Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud
Problemau teithio

Oherwydd gwaith ar y ffordd mae Chester Road yn y Fflint wedi’i chau i gyfeiriad y dwyrain yn unig (i gyfeiriad Caer). Ni fydd y gwaith yn effeithio ar wasanaethau sy’n teithio i gyfeiriad y gorllewin (i gyfeiriad yr Wyddgrug / Treffynnon) a bydd y gwasanaethau hynny’n dilyn eu llwybrau arferol.

Mae’r gwaith yn golygu bod y gwasanaethau canlynol yn cael eu dargyfeirio:

  • Gwasanaeth rhif 10A
  • Gwasanaeth rhif 11/11A
  • Gwasanaeth rhif 11A

Bydd y dargyfeirio’n digwydd mewn dau gam:

1. Yn ystod y cam cyntaf, bydd y gwasanaethau’n cael eu dargyfeirio ar hyd Chester Street, Heol yr Eglwys, Lôn y Capel, Prince of Wales Avenue, Borough Grove a Chester Road, ac yna’n dilyn eu llwybrau arferol.

2. Yn ystod yr ail gam, bydd y gwasanaethau’n cael eu dargyfeirio ar hyd Chester Street, Heol yr Eglwys, Lôn y Capel, Prince of Wales Avenue, Albert Avenue a Chester Road, ac yna’n dilyn eu llwybrau arferol.

Amcangyfrifir y bydd y dargyfeirio hwn yn para am gyfnod o 8 wythnos. Pan fydd y dargyfeirio wedi dod i ben, bydd y gwasanaethau uchod yn dychwelyd i’w llwybr cofrestredig cyfredol.

Yn ôl