Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud
Problemau teithio

Effaith y Gorchymyn fydd cau'r Stryd Fawr, Pontypridd dros dro, o'i chyffordd â Broadway (A4058), yn gyffredinol tua'r de-orllewin, i'w chyffordd â Stryd yr Undeb.


Mae angen y cyfyngiad fel bydd modd cynnal y gwaith ar y ffordd neu yn ei hymyl, sef:

I. Twll Prawf, gwaith ymchwilio a gwaith paratoi.

Rydyn ni'n disgwyl bydd yr heol wedi'i chau o 0600 ar ddydd Sul 9 Mehefin hyd at 0600 ar ddydd Llun 10 Mehefin 2019.


II. Cwblhau'r cysylltiadau terfynol

O 1800 dydd Sadwrn 15 Mehefin tan 0600 dydd Llun 17 Mehefin 2019. Ac ar benwythnosau wedi hynny os oes angen hyd nes
bod y gwaith wedi'i gwblhau.

 

Llwybr Arall - o ochr ddwyreiniol y ffordd sydd ar gau, ewch ar hyd Broadway (A4058), Heol Sardis (A4058), Heol Sardis, Lôn y Ffatri, Ffordd Llantrisant a'r Stryd Fawr at ochr orllewinol y ffordd sydd ar gau.

O ochr orllewinol y ffordd sydd ar gau, ewch ar hyd y Stryd Fawr, Ffordd Llantrisant, Ffordd Liniaru Fewnol Pontypridd, Stryd y Felin, Heol Sardis (A4058), Broadway (A4058), Broadway Interchange (A470), Broadway (A4058) at ochr ddwyreiniol y ffordd sydd ar
gau.

Yn ôl