Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud
Rhowch wybod i ni os nad yw man cychwyn / gorffen eich taith yn y rhestr.i
i
i
i
i
i
Chwilio yn ôl gweithredwr
Chwilio yn ôl gweithredwr i

Teithiau awyr Maes Awyr Caerdydd
Cwmni hedfanOAmserStatws
FlybeAberdeen/Newcastle14:55Landed 15:17
FlybeEdinburgh16:00Expected 15:55
LoganairEdinburgh16:00Expected 15:55
KLMAmsterdam16:55
Air FranceAmsterdam16:55
AlitaliaAmsterdam16:55
Cwmni hedfanIAmserStatws
FlybeDublin15:20Boarding Gate 1
Aer LingusDublin15:20Boarding Gate 1
Etihad AirwaysDublin15:20Boarding Gate 1
FlybeAnglesey/Ynys Mon16:00Check In at 14:00
FlybeEdinburgh16:45Check In at 14:45
KLMAmsterdam17:25Self Service Check In
Rhagor o fanylion >>
Warning

Newid amserlenni Rheilffordd y Great Western – o 15/12/2019 ymlaen

Newid amserlenni Rheilffordd y Great Western – o 15/12/2019 ymlaen

Rhagor o wybodaeth >

Trafnidiaeth Cymru – Newidiadau i amserlenni o 15/12/2019 ymlaen

Trafnidiaeth Cymru – Newidiadau i amserlenni o 15/12/2019 ymlaen

Rhagor o wybodaeth >

Trafnidiaeth Cymru – Gwelliannau arfaethedig – 2019/dechrau 2020

Trafnidiaeth Cymru – Gwelliannau arfaethedig – 2019/dechrau 2020

Rhagor o wybodaeth >

First Cymru – Newidiadau i wasanaethau 59, 84 ac 86 o 12/12/2019 ymlaen

First Cymru – Newidiadau i wasanaethau 59, 84 ac 86 o 12/12/2019 ymlaen

Rhagor o wybodaeth >

Newport Bus – Gwasanaeth Parcio a Theithio Am Ddim ar gyfer y Nadolig o 23/11/2019 tan 21/12/2019

Newport Bus – Gwasanaeth Parcio a Theithio Am Ddim ar gyfer y Nadolig o 23/11/2019 tan 21/12/2019

Rhagor o wybodaeth >

Cwmrhydyceirw Road, Treforys – Problemau teithio dros dro oherwydd gwaith ffordd tan 14/12/2019

Cwmrhydyceirw Road, Treforys – Problemau teithio dros dro oherwydd gwaith ffordd tan 14/12/2019

Rhagor o wybodaeth >

Golau Gaeaf: Penodau 1 a 2, Llandudno – Cau ffyrdd dros dro ar 16/11/2019 a 14/12/2019

Golau Gaeaf: Penodau 1 a 2, Llandudno – Cau ffyrdd dros dro ar 16/11/2019 a 14/12/2019

Rhagor o wybodaeth >

Rhoi’r gorau dros dro i ddefnyddio arhosfan bysiau HR Ffordd Churchill – o 20/11/2019 tan 31/12/2019

Rhoi’r gorau dros dro i ddefnyddio arhosfan bysiau HR Ffordd Churchill – o 20/11/2019 tan 31/12/2019

Rhagor o wybodaeth >

Cau Heol y Brodyr Llwydion, Caerdydd dros dro gyda’r hwyr – o 2/12/2019 tan 11/12/2019

Cau Heol y Brodyr Llwydion, Caerdydd dros dro gyda’r hwyr – o 2/12/2019 tan 11/12/2019

Rhagor o wybodaeth >

Stagecoach Services 21/23- Cwmbran Bus Station Stand Changes- from 9/12/2019 until 15/12/2019

Stagecoach Services 21/23- Cwmbran Bus Station Stand Changes- from 9/12/2019 until 15/12/2019

Rhagor o wybodaeth >

Edwards Avenue, Brymbo- Temporary Road Closure- 9/12/2019 until 12/12/2019

Edwards Avenue, Brymbo- Temporary Road Closure- 9/12/2019 until 12/12/2019

Rhagor o wybodaeth >

Royal Hotel Bus Stop, Cardiff- Temporary Evening Closure- 11/12/2019

Royal Hotel Bus Stop, Cardiff- Temporary Evening Closure- 11/12/2019

Rhagor o wybodaeth >

Cau Llwybr Beicio Nantgarw i Ffynnon Taf dros dro rhwng o 29/3/2019 ymlaen

Cau Llwybr Beicio Nantgarw i Ffynnon Taf dros dro rhwng o 29/3/2019 ymlaen

Rhagor o wybodaeth >

> <
Give us a call

Lawrlwytho ap Traveline Cymru

Ar gael o
App Store a Google Play

iPhone
Traveline
Traveline Cymru

This festive season, @AgeCymru’s Winter Celebrations will help tackle loneliness and isolation for over 500 older p… https://t.co/yFYTrlwAhP

Traveline
Traveline Cymru

Dros dymor y Nadolig eleni, bydd Dathliadau’r Gaeaf @AgeCymru yn helpu i fynd i’r afael ag unigrwydd ac arwahanrwyd… https://t.co/bc0NHchBYx

Dyma gyfle i addasu eich taith a chofrestru i gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein llythyr newyddion electronig!