Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud
Problemau teithio

Gwnaed rhai newidiadau i amserlenni gwasanaethau 1A, 1F, 1N, 72/72A/73 ac 88 yn ardal Gwynedd, a ddaeth i rym ar 10/12/2018.

Rydym yn gobeithio rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf hon ar ein gwefan cyn gynted ag sy’n bosibl. Yn y cyfamser, fodd bynnag, gallwch weld fersiwn o’r amserlen dan sylw isod.

Hoffem ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra a achosir gan y broblem hon.

1A:

 

1F:

 

72/72A/73:

 

Yn ôl