Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud
Problemau teithio

Bydd First Cymru yn diweddaru’r amserlenni canlynol ar 16/6/2019. Cliciwch yma i weld trosolwg o’r newidiadau dan sylw, a sicrhewch eich bod yn darllen yr amserlenni newydd yn ofalus cyn i chi deithio.

 • Gwasanaeth 4/4A (Ysbyty Treforys i Ysbyty Singleton drwy ganol y ddinas)
 • Gwasanaeth 6 (Gorsaf Fysiau Dinas Abertawe i Port Tennant)
 • Gwasanaeth 10 (Campws Singleton y Brifysgol i Gampws y Bae drwy Sgeti a chanol y ddinas)
 • Gwasanaeth 11 (Gorsaf Fysiau Dinas Abertawe i Mayhill)
 • Gwasanaeth 14 (Gorsaf Fysiau Dinas Abertawe i Glogwyni Pennard)
 • Gwasanaeth 16 (Gorsaf Fysiau Dinas Abertawe i Bontarddulais drwy Dregŵyr)
 • Gwasanaeth 27 | 28 (Gorsaf Fysiau Dinas Abertawe i Ben-lan a Phenplas)
 • Gwasanaeth 29 | 39 (Gorsaf Fysiau Dinas Abertawe i Dŷ-coch)
 • Gwasanaeth 31 | 32 | 33 (Gorsaf Fysiau Dinas Abertawe i Ddwyrain Abertawe a Chastell-nedd)
 • Gwasanaeth 961 (Coleg Gŵyr Abertawe i Lansamlet)
 • Gwasanaeth L3 | L4 (Llanelli i Bontarddulais)
 • Gwasanaeth X8 (Gorsaf Fysiau Dinas Abertawe i Banwen drwy Gastell-nedd)
 • Gwasanaeth 84 (Gorsaf Fysiau Dinas Abertawe i Bort Talbot drwy Faglan ac Ystâd Sandfields)
Yn ôl