Problemau teithio

First Cymru

O ganlyniad i sawl digwyddiad mawr, bydd trefniadau cau ffyrdd neu ddargyfeiriadau hir ar waith, a fydd yn atal y gwasanaethau canlynol rhag gweithredu ar y dyddiadau dan sylw.

Gwasanaeth 1

Bydd y gwasanaeth hwn yn cael ei atal dros dro o 1 Gorffennaf tan 3 Gorffennaf oherwydd Sioe Awyr Cymru.

Gwasanaeth 99

Bydd y gwasanaeth hwn yn cael ei atal dros dro ar 3 Gorffennaf oherwydd ras 10 cilomedr Porthcawl.

Gwasanaeth Coaster Dinbych-y-pysgod

Bydd y gwasanaeth hwn yn cael ei atal dros dro o 2 Gorffennaf tan 3 Gorffennaf oherwydd y Penwythnos Cwrs Hir.

Bydd Gwasanaeth Coaster Dinbych-y-pysgod yn cael ei atal dros dro eto ar 11 Medi oherwydd cystadleuaeth Ironman Cymru.

Yn ôl