Dolenni cyswllt defnyddiol

Er mwyn eich helpu i ddod o hyd i’r union wybodaeth yr ydych yn chwilio amdani, ceir rhestr isod o ddolenni ar gyfer gwefannau sefydliadau, mudiadau a gweithredwyr eraill, a allai fod yn ddefnyddiol yn ein barn ni.

 

Awdurdodau lleol

Blaenau Gwent
Pen-y-bont ar Ogwr
Caerffili
Caerdydd
Sir Gaerfyrddin
Ceredigion
Conwy
Sir Ddinbych
Sir y Fflint
Gwynedd
Ynys Môn
Merthyr Tudful
Sir Fynwy
Castell-nedd Port Talbot
Casnewydd
Sir Benfro
Powys
Rhondda Cynon Taf
Abertawe
Torfaen
Bro Morgannwg
Wrecsam

 

Gweithredwyr bysiau

Adventure Travel
Alpine Travel
Arriva Cymru
Briggs Coaches
Brodyr James
Caelloi
Cardiff Bus
Celtic Travel
Clynnog and Trefor
Chrickhowell Taxis
DANSA
Dilwyns Coaches
Easyway Minibus Hire
Edwards Brothers
Edwards Coaches
Eifion's Coaches
Evans Coaches

Ffloshelig Coaches
First Cymru
Goodsir Coaches
Gwynfor Coaches
Harris Coaches
Henleys Bus
Jones Login
K&P Coaches
Keeping Coaches

Llew Jones Coaches
Lloyds Coaches
M&H Coaches
Megabus
Mid Wales Travel
Morris Travel
National Express
Nefyn Coaches
Newport Bus
O R Jones
Oswestry Community Transport
Owens of Oswestry
P&O Lloyds Coaches
P&S Travel

Pats Coaches
Phil Anslow
Richards Bros
Ridgway Coaches
SarahBell

Sargeants Bros
South Wales Transport
Stagecoach in South Wales
Taf Valley Coaches
Tanat Valley
Valentine Travel
Village & Valley
Wrexham Taxi
Yeomans Travel

 

Gweithredwyr trenau

Trafnidiaeth Cymru
First Great Western
Northern Rail
Scot Rail
South Eastern Trains
South Western Railway
Transpennine Express
West Coast Railways
East Midlands Trains

 

Rhannu ceir

Liftshare – ledled y DU

 

Dolenni defnyddiol eraill

Os oes gwefan yr hoffech ei gweld yn cael ei hychwanegu at y rhestr hon, ebostiwch ptimarketing@tfw.wales