Teithio yn ystod y Jiwbilî Blatinwm

Teithio yn ystod y Jiwbilî Blatinwm

Dros benwythnos y Jiwbilî Blatinwm, bydd llawer o weithredwyr yn gweithredu gwasanaeth gwahanol i’r arfer. Mae ein Cynlluniwr Taith yn cael ei ddiweddaru’n rheolaidd â’r wybodaeth ddiweddaraf am batrymau gwasanaethau.

Yn ogystal, gallwch weld manylion y newidiadau hyn dan enw pob gweithredwr ac ardal awdurdod lleol isod. Bydd y wybodaeth hon yn cael ei diweddaru wrth i ni ei chael gan weithredwyr. Cofiwch ddarllen y wybodaeth yn ofalus cyn teithio.

Os nad ydych yn siŵr pa weithredwr sy’n darparu eich gwasanaeth, gallwch chwilio am rif eich gwasanaeth bws ar ein tudalen Amserlenni. Mae enw’r gweithredwr i’w weld ar waelod y sgrîn.

Yn ogystal, gallwch ffonio ein rhif Rhadffôn ar 0800 464 00 00 rhwng 7am ac 8pm bob dydd os oes gennych unrhyw ymholiadau pellach.

Gallwch glicio ar enwau’r gweithredwyr neu’r awdurdodau lleol isod i fynd yn syth at eu gwybodaeth nhw. Os hoffech gysylltu â gweithredwr yn uniongyrchol, mae’r manylion cyswllt perthnasol i’w gweld yma.

 

* Os na fyddwn yn gallu diweddaru ein Cynlluniwr Taith, ein Hamserlenni a’n Map Teithio mewn pryd, oherwydd newid byr rybudd i amserlen gwasanaeth dros gyfnod gŵyl y banc, byddwn yn tagio problemau teithio wrth unrhyw lwybrau neu amserlenni yn ein Cynlluniwr Taith y mae’r newid dan sylw’n effeithio arnynt. Yma, byddwch yn gallu gweld unrhyw amserlenni newydd a anfonwyd atom ar fyr rybudd.

 

 

Gweithredwyr

Adventure Travel

Arriva Cymru

Arriva Midland

Berwyn Coaches

Briggs Coach Hire

Brodyr James - BJMS

Bws Caerdydd

Bysiau Cwm Taf 

Caelloi - CAEL

Celtic Travel

Cludiant Cymunedol Croesoswallt 

Clayton Jones / Street Buses

Clynnog & Trefor

Connect 2

Crickhowell Taxis - CRTX

DANSA

Dilwyn Coaches

Easyway of Pencoed

Edwards Bros

Edwards Coaches

Eifion's Coaches

Evans Coaches Tregaron - JAEV

First Cymru

First Call

Goodsir Coaches

Gwynfor Coaches

Harris Coaches

HD Hutchinson & Son - HUTC

Henleys

John Coaches

Jones Login -JLGN

Keeping Coaches

K&P Coaches (BARB)

Lewis y Llan

Llew Jones Coaches

Lloyds Coaches

M&H Coaches

Mid Wales Motorways

Morris Travel

Nefyn Coaches

Newport Bus

O R Jones - OJNS

Owens of Oswestry

P&O Lloyd

Pats Coaches

Peyton Travel

Phil Anslow

Richard Bros

Ridgways

R williams

Sarah Bell

Sargeant

Select Coaches

South Wales Transport

SP Cars

Stagecoach yn Ne Cymru

Stagecoach West (Wye and Dean)

Stagecoach Merseyside/Chester

Tanat Valley Coaches

Thomas Coaches Porth - PRTH

Townlynx

TrawsCymru

Valentines Travel

Village & Valley

Wrexham Taxi

Yeomans CanyonAwdurdodau Lleol

Abertawe

Bro Morgannwg

Caerffili

Ceredigion

Conwy

Gwynedd

Herefordshire

Pen-y-bont

Powys

Rhonnda Cynon Taf

Sir Ddinbych

Sir Fynwy

Sir Gaerfyrddin

Sir Penfro

Ynys Môn

 

 

 

Gweithredwyr

 

 

Adventure Travel

 

Dydd Iau 2 Mehefin

Gwasanaeth dydd Sul/Gŵyl y Banc

Gwasanaeth arferol: 905

Dydd Gwener 3 Mehefin

Gwasanaeth dydd Sul/Gŵyl y Banc

Gwasanaeth arferol: 905

Dydd Sadwrn 4 Mehefin

Gwasanaeth arferol 

Dydd Sul 5 Mehefin

Gwasanaeth arferol

 

 

Arriva Cymru

 

