Dolenni cyswllt defnyddiol

Er mwyn eich helpu i ddod o hyd i’r union wybodaeth yr ydych yn chwilio amdani, ceir rhestr isod o ddolenni ar gyfer gwefannau sefydliadau, mudiadau a gweithredwyr eraill, a allai fod yn ddefnyddiol yn ein barn ni.

 

Awdurdodau lleol

Blaenau Gwent
Pen-y-bont ar Ogwr
Caerffili
Caerdydd
Sir Gaerfyrddin
Ceredigion
Conwy
Sir Ddinbych
Sir y Fflint
Gwynedd
Ynys Môn
Merthyr Tudful
Sir Fynwy
Castell-nedd Port Talbot
Casnewydd
Sir Benfro
Powys
Rhondda Cynon Taf
Abertawe
Torfaen
Bro Morgannwg
Wrecsam

 

Gweithredwyr bysiau

Adventure Travel
Arriva Cymru
Berwyn Coaches
Caelloi
Cardiff Bus
Celtic Travel
Clynnog and Trefor
Chrickhowell Taxis
DANSA
Dilwyns Coaches
Edwards Coaches
Eifion's Coaches
Evans Coaches
First Cymru
First Call
Goodsir Coaches
Gwynfor Coaches
Harris Coaches
Henleys
Jones Login
K&P Coaches
Keeping Coaches
Lewis Y Llan
Llew Jones Coaches
Lloyds Coaches
M&H Coaches
Megabus
Mid Wales Travel
Morris Travel
National Express
Newport Bus
Nefyn Coaches
O R Jones
Oswestry Community Transport (Oswestry Dial-a-Ride)
Owens of Oswestry
P&O Lloyds Coaches
P&S Travel

Pats Coaches
Peter's Minibus Hire
Peyton Travel 
Phil Anslow
Richards Bros
Ridgeways
Sargeant
Select Coaches
SP Cars

South Wales Transport
Stagecoach in South Wales
Taf Valley Coaches
Tanat Valley Coaches
Thomas Coaches Porth
Townlynx
Valentines Travel
Village & Valley
Wrexham Taxi
Yeomans Travel

 

Gweithredwyr trenau

Trafnidiaeth Cymru
Great Western Railway

Cross Country Trains
Avanti West Coast

 

Rhannu ceir

Liftshare – ledled y DU

 

Dolenni defnyddiol eraill

Os oes gwefan yr hoffech ei gweld yn cael ei hychwanegu at y rhestr hon, ebostiwch ptimarketing@tfw.wales