Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud
Newyddion

Latest Tweets

@TravelineCymru RT If you’re walking up Snowdon, make sure to use the official car-parks. The regular Sherpa bus service links the m… https://t.co/wxBAtSTs9o
@TravelineCymru RT Os ydych am gerdded i fyny'r Wyddfa, defnyddiwch y meysydd parcio swyddogol. Mae gwasanaeth bws Sherpa rheolaidd… https://t.co/xMt45NVu7Q
@TravelineCymru RT 🛠️Engineering works: Chester - Crewe Between the Saturday 15 August and Sunday 23 August. 🚌Buses will replace tr… https://t.co/p2lS1abwIg
@TravelineCymru RT 🛠️Gwaith Peirianyddol: Caer - Crewe Rhwng Dydd Sadwrn 15 Awst a Dydd Sul 23 Awst 🚌Bysiau yn rhedeg yn lle trenau… https://t.co/Sq190Ddcys
@TravelineCymru RT The Heads of the valleys road is closed today Saturday 15th August between Brynmawr and Gilwern (Glanbaiden Roundab… https://t.co/jBRjz7zJc3
Traveline Cymru news and updates

Gwasanaeth bws rhif 19 newydd Llew Jones International yn cael ei lansio yng nghwmni gwestai arbennig, Guto Bebb AS

05 Mai 2016

Cynhaliodd Llew Jones International ddigwyddiad agored i bawb er mwyn lansio gwasanaeth bws newydd sbon â chyfleuster WiFi, sef gwasanaeth rhif 19. Cafodd y digwyddiad lansio ei gynnal ddydd Llun Gŵyl y Banc ar Sgwâr Llanrwst.

Lansiodd Guto Bebb, yr Aelod Seneddol dros Aberconwy, y gwasanaeth bws rhif 19 newydd ar Sgwâr Ancaster, Llanrwst ddydd Llun 2 Mai am 11am. Roedd aelodau o staff wrth law i ateb unrhyw gwestiynau am y gwasanaeth newydd. Cafodd defnyddwyr gwasanaeth rhif 19 ar Ŵyl y Banc yn Llanrwst, a oedd yn teithio i gyfeiriad Llandudno, gyfle hefyd i ofyn cwestiynau i Guto a oedd wrth law yn Watling Street o 10:45am ymlaen.

I gael y manylion diweddaraf am holl wasanaethau’r cwmni, dilynwch Llew Jones International ar Twitter ar @ljiservicebuses neu ar Facebook ar /llewjonescoaches.

Cefnogwch eich bws rhif 19 lleol newydd

Gan mai eich gwasanaeth chi yw hwn, byddai Llew Jones International yn hoffi clywed gennych.

Dylech anfon unrhyw sylwadau/adborth ynghylch y gwasanaeth newydd i enq@llewjones.com. Byddai’r cwmni yn gwerthfawrogi unrhyw adborth yn fawr.


Pob stori newyddion