Dydd Iau 2 Mehefin

Gwasanaeth dydd Sul/Gŵyl y Banc

Dydd Gwener 3 Mehefin

Gwasanaeth dydd Sul/Gŵyl y Banc

Dydd Sadwrn 4 Mehefin

Gwasanaeth arferol 

Dydd Sul 5 Mehefin

Gwasanaeth arferol

 

 

Arriva Midland

 

Dydd Iau 2 Mehefin

Gwasanaeth dydd Sul/Gŵyl y Banc

Dydd Gwener 3 Mehefin

Gwasanaeth dydd Sul/Gŵyl y Banc

Dydd Sadwrn 4 Mehefin

Gwasanaeth arferol 

Dydd Sul 5 Mehefin

Gwasanaeth arferol

 

Berwyn Coaches

 

Dydd Iau 2 Mehefin

Gwasanaeth dydd Sul/Gŵyl y Banc

Dydd Gwener 3 Mehefin

Gwasanaeth dydd Sul/Gŵyl y Banc

Dydd Sadwrn 4 Mehefin

Gwasanaeth arferol 

Dydd Sul 5 Mehefin

Gwasanaeth arferol

 

Briggs Coach Hire

 

Dydd Iau 2 Mehefin

Dim gwasanaeth

Dydd Gwener 3 Mehefin

Dim gwasanaeth

Dydd Sadwrn 4 Mehefin

Gwasanaeth arferol 

Dydd Sul 5 Mehefin

Gwasanaeth arferol

 

Brodyr James - BJMS

 

Dydd Iau 2 Mehefin

Dim gwasanaeth

Dydd Gwener 3 Mehefin

Dim gwasanaeth

Dydd Sadwrn 4 Mehefin

Gwasanaeth arferol 

Dydd Sul 5 Mehefin

Gwasanaeth arferol

 

Bws Caerdydd

 

Dydd Iau 2 Mehefin

Gwasanaeth dydd Sadwrn

Dydd Gwener 3 Mehefin

Gwasanaeth dydd Sadwrn

Dydd Sadwrn 4 Mehefin

Gwasanaeth arferol 

Dydd Sul 5 Mehefin

Gwasanaeth arferol

 

Bysiau Cwm Taf 

 

Dydd Iau 2 Mehefin

Dim gwasanaeth

Gwasanaeth dydd Sul/Gŵyl y Banc:352

Dydd Gwener 3 Mehefin

Dim gwasanaeth

Gwasanaeth dydd Sul/Gŵyl y Banc:352

Dydd Sadwrn 4 Mehefin

Gwasanaeth arferol 

Dydd Sul 5 Mehefin

Gwasanaeth arferol

 

Caelloi - CAEL

 

Dydd Iau 2 Mehefin

Gwasanaeth dydd Sul/Gŵyl y Banc

Dydd Gwener 3 Mehefin

Gwasanaeth dydd Sul/Gŵyl y Banc

Dydd Sadwrn 4 Mehefin

Gwasanaeth arferol 

Dydd Sul 5 Mehefin

Gwasanaeth arferol

 

Celtic Travel

 

Dydd Iau 2 Mehefin

Dim gwasanaeth

Dydd Gwener 3 Mehefin

Dim gwasanaeth

Dydd Sadwrn 4 Mehefin

Gwasanaeth arferol 

Dydd Sul 5 Mehefin

Gwasanaeth arferol

 

Cludiant Cymunedol Croesoswallt 

 

Dydd Iau 2 Mehefin

Dim gwasanaeth

Dydd Gwener 3 Mehefin

Dim gwasanaeth

Dydd Sadwrn 4 Mehefin

Gwasanaeth arferol 

Dydd Sul 5 Mehefin

Gwasanaeth arferol

 

 

Clayton Jones / Street Buses

 

Dydd Iau 2 Mehefin

Dim gwasanaeth

Dydd Gwener 3 Mehefin

Dim gwasanaeth

Dydd Sadwrn 4 Mehefin

Gwasanaeth arferol 

Dydd Sul 5 Mehefin

Gwasanaeth arferol

 

 

Clynnog & Trefor

 

Dydd Iau 2 Mehefin

Gwasanaeth dydd Sul/Gŵyl y Banc

Dydd Gwener 3 Mehefin

Gwasanaeth dydd Sul/Gŵyl y Banc

Dydd Sadwrn 4 Mehefin

Gwasanaeth arferol 

Dydd Sul 5 Mehefin

Gwasanaeth arferol

 

Connect 2

 

Dydd Iau 2 Mehefin

Dim gwasanaeth

Dydd Gwener 3 Mehefin

Dim gwasanaeth

Dydd Sadwrn 4 Mehefin

Gwasanaeth arferol 

Dydd Sul 5 Mehefin

Gwasanaeth arferol

 

