Dolenni cyswllt defnyddiol

Er mwyn eich helpu i ddod o hyd i’r union wybodaeth yr ydych yn chwilio amdani, ceir rhestr isod o ddolenni ar gyfer gwefannau sefydliadau, mudiadau a gweithredwyr eraill, a allai fod yn ddefnyddiol yn ein barn ni.

 

Awdurdodau lleol

Blaenau Gwent
Pen-y-bont ar Ogwr
Caerffili
Caerdydd
Sir Gaerfyrddin
Ceredigion
Conwy
Sir Ddinbych
Sir y Fflint
Gwynedd
Ynys Môn
Merthyr Tudful
Sir Fynwy
Castell-nedd Port Talbot
Casnewydd
Sir Benfro
Powys
Rhondda Cynon Taf
Abertawe
Torfaen
Bro Morgannwg
Wrecsam

 

Gweithredwyr bysiau

Alpine Travel
Arriva Cymru
Bws Caerdydd
Dansa
Edwards Coaches
Express Motors
Ffoshelig Coaches
Bysiau First Cymru
Llew Jones Coaches
Lloyds Coaches
Megabus
Mid Wales Travel
Morris Travel
National Express
Adventure Travel
Newport Transport
Pats Coaches
Brodyr Richards
Sargeants Bros
Stagecoach yn Ne Cymru
Bysiau Cwm Taf
Tanat Valley

 

Gweithredwyr trenau

Trafnidiaeth Cymru
First Great Western
Northern Rail
Scot Rail
South Eastern Trains
South West Trains
Transpennine Express
West Coast Railways
East Midlands Trains

 

Rhannu ceir

I weld gwybodaeth am y Cynllun Rhannu Ceir ar gyfer Cymru gyfan, ewch i Share Cymru.

I weld gwybodaeth am rannu ceir yng Nghaerdydd, ewch i Share to Cardiff.
I weld gwybodaeth am rannu ceir ar draws y DU, ewch i Share a Car.

Liftshare – ledled y DU

 

Dolenni defnyddiol eraill

Os oes gwefan yr hoffech ei gweld yn cael ei hychwanegu at y rhestr hon, ebostiwch general@traveline.cymru