Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud
Problemau teithio

Bydd pris tocyn unffordd safonol yng Nghaerdydd yn newid i £2.00 (oedolyn) a £1.30 (plentyn) 

Bydd pris tocyn ar gyfer taith fer leol, lle bo’n berthnasol, yn £1.20 (oedolyn) ac yn 80c (plentyn) 

Dim ond tocynnau unffordd safonol y bydd gwasanaethau X4, X32 (T4, T14) yn eu cynnig i’r de o Gyfnewidfa Gabalfa. 

Mae’r prisiau ar gyfer plant yn berthnasol i blant a phobl ifanc rhwng 5 oed a than 15 oed. Mae tocynnau ar gael hefyd i deuluoedd, ac i bobl ifanc drwy’r cynllun fyngherdynteithio.

Yn ôl