Crickhowell Taxis - CRTX

 

Dydd Iau 2 Mehefin

Dim gwasanaeth

Dydd Gwener 3 Mehefin

Dim gwasanaeth

Dydd Sadwrn 4 Mehefin

Gwasanaeth arferol 

Dydd Sul 5 Mehefin

Gwasanaeth arferol

 

DANSA

 

Dydd Iau 2 Mehefin

Dim gwasanaeth

Dydd Gwener 3 Mehefin

Dim gwasanaeth

Dydd Sadwrn 4 Mehefin

Gwasanaeth arferol 

Dydd Sul 5 Mehefin

Gwasanaeth arferol

 

Dilwyn Coaches

 

Dydd Iau 2 Mehefin

Gwasanaeth dydd Sul/Gŵyl y Banc

Dydd Gwener 3 Mehefin

Gwasanaeth dydd Sul/Gŵyl y Banc

Dydd Sadwrn 4 Mehefin

Gwasanaeth arferol 

Dydd Sul 5 Mehefin

Gwasanaeth arferol

 

Easyway of Pencoed

 

Dydd Iau 2 Mehefin

Dim gwasanaeth

Dydd Gwener 3 Mehefin

Dim gwasanaeth

Dydd Sadwrn 4 Mehefin

Gwasanaeth arferol 

Dydd Sul 5 Mehefin

Gwasanaeth arferol

 

Edwards Bros

 

Dydd Iau 2 Mehefin

Dim gwasanaeth

Dydd Gwener 3 Mehefin

Dim gwasanaeth

Dydd Sadwrn 4 Mehefin

Gwasanaeth arferol 

Dydd Sul 5 Mehefin

Gwasanaeth arferol

 

Edwards Coaches

 

Dydd Iau 2 Mehefin

Gwasanaeth dydd Sul

Dydd Gwener 3 Mehefin

Gwasanaeth dydd Sul

Dydd Sadwrn 4 Mehefin

Gwasanaeth arferol 

Dydd Sul 5 Mehefin

Gwasanaeth arferol

 

Eifion's Coaches

 

Dydd Iau 2 Mehefin

Dim gwasanaeth

Dydd Gwener 3 Mehefin

Dim gwasanaeth

Dydd Sadwrn 4 Mehefin

Gwasanaeth arferol 

Dydd Sul 5 Mehefin

Gwasanaeth arferol

 

Evans Coaches Tregaron - JAEV

 

Dydd Iau 2 Mehefin

Dim gwasanaeth

Dydd Gwener 3 Mehefin

Dim gwasanaeth

Dydd Sadwrn 4 Mehefin

Gwasanaeth arferol 

Dydd Sul 5 Mehefin

Gwasanaeth arferol

 

First Cymru

 

Dydd Iau 2 Mehefin

Gwasanaeth dydd Sul/Gŵyl y Banc

Dydd Gwener 3 Mehefin

Gwasanaeth dydd Sul/Gŵyl y Banc

Dydd Sadwrn 4 Mehefin

Gwasanaeth arferol 

Dydd Sul 5 Mehefin

Gwasanaeth arferol

 

First Call

 

Dydd Iau 2 Mehefin

Gwasanaeth dydd Sul/Gŵyl y Banc

Dydd Gwener 3 Mehefin

Gwasanaeth dydd Sul/Gŵyl y Banc

Dydd Sadwrn 4 Mehefin

Gwasanaeth arferol 

Dydd Sul 5 Mehefin

Gwasanaeth arferol

 

Goodsir Coaches

 

Dydd Iau 2 Mehefin

Gwasanaeth dydd Sul/Gŵyl y Banc

Dydd Gwener 3 Mehefin

Gwasanaeth dydd Sul/Gŵyl y Banc

Dydd Sadwrn 4 Mehefin

Gwasanaeth arferol 

Dydd Sul 5 Mehefin

Gwasanaeth arferol

 

Gwynfor Coaches

 

Dydd Iau 2 Mehefin

Gwasanaeth dydd Sul/Gŵyl y Banc

Dydd Gwener 3 Mehefin

Gwasanaeth dydd Sul/Gŵyl y Banc

Dydd Sadwrn 4 Mehefin

Gwasanaeth arferol 

Dydd Sul 5 Mehefin

Gwasanaeth arferol

 

Harris Coaches

 

Dydd Iau 2 Mehefin

Dim gwasanaeth

Dydd Gwener 3 Mehefin

Dim gwasanaeth

Dydd Sadwrn 4 Mehefin

Gwasanaeth arferol 

Dydd Sul 5 Mehefin

Gwasanaeth arferol

 

