Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud
Problemau teithio

Bydd rhan ogleddol Ffordd Churchill, Caerdydd, o’r gyffordd â North Edward Street i’r ardal siâp pen morthwyl sy’n cwrdd â Heol y Frenhines, ar gau am 3 wythnos o 8am ymlaen ar 11 Ionawr 2021.

Mae angen cau’r rhan hon o’r ffordd am resymau iechyd a diogelwch er mwyn archwilio’r ddaear ar gyfer y gamlas arfaethedig yn Ffordd Churchill.

Bws Caerdydd

Bydd arhosfan bysiau HR yn Ffordd Churchill ar gau yn ystod y cyfnod dan sylw. Bydd gwasanaeth 35 yn defnyddio arhosfan HN yn Ffordd Churchill yn lle hynny.

NAT Group

NAT-Churchil-Way-Diversion-Inbound-January-2021.jpg

NAT-Churchill-Way-Diversion-Outbound-January-2021.jpg

Yn ôl