Newyddion

First Cymru yn lansio teithiau ar fysiau to agored yn ystod yr haf

First Cymru yn lansio teithiau ar fysiau to agored yn ystod yr haf

10 Mehefin 2022

Mae First Cymru yn ail-lansio ei wasanaethau bysiau to agored Coaster yn y Mwmbwls a Phorthcawl ac yn cyflwyno DAU wasanaeth newydd ar gyfer haf 2022, yn Aberafan a Dinbych-y-pysgod.

Bydd gwasanaethau’r Mwmbwls, Porthcawl a Dinbych-y-pysgod yn dechrau gweithredu ddydd Iau 2 Mehefin a bydd gwasanaeth Coaster Aberafan yn gweithredu am y tro cyntaf ddydd Llun 6 Mehefin. Mae pob un o’r gwasanaethau Coaster yn rhai y gallwch eu defnyddio fel y mynnwch yn ystod y dydd. Felly, mae un tocyn yn ddigon ar gyfer faint bynnag o deithiau yr hoffech eu gwneud mewn diwrnod!

At hynny, nid yw’r prisiau wedi newid ers y llynedd:

Y Mwmbwls, Porthcawl ac Aberafan

Oedolyn: £5

Dan 15: £3.30

Grŵp o 5: £15

 

Dinbych-y-pysgod

Oedolyn: £6

Dan 15: £4

Grŵp o 5: £18

 

Ble a phryd y bydd pob gwasanaeth yn gweithredu?

Gwasanaeth Coaster Dinbych-y-pysgod (TC)

Bydd gwasanaeth Coaster Dinbych-y-pysgod yn gweithredu bob awr yn ystod y dydd o Ddinbych-y-pysgod (South Parade) i Saundersfoot, gan deithio ar hyd Promenâd Dinbych-y-pysgod a thrwy New Hedges.

Mae’r gwasanaeth hwn yn gweithredu ar ddydd Llun, dydd Iau, dydd Gwener, dydd Sadwrn a dydd Sul, ac ar bob gŵyl gyhoeddus.

 

Gwasanaeth Coaster Aberafan (AC)

Bydd gwasanaeth Coaster Aberafan yn gweithredu bob awr yn ystod y dydd o orsaf fysiau Port Talbot, ar hyd y Promenâd cyfan.

Mae’r gwasanaeth hwn yn gweithredu ar ddydd Llun, dydd Mawrth a dydd Gwener. Ni fydd yn gweithredu ar unrhyw wyliau cyhoeddus.

 

Y Mwmbwls – Gwasanaeth 1

Bydd gwasanaeth y Mwmbwls yn gweithredu o orsaf fysiau Abertawe i Fae Bracelet, drwy’r Marina, The Slip, Blackpill (Y Lido) a Sgwâr Ystumllwynarth.

Bydd y gwasanaeth hwn yn gweithredu 7 diwrnod yr wythnos, gan gynnwys ar wyliau cyhoeddus.

 

Porthcawl – Gwasanaeth 99

Mewn partneriaeth â Croeso i Ben-y-bont ar Ogwr a Pharc Gwyliau Trecco Bay, bydd gwasanaeth 99 yn gweithredu bob awr yn ystod y dydd o Barc Gwyliau Trecco Bay i Rest Bay.

Bydd y gwasanaeth hwn yn gweithredu ar ddydd Mercher, dydd Iau, dydd Sadwrn a dydd Sul, ac ar wyliau cyhoeddus.

 

Meddai Jane Reakes-Davies, Rheolwr Gyfarwyddwr First Cymru:

“Mae’n gyfnod cyffrous i bawb yn First wrth i ni lansio’r gwasanaethau hamdden newydd hyn a fydd yn dechrau gweithredu’r penwythnos hwn, sef Gŵyl Banc y Gwanwyn. Bydd y bysiau to agored yn rhoi cyfle newydd i lawer o bobl gael diwrnod gwych allan a mwynhau arfordir Bae Abertawe a Phorthcawl o safbwynt gwahanol, drwy weld y golygfeydd godidog o lawr uchaf y bws. Bydd y gwasanaethau hefyd yn denu ymwelwyr undydd i’r ardal ac yn rhoi hwb sydd i’w groesawu’n fawr i’r economi leol.”

I gael rhagor o wybodaeth am y lansiad, ewch i wefan First Cymru.

Pob stori newyddion Rhannwch y neges hon