HD Hutchinson & Son - HUTC

 

Dydd Iau 2 Mehefin

Dim gwasanaeth

Dydd Gwener 3 Mehefin

Dim gwasanaeth

Dydd Sadwrn 4 Mehefin

Gwasanaeth arferol 

Dydd Sul 5 Mehefin

Gwasanaeth arferol

 

Henleys

 

Dydd Iau 2 Mehefin

Dim gwasanaeth

Dydd Gwener 3 Mehefin

Dim gwasanaeth

Dydd Sadwrn 4 Mehefin

Gwasanaeth arferol 

Dydd Sul 5 Mehefin

Gwasanaeth arferol

 

John Coaches

 

Dydd Iau 2 Mehefin

Gwasanaeth dydd Sul/Gŵyl y Banc

Dydd Gwener 3 Mehefin

Gwasanaeth dydd Sul/Gŵyl y Banc

Dydd Sadwrn 4 Mehefin

Gwasanaeth arferol 

Dydd Sul 5 Mehefin

Gwasanaeth arferol

 

Jones Login -JLGN

 

Dydd Iau 2 Mehefin

Dim gwasanaeth

Dydd Gwener 3 Mehefin

Dim gwasanaeth

Dydd Sadwrn 4 Mehefin

Gwasanaeth arferol 

Dydd Sul 5 Mehefin

Gwasanaeth arferol

 

Keeping Coaches

 

Dydd Iau 2 Mehefin

Dim gwasanaeth

Dydd Gwener 3 Mehefin

Dim gwasanaeth

Dydd Sadwrn 4 Mehefin

Gwasanaeth arferol 

Dydd Sul 5 Mehefin

Gwasanaeth arferol

 

K&P Coaches (BARB)

 

Dydd Iau 2 Mehefin

Gwasanaeth dydd Sul/Gŵyl y Banc

Dydd Gwener 3 Mehefin

Gwasanaeth dydd Sul/Gŵyl y Banc

Dydd Sadwrn 4 Mehefin

Gwasanaeth arferol 

Dydd Sul 5 Mehefin

Gwasanaeth arferol

 

Lewis y Llan

 

Dydd Iau 2 Mehefin

Dim gwasanaeth

Dydd Gwener 3 Mehefin

Dim gwasanaeth

Dydd Sadwrn 4 Mehefin

Gwasanaeth arferol 

Dydd Sul 5 Mehefin

Gwasanaeth arferol

 

Llew Jones Coaches

 

Dydd Iau 2 Mehefin

Gwasanaeth dydd Sul/Gŵyl y Banc

Dydd Gwener 3 Mehefin

Gwasanaeth dydd Sul/Gŵyl y Banc

Dydd Sadwrn 4 Mehefin

Gwasanaeth arferol 

Dydd Sul 5 Mehefin

Gwasanaeth arferol

 

 

Lloyds Coaches

 

Dydd Iau 2 Mehefin

Gwasanaeth dydd Sul/Gŵyl y Banc

Dydd Gwener 3 Mehefin

Gwasanaeth dydd Sul/Gŵyl y Banc

Dydd Sadwrn 4 Mehefin

Gwasanaeth arferol 

Dydd Sul 5 Mehefin

Gwasanaeth arferol

 

M&H Coaches

 

Dydd Iau 2 Mehefin

Dim gwasanaeth

Dydd Gwener 3 Mehefin

Dim gwasanaeth

Dydd Sadwrn 4 Mehefin

Gwasanaeth arferol 

Dydd Sul 5 Mehefin

Gwasanaeth arferol

 

Mid Wales Motorways

 

Dydd Iau 2 Mehefin

Dim gwasanaeth

Dydd Gwener 3 Mehefin

Dim gwasanaeth

Dydd Sadwrn 4 Mehefin

Gwasanaeth arferol 

Dydd Sul 5 Mehefin

Gwasanaeth arferol

 

Morris Travel

 

Dydd Iau 2 Mehefin

Dim gwasanaeth

Dydd Gwener 3 Mehefin

Dim gwasanaeth

Dydd Sadwrn 4 Mehefin

Gwasanaeth arferol 

Dydd Sul 5 Mehefin

Gwasanaeth arferol

 

Nefyn Coaches

 

Dydd Iau 2 Mehefin

Gwasanaeth dydd Sul/Gŵyl y Banc

Dydd Gwener 3 Mehefin

Gwasanaeth dydd Sul/Gŵyl y Banc

Dydd Sadwrn 4 Mehefin

Gwasanaeth arferol 

Dydd Sul 5 Mehefin

Gwasanaeth arferol

 

