Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud

Ffoniwch ni: 0800 464 00 00

Newyddion

Latest Tweets

@TravelineCymru RT #Blackwood Service update: Due to a technical issue the 09:42 X15 service #Newbridge to #Brynmawr is currently not operating
@TravelineCymru RT #VOG - There is currently an approximate 15 minute delay to the 0950 303 service from Rhoose - Barry/Cardiff due to… https://t.co/FMRn9cbrLM
@TravelineCymru Rydym yn cael rhai problemau technegol â’n gwasanaeth ap ar hyn o bryd. Rydym yn gobeithio eu datrys cyn gynted ag… https://t.co/D4O3sUFfsX
@TravelineCymru We are currently experiencing some technical issues on our app service, which we hope to have resolved as soon as p… https://t.co/miy5xlAhNj
@TravelineCymru RT From the 6th January 2019, some services will be changing in the Rhondda to improve the reliability.… https://t.co/YOTQ2dr0AQ
Severn Bridge

Diddymu Tollau Pontydd Hafren

05 Hydref 2018

Cyhoeddodd Highways England yn ddiweddar y byddai tollau Pontydd Hafren yn cael eu diddymu ar 17 Rhagfyr. Bydd rhai’n croesawu’r newid hwnnw (disgwylir y bydd modurwyr sy’n croesi’r pontydd yn rheolaidd yn arbed tua £1,000 y flwyddyn) ond bydd hefyd yn golygu tipyn o broblemau i’r sawl a fydd yn defnyddio’r pontydd dros yr ŵyl.

Yn rhan o gyflwyno’r system newydd hon, bydd gwaith helaeth yn cael ei gyflawni ar y pontydd yn ystod y cyfnod a fydd yn arwain at 17 Rhagfyr, ac wedi hynny wrth i ni nesáu at y Flwyddyn Newydd. Bydd y gwaith hwnnw’n ymwneud yn bennaf â symud y tollfeydd a galluogi’r traffig ar y pontydd i lifo’n rhydd ar system newydd a fydd yn cynnwys tair lôn.

Mae Highways England wedi rhyddhau gwybodaeth am y gwaith cychwynnol a fydd yn digwydd, a disgwylir rhagor o wybodaeth wrth i’r gwaith ddechrau:

  • Ar 14 Rhagfyr, bydd gwaith yn dechrau ar Bont Tywysog Cymru. Bydd lonydd dros dro’n cael eu creu ar gyfer gyrwyr, a bydd cyfyngiad ar gyflymder nes y bydd y tollfeydd wedi cael eu symud. Bydd symud y tollfeydd yn golygu cryn dipyn o waith er mwyn creu traffordd newydd â thair lôn, lle gall y traffig lifo’n rhydd.
  • Pan fydd y tollau wedi’u diddymu ar Bont Tywysog Cymru ar 17 Rhagfyr, bydd Pont yr M48 ar gau am ddeuddydd. Bydd hynny’n caniatáu amser i gyflwyno trefniadau tebyg dros dro ar gyfer lonydd.

Mae’r gwaith hwn yn debygol o achosi llawer o broblemau teithio dros yr ŵyl ac yn ystod dechrau’r Flwyddyn Newydd, felly dylech gynllunio eich teithiau ddigon ymlaen llaw a chaniatáu mwy o amser nag arfer ar eu cyfer.

Ffynhonnell y wybodaeth: WalesOnline

Pob stori newyddion