Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud
Problemau teithio

Llwybrau 26, 50, C9, C16, C17, D

Bydd Heol Pontygwindy ar gau ar y gyffordd i Gylchfan Pwll-y-Pant o ddydd Sadwrn 17 Chwefror tan 06:00 ddydd Llun 5 Mawrth 2018.

Yn ystod y cyfnodau yma, ni fydd bysiau yn gallu gwasanaethu arosfannau yn Ystâd Ddiwydiannol Pontygwindy neu Asda / Pontygwindy Inn.

Dylai teithwyr ddefnyddio arosfannau yn The Green Lady / Home Bargains neu'r Cedar Tree / Mountain View wrth i fysiau ddargyfeirio drwy Bontypandy.

Nid yw'r arhosfan bws hwn yn cael ei ddefnyddio yn ystod yr amseroedd a nodir uchod.

Yn ôl