Newport Bus

 

Dydd Iau 2 Mehefin

Gwasanaeth dydd Sadwrn

Dydd Gwener 3 Mehefin

Gwasanaeth dydd Sadwrn

Dydd Sadwrn 4 Mehefin

Gwasanaeth arferol 

Dydd Sul 5 Mehefin

Gwasanaeth arferol

 

 

O R Jones - OJNS

 

Dydd Iau 2 Mehefin

Gwasanaeth dydd Sul/Gŵyl y Banc

Dydd Gwener 3 Mehefin

Gwasanaeth dydd Sul/Gŵyl y Banc

Dydd Sadwrn 4 Mehefin

Gwasanaeth arferol 

Dydd Sul 5 Mehefin

Gwasanaeth arferol

 

Owens of Oswestry

 

Dydd Iau 2 Mehefin

Dim gwasanaeth

Dydd Gwener 3 Mehefin

Dim gwasanaeth

Dydd Sadwrn 4 Mehefin

Gwasanaeth arferol 

Dydd Sul 5 Mehefin

Gwasanaeth arferol

 

P&O Lloyd

 

Dydd Iau 2 Mehefin

Gwasanaeth dydd Sul/Gŵyl y Banc

Dydd Gwener 3 Mehefin

Gwasanaeth dydd Sul/Gŵyl y Banc

Dydd Sadwrn 4 Mehefin

Gwasanaeth arferol 

Dydd Sul 5 Mehefin

Gwasanaeth arferol

 

Pats Coaches

 

Dydd Iau 2 Mehefin

Dim gwasanaeth

Dydd Gwener 3 Mehefin

Dim gwasanaeth

Dydd Sadwrn 4 Mehefin

Gwasanaeth arferol 

Dydd Sul 5 Mehefin

Gwasanaeth arferol

 

 

Peyton Travel

 

Dydd Iau 2 Mehefin

Dim gwasanaeth

Dydd Gwener 3 Mehefin

Dim gwasanaeth

Dydd Sadwrn 4 Mehefin

Gwasanaeth arferol 

Dydd Sul 5 Mehefin

Gwasanaeth arferol

 

Phil Anslow

 

Dydd Iau 2 Mehefin

Dim gwasanaeth

Dydd Gwener 3 Mehefin

Dim gwasanaeth

Dydd Sadwrn 4 Mehefin

Gwasanaeth arferol 

Dydd Sul 5 Mehefin

Gwasanaeth arferol

 

Richard Bros

 

Dydd Iau 2 Mehefin

Dim gwasanaeth

Dydd Gwener 3 Mehefin

Dim gwasanaeth

Dydd Sadwrn 4 Mehefin

Gwasanaeth arferol 

Dydd Sul 5 Mehefin

Gwasanaeth arferol

 

Ridgways

 

Dydd Iau 2 Mehefin

Dim gwasanaeth

Dydd Gwener 3 Mehefin

Dim gwasanaeth

Dydd Sadwrn 4 Mehefin

Gwasanaeth arferol 

Dydd Sul 5 Mehefin

Gwasanaeth arferol

 

 

R williams

 

Dydd Iau 2 Mehefin

Dim gwasanaeth

Dydd Gwener 3 Mehefin

Dim gwasanaeth

Dydd Sadwrn 4 Mehefin

Gwasanaeth arferol 

Dydd Sul 5 Mehefin

Gwasanaeth arferol

 

 

Sarah Bell

 

Dydd Iau 2 Mehefin

Gwasanaeth dydd Sul/Gŵyl y Banc

Dydd Gwener 3 Mehefin

Gwasanaeth dydd Sul/Gŵyl y Banc

Dydd Sadwrn 4 Mehefin

Gwasanaeth arferol 

Dydd Sul 5 Mehefin

Gwasanaeth arferol

 

Sargeant

 

Dydd Iau 2 Mehefin

Dim gwasanaeth

Dydd Gwener 3 Mehefin

Dim gwasanaeth

Dydd Sadwrn 4 Mehefin

Gwasanaeth arferol 

Dydd Sul 5 Mehefin

Gwasanaeth arferol

 

Select Coaches

 

Dydd Iau 2 Mehefin

Dim gwasanaeth

Dydd Gwener 3 Mehefin

Dim gwasanaeth

Dydd Sadwrn 4 Mehefin

Gwasanaeth arferol 

Dydd Sul 5 Mehefin

Gwasanaeth arferol

 

 

SP Cars

 

Dydd Iau 2 Mehefin

Dim gwasanaeth

Dydd Gwener 3 Mehefin

Dim gwasanaeth

Dydd Sadwrn 4 Mehefin

Gwasanaeth arferol 

Dydd Sul 5 Mehefin

Gwasanaeth arferol

 

