Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud
Problemau teithio

Stagecoach yn Ne Cymru

We hope to have this fare information on our website as soon as possible. We apologise for any inconvenience caused by this.

O ddydd Sul 16 Mehefin ymlaen, bydd y rhan fwyaf o brisiau tocynnau unffordd a dwyffordd yn newid ar wasanaethau Stagecoach yn Ne Cymru (gan gynnwys gwasanaeth T14 o Gaerdydd i Henffordd a gwasanaeth T4 i’r de o Aberhonddu). Bydd y pris uchaf posibl ar gyfer tocynnau unffordd neu ddwyffordd i bob dosbarth o deithwyr yn parhau’r un fath.

Bydd y rhan fwyaf o docynnau unffordd i oedolion, sy’n costio rhwng £1.40 a £5.00, yn newid 10c. Bydd y rhan fwyaf o docynnau unffordd sy’n costio dros £5.00 yn newid 20c.

Bydd prisiau’r rhan fwyaf o docynnau dwyffordd i oedolion, tocynnau i blant a thocynnau i bobl ifanc (16-21 oed) sy’n ddeiliaid fyngherdynteithio yn newid hefyd, yn yr un modd.

Ni fydd prisiau tocynnau ‘Dayrider’ a ‘Megarider’ (gan gynnwys tocynnau pob parth (‘All Zones’) a thocynnau rhwydwaith (‘Network Rider’)), tocynnau 4 wythnos a thocynnau ‘Xtra’ yn newid ar y dyddiad hwn.

Yn ôl