Newyddion

Cyngor teithio : 3-8 Gorffennaf

Cyngor teithio : 3-8 Gorffennaf

03 Gorffennaf 2023

Mae Trafnidiaeth Cymru (TrC) yn atgoffa teithwyr ei bod hi'n bwysig gwirio am yr wybodaeth deithio ddiweddaraf yn sgil gweithredu diwydiannol a gynhelir ddechrau fis Gorffennaf.

Mae ASLEF wedi cyhoeddi y bydd ei aelodau mewn 16 o gwmnïau gweithredu trenau (TOC) - gan gynnwys Avanti, CrossCountry, Great Western Railway a West Midlands Trains, sydd i gyd yn rhedeg gwasanaethau yng Nghymru/y tu allan i Gymru – yn gweithio unrhyw oramser o ddydd Llun 3 Gorffennaf i ddydd Sadwrn 8 Gorffennaf yn gynhwysol.

Dyw TrC ddim yn ymwneud â’r gweithredu diwydiannol ond mae rhai o'i wasanaethau'n debygol o fod yn hynod o brysur o ganlyniad i'r amserlen a roddwyd ar waith gan weithredwyr eraill. 

Dydd Llun 3 Gorffennaf i ddydd Sadwrn 8 Gorffennaf yn gynhwysol

O ganlyniad i'r gwaharddiad goramser ymhlith aelodau ASLEF mewn 16 o gwmnïau gweithredu trenau, gall amserlenni y gweithredwyr hynny fod yn destun newidiadau ymlaen llaw neu ar fyr rybudd.

Bydd gwasanaethau TrC yn rhedeg yn ôl yr amserlen, ond gall gwasanaethau fod yn brysurach nag arfer oherwydd y camau diwydiannol sy'n cael eu cymryd gan y gweithredwyr, yn enwedig ar y llwybrau isod:

  • Caerfyrddin - Abertawe - Pen-y-bont ar Ogwr - Canol Caerdydd - Casnewydd - Cyffordd Twnnel Hafren
  • Caerloyw - Cheltenham
  • Gogledd Cymru - Caer - Crewe - Manceinion
  • Amwythig - Birmingham International

I gael yr wybodaeth deithio ddiweddaraf, ewch i  Journey Check, gwefan Trafnidiaeth Cymru, neu ap TrC sydd wedi ennill gwobrau.  

Pob stori newyddion Rhannwch y neges hon