South Wales Transport

 

Dydd Iau 2 Mehefin

Dim gwasanaeth

Dydd Gwener 3 Mehefin

Dim gwasanaeth

Dydd Sadwrn 4 Mehefin

Gwasanaeth arferol 

Dydd Sul 5 Mehefin

Gwasanaeth arferol

 

Stagecoach yn Ne Cymru

 

Dydd Iau 2 Mehefin

Gwasanaeth dydd Sul

Dydd Gwener 3 Mehefin

Gwasanaeth dydd Sul

Dydd Sadwrn 4 Mehefin

Gwasanaeth arferol 

Dydd Sul 5 Mehefin

Gwasanaeth arferol

 

Stagecoach West (Wye and Dean)

 

Dydd Iau 2 Mehefin

Gwasanaeth dydd Sul: 35

Dim gwasanaeth: 36

Dydd Gwener 3 Mehefin

Gwasanaeth dydd Sul: 35

Dim gwasanaeth: 36

Dydd Sadwrn 4 Mehefin

Gwasanaeth arferol 

Dydd Sul 5 Mehefin

Gwasanaeth arferol

 

Stagecoach Merseyside/Chester

 

Dydd Iau 2 Mehefin

Gwasanaeth dydd Sul/Gŵyl y Banc

Dydd Gwener 3 Mehefin

Gwasanaeth dydd Sul/Gŵyl y Banc

Dydd Sadwrn 4 Mehefin

Gwasanaeth arferol 

Dydd Sul 5 Mehefin

Gwasanaeth arferol

 

Tanat Valley Coaches

 

Dydd Iau 2 Mehefin

Dim gwasanaeth

Dydd Gwener 3 Mehefin

Dim gwasanaeth

Dydd Sadwrn 4 Mehefin

Gwasanaeth arferol 

Dydd Sul 5 Mehefin

Gwasanaeth arferol

 

Thomas Coaches Porth - PRTH

 

Dydd Iau 2 Mehefin

Dim gwasanaeth

Dydd Gwener 3 Mehefin

Dim gwasanaeth

Dydd Sadwrn 4 Mehefin

Gwasanaeth arferol 

Dydd Sul 5 Mehefin

Gwasanaeth arferol

 

 

Townlynx

 

Dydd Iau 2 Mehefin

Dim gwasanaeth

Dydd Gwener 3 Mehefin

Dim gwasanaeth

Dydd Sadwrn 4 Mehefin

Gwasanaeth arferol 

Dydd Sul 5 Mehefin

Gwasanaeth arferol

 

TrawsCymru

 

Dydd Iau 2 Mehefin

Dydd Gwener 3 Mehefin
Dydd Sadwrn 4 Mehefin Dydd Sul 5 Mehefin

T1 (First Cymru)

Gwasanaeth dydd Sul/Gŵyl y Banc

Gwasanaeth dydd Sul/Gŵyl y Banc Gwasanaeth arferol  Gwasanaeth arferol 

T1C (Adventure Travel)

Gwasanaeth dydd Sul/Gŵyl y Banc

Gwasanaeth dydd Sul/Gŵyl y Banc Gwasanaeth arferol  Gwasanaeth arferol 

T2 (Lloyds Coaches)

Gwasanaeth dydd Sul/Gŵyl y Banc Gwasanaeth dydd Sul/Gŵyl y Banc Gwasanaeth arferol  Gwasanaeth arferol 

T3 (Lloyds Coaches)

Gwasanaeth dydd Sul/Gŵyl y Banc Gwasanaeth dydd Sul/Gŵyl y Banc Gwasanaeth arferol  Gwasanaeth arferol 

T4 (Stagecoach)

Gwasanaeth dydd Sul/Gŵyl y Banc

Gwasanaeth dydd Sul/Gŵyl y Banc Gwasanaeth arferol  Gwasanaeth arferol 

T5 (Richard Bros)

Dim gwasanaeth Dim gwasanaeth Gwasanaeth arferol  Gwasanaeth arferol 

T6 (Adventure Travel)

Gwasanaeth dydd Sul/Gŵyl y Banc

Gwasanaeth dydd Sul/Gŵyl y Banc Gwasanaeth arferol   Gwasanaeth arferol

T7 (Newport Bus)

Gwasanaeth dydd Sadwrn

Gwasanaeth dydd Sadwrn Gwasanaeth arferol  Gwasanaeth arferol 

T10 (Llew Jones)

Gwasanaeth dydd Sul/Gŵyl y Banc Gwasanaeth dydd Sul/Gŵyl y Banc Gwasanaeth arferol   Gwasanaeth arferol

