Problemau teithio

Stagecoach yn Ne Cymru

Bydd Commercial Street, Pontllan-fraith ar gau rhwng 15 ac 18 Ionawr 2022.

Bydd gwasanaethau 5, 52 a 151 Stagecoach yn Ne Cymru yn cael eu dargyfeirio ar hyd Penmaen Road ac yna’n ôl heibio i’r depo, a byddant yn troi i’r dde wrth ymyl y goleuadau traffig gyferbyn â’r Bumble Bee.

Bydd y dargyfeiriad hwn yn effeithio ar arosfannau bysiau Cyffordd Tredegar a Swyddfeydd y Cyngor. 

Yn ôl