Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud
Problemau teithio

Ar 7 Ionawr bydd y cynllun peilot i ymestyn gwasanaeth 98 yn dod i ben, a bydd y gwasanaeth yn dychwelyd i’r amserlen a oedd ar waith cyn mis Medi 2018.

Rydym wedi bod yn cydweithio â Chyngor Bro Morgannwg a’n cwsmeriaid presennol i godi ymwybyddiaeth o’r gwasanaeth peilot yn y prynhawn. Yn anffodus, er gwaethaf pob ymdrech, nid ydym wedi gweld y defnydd a wneir o’r gwasanaeth yn cynyddu ddigon i allu cynnal amserlen y prynhawn yn barhaol.

Yn ôl