T11 (Richard Bros)

Dim gwasanaeth Dim gwasanaeth Gwasanaeth arferol  Gwasanaeth arferol 

T12 (Lloyds/Tanat Valley Coaches)

Dim gwasanaeth

Dim gwasanaeth Gwasanaeth arferol   Gwasanaeth arferol

T14 (Stagecoach)

Gwasanaeth dydd Sul/Gŵyl y Banc

Gwasanaeth dydd Sul/Gŵyl y Banc Gwasanaeth arferol  Gwasanaeth arferol 

T19 (Llew Jones)

Gwasanaeth dydd Sul/Gŵyl y Banc Gwasanaeth dydd Sul/Gŵyl y Banc Gwasanaeth arferol  Gwasanaeth arferol 

 

Valentines Travel

 

Dydd Iau 2 Mehefin

Gwasanaeth dydd Sul/Gŵyl y Banc

Dydd Gwener 3 Mehefin

Gwasanaeth dydd Sul/Gŵyl y Banc

Dydd Sadwrn 4 Mehefin

Gwasanaeth arferol 

Dydd Sul 5 Mehefin

Gwasanaeth arferol

 

Village & Valley

 

Dydd Iau 2 Mehefin

Dim gwasanaeth

Dydd Gwener 3 Mehefin

Dim gwasanaeth

Dydd Sadwrn 4 Mehefin

Gwasanaeth arferol 

Dydd Sul 5 Mehefin

Gwasanaeth arferol

 

Wrexham Taxi

 

Dydd Iau 2 Mehefin

Gwasanaeth dydd Sul/Gŵyl y Banc

Dydd Gwener 3 Mehefin

Gwasanaeth dydd Sul/Gŵyl y Banc

Dydd Sadwrn 4 Mehefin

Gwasanaeth arferol 

Dydd Sul 5 Mehefin

Gwasanaeth arferol

 

Yeomans Canyon

 

Dydd Iau 2 Mehefin

Gwasanaeth dydd Sul/Gŵyl y Banc

Dydd Gwener 3 Mehefin

Gwasanaeth dydd Sul/Gŵyl y Banc

Dydd Sadwrn 4 Mehefin

Gwasanaeth arferol 

Dydd Sul 5 Mehefin

Gwasanaeth arferol

 Awdurdodau Lleol

 

 

Abertawe

 

Dydd Iau 2 Mehefin

Dim gwasanaeth

Dydd Gwener 3 Mehefin

Dim gwasanaeth

Dydd Sadwrn 4 Mehefin

Gwasanaeth arferol 

Dydd Sul 5 Mehefin

Gwasanaeth arferol

*Gweler y gweithredwr i gael rhagor o wybodaeth.

 

Bro Morgannwg

 

Dydd Iau 2 Mehefin

Gweler y gweithredwr i gael rhagor o wybodaeth.

Dydd Gwener 3 Mehefin

Gweler y gweithredwr i gael rhagor o wybodaeth.

Dydd Sadwrn 4 Mehefin

Gwasanaeth arferol 

Dydd Sul 5 Mehefin

Gwasanaeth arferol

*Gweler y gweithredwr i gael rhagor o wybodaeth.

 

Caerffili

 

Dydd Iau 2 Mehefin

Gweler y gweithredwr i gael rhagor o wybodaeth.

Dydd Gwener 3 Mehefin

Gweler y gweithredwr i gael rhagor o wybodaeth.

Dydd Sadwrn 4 Mehefin

Gwasanaeth arferol 

Dydd Sul 5 Mehefin

Gwasanaeth arferol

*Gweler y gweithredwr i gael rhagor o wybodaeth.

 

Ceredigion

 

Dydd Iau 2 Mehefin

 

Dydd Gwener 3 Mehefin

 

Dydd Sadwrn 4 Mehefin

Gwasanaeth arferol 

Dydd Sul 5 Mehefin

Gwasanaeth arferol

*Gweler y gweithredwr i gael rhagor o wybodaeth.

 

Conwy

 

Dydd Iau 2 Mehefin

 

Dydd Gwener 3 Mehefin

 

Dydd Sadwrn 4 Mehefin

Gwasanaeth arferol 

Dydd Sul 5 Mehefin

Gwasanaeth arferol

*Gweler y gweithredwr i gael rhagor o wybodaeth.

 

Gwynedd

 

Dydd Iau 2 Mehefin

Gwasanaeth dydd Sul/Gŵyl y Banc

Dydd Gwener 3 Mehefin

Gwasanaeth dydd Sul/Gŵyl y Banc

Dydd Sadwrn 4 Mehefin

Gwasanaeth arferol 

Dydd Sul 5 Mehefin

Gwasanaeth arferol

*Gweler y gweithredwr i gael rhagor o wybodaeth.

