Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud

Ffoniwch ni: 0800 464 00 00

Problemau teithio

Bydd system rheoli traffig ar waith ar gyffordd Pentwyn Road â Tŷ Draw Road yn ystod yr wythnos a fydd yn cychwyn ar 15 Hydref.

Yna, bydd y ffordd ar gau o’r gyffordd â Hampton Crescent East i’r gylchfan/y gyffordd â Glyn Rhosyn/Peppermint Drive ar 20 a 21 Hydref.

Bydd y ffordd ar gau rhwng 9:00am a 10:00pm ar y dyddiadau hyn er mwyn hwyluso’r gwaith o osod wyneb newydd ar y ffordd gerbydau, yn rhan o’r cynllun Adran 278.

Yn ôl