Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud

Ffoniwch ni: 0800 464 00 00

Problemau teithio

Newidiadau i wasanaethau Stagecoach yn Aberdâr a Chwm Cynon. O 1 Ebrill 2018 ymlaen. Bysiau newydd ar ddydd Sul hefyd.

DYDD LLUN I DDYDD SADWRN

AMSEROEDD NEWYDD a addaswyd i wneud y gwasanaethau bws canlynol yn fwy dibynadwy: 1, 2, 6, 7, 8, 9, 11A/C, 13A/C, 60 /60A, 95A, 172.

Bydd gwasanaeth 25 Fernhill – Ynysybwl – Pontypridd bellach yn cael ei weithredu gan Stagecoach.

BYSIAU NEWYDD BOB AWR AR DDYDD SUL A PHOB DYDD LLUN GŴYL BANC ar gyfer gwasanaethau 13A/C,  11A/C  a gwasanaeth 9 Aberdâr-Merthyr Tudful

Yn ôl