 

Herefordshire

 

Dydd Iau 2 Mehefin

Dim gwasanaeth

Gwasanaeth arferol: 33 Hereford – Ross-on-Wye – Gloucester, 39A Hereford – Hay-on-Wye

Dydd Gwener 3 Mehefin

Dim gwasanaeth

Gwasanaeth arferol: 33 Hereford – Ross-on-Wye – Gloucester, 39A Hereford – Hay-on-Wye

Dydd Sadwrn 4 Mehefin

Gwasanaeth arferol 

Dydd Sul 5 Mehefin

Gwasanaeth arferol

*Gweler y gweithredwr i gael rhagor o wybodaeth.

 

Pen-y-bont

 

Dydd Iau 2 Mehefin

Gwasanaeth dydd Sul/Gŵyl y Banc

Dydd Gwener 3 Mehefin

Gwasanaeth dydd Sul/Gŵyl y Banc

Dydd Sadwrn 4 Mehefin

Gwasanaeth arferol 

Dydd Sul 5 Mehefin

Gwasanaeth arferol

*Gweler y gweithredwr i gael rhagor o wybodaeth.

 

Powys

 

Dydd Iau 2 Mehefin

Dim gwasanaeth

Dydd Gwener 3 Mehefin

Dim gwasanaeth

Dydd Sadwrn 4 Mehefin

Gwasanaeth arferol 

Dydd Sul 5 Mehefin

Gwasanaeth arferol

*Gweler y gweithredwr i gael rhagor o wybodaeth.

 

Rhonnda Cynon Taf

 

Dydd Iau 2 Mehefin

Dim gwasanaeth

Dydd Gwener 3 Mehefin

Dim gwasanaeth

Dydd Sadwrn 4 Mehefin

Gwasanaeth arferol 

Dydd Sul 5 Mehefin

Gwasanaeth arferol

*Gweler y gweithredwr i gael rhagor o wybodaeth.

 

Sir Ddinbych

 

Dydd Iau 2 Mehefin

Dim gwasanaeth ar wasanaethau 192, 198, Fflecsi 33 nac ar unrhyw un o’r diwrnodau gwyliau cyhoeddus hynny

Gwasanaeth dydd Sul ar wasanaeth 76H i Highfield, Llangwyfan

Dydd Gwener 3 Mehefin

Dim gwasanaeth ar wasanaethau 192, 198, Fflecsi 33 nac ar unrhyw un o’r diwrnodau gwyliau cyhoeddus hynny

Gwasanaeth dydd Sul ar wasanaeth 76H i Highfield, Llangwyfan

Dydd Sadwrn 4 Mehefin

Gwasanaeth arferol 

Dydd Sul 5 Mehefin

Gwasanaeth arferol

*Gweler y gweithredwr i gael rhagor o wybodaeth.

 

Sir Fynwy

 

Dydd Iau 2 Mehefin

Dim gwasanaeth

Dydd Gwener 3 Mehefin

Dim gwasanaeth

Dydd Sadwrn 4 Mehefin

Gwasanaeth arferol 

Dydd Sul 5 Mehefin

Gwasanaeth arferol

*Gweler y gweithredwr i gael rhagor o wybodaeth.

 

Sir Gaerfyrddin

 

Dydd Iau 2 Mehefin

Gwasanaeth dydd Sul/Gŵyl y Banc

Dydd Gwener 3 Mehefin

Gwasanaeth dydd Sul/Gŵyl y Banc

Dydd Sadwrn 4 Mehefin

Gwasanaeth arferol 

Dydd Sul 5 Mehefin

Gwasanaeth arferol

*Gweler y gweithredwr i gael rhagor o wybodaeth.

 

Sir Penfro

 

Dydd Iau 2 Mehefin

Dim gwasanaeth

Dydd Gwener 3 Mehefin

Dim gwasanaeth

Dydd Sadwrn 4 Mehefin

Gwasanaeth arferol 

Dydd Sul 5 Mehefin

Gwasanaeth arferol

*Gweler y gweithredwr i gael rhagor o wybodaeth.

 

Ynys Môn

 

Dydd Iau 2 Mehefin

Gwasanaeth dydd Sul/Gŵyl y Banc

Dydd Gwener 3 Mehefin

Gwasanaeth dydd Sul/Gŵyl y Banc

Dydd Sadwrn 4 Mehefin

Gwasanaeth arferol 

Dydd Sul 5 Mehefin

Gwasanaeth arferol

*Gweler y gweithredwr i gael rhagor o wybodaeth.