Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud
Problemau teithio

Mae angen i gwmni Wales and West Utilities gyflawni gwaith pellach yn ardal Rhiwbeina.

Bydd y gwaith yn golygu gweithredu system traffig unffordd ar Tŷ’n-y-Parc Road:

Bydd y lôn i gyfeiriad y dwyrain ar Tŷ’n-y-Parc Road, rhwng Manor Way a Tŷ Wern Road, ar gau (bydd system traffig unffordd yn cael ei gweithredu). Ar hyn o bryd, bwriedir dechrau’r gwaith ar 19.08.19 a’i gwblhau erbyn 29.09.19.

Llwybr amgen: Manor Way – Merthyr Road – Caerphilly Road – Tŷ Wern Road

Yn ôl