Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud
Problemau teithio

Ni fydd mynediad ar gael ar hyd yr A4058 Rhondda Road o bwynt sydd 157 metr i’r gogledd-orllewin o’r gyffordd â Graigwen Road, am 15 metr i gyfeiriad y de-ddwyrain.

Mae’n rhaid cau’r rhan hon o’r ffordd er mwyn hwyluso’r gwaith canlynol: 

  • Cloddio twll profi, ac ymchwilio
  • Adeiladu prif bibell ddŵr newydd.

Disgwylir y bydd y rhan hon o’r ffordd ar gau yn ystod y diwrnodau a’r amseroedd canlynol neu nes y bydd y gwaith wedi’i gwblhau:

  • rhwng 8:00pm nos Sadwrn 27 Hydref 2018 a 5:00am ddydd Llun 29 Hydref 2018 
  • rhwng 8:00pm nos Sadwrn 10 Tachwedd 2018 a 5:00am ddydd Llun 12 Tachwedd 2018. 

Llwybr amgen:

O ochr ogleddol y rhan o’r ffordd a fydd ar gau, ewch ar hyd Mill Street i ochr ddeheuol y rhan o’r ffordd a fydd ar gau.

NI fydd modd sicrhau mynediad ar gyfer cerbydau’r gwasanaethau brys

Bydd modd sicrhau mynediad ar gyfer cerddwyr

Yn ôl