnidiaeth gyhoeddus

Os ydych am deithio ar drafnidiaeth gyhoeddus, defnyddiwch ein Cynlluniwr Taith i ddod o hyd i’r llwybr mwyaf cyfleus, manylion y gwasanaethau sy’n rhedeg a’u hamseroedd.

Os hoffech ddod o hyd i amserlen fysiau, ewch i’n tudalen Amserlenni. Yma, gallwch chwilio am lwybr bysiau penodol neu’ch lleoliad er mwyn gweld amserlenni gwasanaethau yn eich ardal. Yn ogystal, byddwch yn gallu argraffu’r amserlen er mwyn mynd â hi gyda chi ar eich taith.

Cerdded a beicio

Gallwch hefyd ddefnyddio ein cynlluniwr taith i ddod o hyd i lwybrau cerdded a beicio er  mwyn cyrraedd eich digwyddiad. Os ydych yn byw’n agos, gall cerdded fod yn ffordd wych o weld y golygfeydd a mwynhau’r awyrgylch cyn y digwyddiad!

Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Beicio a Cherdded.

Rhannu car

Os ydych yn ystyried gyrru i ddigwyddiad, gallwch rannu eich taith â phobl eraill drwy fewngofnodi i Share Cymru. Ar y wefan hon, gallwch ddewis cynnig lifft neu ofyn am lifft a gallwch ddod o hyd i rywun arall sy’n teithio i’r un man â chi.

< Pob digwyddiad