Teithio’n saffach

Travel%20safer.jpg

Byddwch yn ddiogel, cynlluniwch ymlaen llaw a byddwch yn deithiwr cyfrifol

Mae diogelwch a lles cwsmeriaid a staff yn parhau i fod yn brif flaenoriaeth.

 

Dilynwch ein canllawiau Teithio’n Ddiogelach wrth ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus.

Byddwch yn ddiogel - byddwch yn deithiwr cyfrifol, cynlluniwch ymlaen llaw os oes angen i chi deithio a pheidiwch â theithio os ydych chi'n teimlo'n sâl.

Ystyriwch eraill - meddyliwch am wisgo gorchudd wyneb.

Ymarfer corff wrth i chi deithio - cerddwch neu feiciwch ar gyfer teithiau byr os gallwch chi.

Parchwch staff a theithwyr eraill tra byddwch yn teithio.

 

Yn ystod eich taith

  • Meddyliwch am wisgo gorchudd wyneb ar bws a trenau ac yn adeiladau gorsaf.
  • Cerddwch neu feiciwch ar deithiau byrrach os gallwch chi.
  • Cadwch unrhyw ffenestri ar agor i helpu awyru.
  • Byddwch yn barchus - nid yw ymddygiad gwrthgymdeithasol yn dderbyniol yn unrhyw le ar ein rhwydwaith.
  • Cadwch eich pellter - mae Coronafeirws yn dal yn ein cymunedau, helpwch ni i barhau i Gadw Cymru'n Ddiogel drwy gadw pellter parchus oddi wrth eraill os gallwch chi.

 

Teithio yng Nghymru

Gallwch weld canllawiau teithio diweddaraf Llywodraeth Cymru yma.

 

Teithio y tu allan i Gymru

Bydd angen i chi ddilyn y canllawiau ar gyfer Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon.

 

Dolenni gwybodaeth iechyd defnyddiol