Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud
Problemau teithio

Caerdydd

Radur

Dydd Gwener 7 Rhagfyr

  • Bydd seremoni goleuo’r goeden Nadolig yn cael ei chynnal ddydd Gwener 7 Rhagfyr. Bydd coeden Windsor Gardens yn cael ei goleuo am 18:40 a bydd y prif oleuadau yn Station Road yn cael eu cynnau gan berson enwog am 19:00. 
  • Ni fydd bysiau’n cael eu dargyfeirio oherwydd y digwyddiad hwn, ond gallai fod rhywfaint o oedi.   

 

Rhondda Cynon Taf

Digwyddiad Nadolig Ynyshir – Dydd Sadwrn 8 Rhagfyr 2018

Rhwng 13:00 a 21:00

NI fydd bysiau’n rhedeg trwy YNYSHIR; yn hytrach, byddant yn cael eu dargyfeirio ar hyd y FFORDD OSGOI. Eich arhosfan bysiau agosaf fydd Swyddfa Bost Wattstown/Calfaria House neu’r Workingmen’s Club.

Bydd y gwasanaeth arferol yn ailgychwyn ar ôl 21:00.

 

Digwyddiad Nadolig Aberdâr – Dydd Sadwrn 8 Rhagfyr 2018

Rhwng 08:00 a 20:00

NI fydd bysiau’n rhedeg trwy Ganol Tref Aberdâr ac NI fyddant yn gwasanaethu gorsaf fysiau’r Paladiwm. BYDD POB GWASANAETH YN GWASANAETHU’R ORSAF FYSIAU.

Bydd y gwasanaeth arferol yn ailgychwyn ar ôl 20:00.

Yn ôl