Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud
Problemau teithio

Mae Network Rail wrthi’n moderneiddio prif reilffordd y de. Er mwyn cyflawni’r gwaith uwchraddio hanfodol hwn bydd gwasanaethau bws yn cael eu darparu yn lle gwasanaethau trên dydd Sul, ar ran ddeheuol rhwydwaith Trafnidiaeth Cymru ar ddyddiadau penodol drwy gydol 2019.

Dyma’r llwybrau y bydd y gwaith uwchraddio’n effeithio arnynt:

  • Caerdydd Canolog – Tref Glynebwy
  • Caerdydd Canolog – Penarth
  • Pen-y-bont ar Ogwr – Casnewydd
  • Caerdydd Canolog – Caerloyw / Cheltenham Spa
  • Casnewydd – Cwmbrân


Bydd y gwaith uwchraddio hefyd yn effeithio ar rai gwasanaethau lleol yng Nghaerdydd a’r Cymoedd ar y dyddiadau dan sylw.
 

Dylech edrych ar wefan Trafnidiaeth Cymru cyn teithio. 

 

Dydd Sul 20 Ionawr Casnewydd – Pen-y-bont ar Ogwr
Tan 12:40 Caerdydd Canolog – Y Barri/Penarth
Dydd Sul 3 Chwefror Caerdydd Canolog – Tref Glynebwy
DyddSul 10 Chwefror Casnewydd – Caerdydd Canolog – Pen-y-bont ar Ogwr
Tan 12:40 Caerdydd Canolog – Y Barri/Penarth
Dydd Sul 17 Chwefror  Caerdydd Canolog – Cwmbrân
Caerdydd Canolog – Glynebwy
Caerdydd Canolog – Caerloyw
Dydd Sul 3 Mawrth Caerdydd Canolog – Tref Glynebwy
Dydd Sul 24 Mawrth  CaerdyddCanolog – TrefGlynebwy
DyddSul 31 Mawrth Casnewydd – Caerdydd Canolog – Pen-y-bont ar Ogwr
Tan 12:40 Caerdydd Canolog – Y Barri/Penarth
Dydd Sul 7 Ebrill Caerdydd Canolog – Casnewydd – Cwmbrân
CaerdyddCanolog – TrefGlynebwy
Dydd Sul 14 Ebrill  Caerdydd Canolog – Casnewydd – Cwmbrân
CaerdyddCanolog – TrefGlynebwy

 

Yn ôl