Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud
Problemau teithio

Stagecoach

Oherwydd Cam II y gwaith o roi wyneb newydd ar y lonydd yng Ngorsaf Fysiau Casnewydd, o ddydd Mercher 15 Mai ymlaen, bydd Gorsaf Fysiau Sgwâr y Farchnad Casnewydd ar gau yn ei chyfanrwydd. 

Bydd gwasanaethau Stagecoach yn symud i’r arosfannau bysiau canlynol yn QUEENSWAY:

Queensway:

  • Q4 – Gwasanaeth X24 GOLD / 24 i Gwmbrân (gwasanaeth cyflym) ac yna i Bont-y-pŵl, Varteg Hill a Blaenafon (arhosfan 22 yn yr orsaf fysiau’n flaenorol)
  • Q6 – Gwasanaeth 151 GOLD i Risga, Crosskeys, Trecelyn a Choed-duon (dim newid i’r arhosfan presennol) 
  • Q7 – Gwasanaeth 56 / R1 i Crosskeys, Coed-duon, Markham a Thredegar (dim newid i’r arhosfan presennol)
  • Q7 – Gwasanaeth R1 i Dŷ-du, Rhisga a Phontymister (dim newid i’r arhosfan presennol)
  • Q8 – Gwasanaeth 50 i Gaerffili a Bargoed (yn symud o arhosfan Q4)
  • Q8 – Gwasanaeth 50A heibio i Ysbyty Brenhinol Gwent i Gaerffili a Bargoed (yn symud o arhosfan Q4)
  • Q8 – Gwasanaeth X15 i Drecelyn, Abertyleri a Bryn-mawr
  • Q8 – Gwasanaeth 15 i Gwmbrân, New Inn a Phont-y-pŵl
  • Q8 – Ar ddydd Sul yn unig, gwasanaeth 60 i Raglan a Threfynwy
  • Q8 – Ar ddydd Sul yn unig, gwasanaeth 74 i Gil-y-coed a Chas-gwent 
Yn ôl