Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud
Rhowch wybod i ni os nad yw man cychwyn / gorffen eich taith yn y rhestr.i
i
i
i
i
i
Chwilio yn ôl gweithredwr
Chwilio yn ôl gweithredwr i

Teithiau awyr Maes Awyr Caerdydd
Cwmni hedfanOAmserStatws
FlybeDublin18:50
Aer LingusDublin18:50
Etihad AirwaysDublin18:50
FlybeParis CDG19:50
Air FranceParis CDG19:50
KLMAmsterdam21:30
Cwmni hedfanIAmserStatws
FlybeBelfast City19:20Wait in Departure Lounge
FlybeEdinburgh20:20Check In Open
EmiratesEdinburgh20:20Check In Open
KLMAmsterdam06:05Self Service Check-In
Air FranceAmsterdam06:05Self Service Check-In
AlitaliaAmsterdam06:05Self Service Check-In
Rhagor o fanylion >>
Warning

Gorsaf Fysiau Casnewydd yn ailagor ar 8/7/2019

Gorsaf Fysiau Casnewydd yn ailagor ar 8/7/2019

Rhagor o wybodaeth >

Gwasanaeth bws yn lle gwasanaeth trên rhwng Cyffordd Llandudno a Blaenau Ffestiniog o 16/3/2019 ymlaen

Gwasanaeth bws yn lle gwasanaeth trên rhwng Cyffordd Llandudno a Blaenau Ffestiniog o 16/3/2019 ymlaen

Rhagor o wybodaeth >

Stagecoach yn Ne Cymru – Amserlenni dros dro ar gyfer gwasanaethau 60/60A a 95A o 20/07/2019 ymlaen am 6 wythnos

Stagecoach yn Ne Cymru – Amserlenni dros dro ar gyfer gwasanaethau 60/60A a 95A o 20/07/2019 ymlaen am 6 wythnos

Rhagor o wybodaeth >

Arriva Cymru – Newidiadau i wasanaethau 13/13L o 21/7/2019 ymlaen

Arriva Cymru – Newidiadau i wasanaethau 13/13L o 21/7/2019 ymlaen

Rhagor o wybodaeth >

Stagecoach yn Ne Cymru – Amserlen dros dro ar gyfer gwasanaeth T4N o 29/07/2019 ymlaen

Stagecoach yn Ne Cymru – Amserlen dros dro ar gyfer gwasanaeth T4N o 29/07/2019 ymlaen

Rhagor o wybodaeth >

Stagecoach yn Ne Cymru - Amodau ‘Tocyn Crwydro Rheilffyrdd y Cymoedd’ yn newid o 21/07/2019 ymlaen

Stagecoach yn Ne Cymru - Amodau ‘Tocyn Crwydro Rheilffyrdd y Cymoedd’ yn newid o 21/07/2019 ymlaen

Rhagor o wybodaeth >

Stagecoach yn Ne Cymru – Newidiadau i brisiau Tocynnau Diwrnod ac Wythnos ar gyfer y Rhwydwaith o 5/8/2019 ymlaen

Stagecoach yn Ne Cymru – Newidiadau i brisiau Tocynnau Diwrnod ac Wythnos ar gyfer y Rhwydwaith o 5/8/2019 ymlaen

Rhagor o wybodaeth >

Mapiau o Lwybrau Blaenau’r Cymoedd – Hysbysiad i Gwsmeriaid

Mapiau o Lwybrau Blaenau’r Cymoedd – Hysbysiad i Gwsmeriaid

Rhagor o wybodaeth >

Cau amryw ffyrdd dros dro yn Rhondda Cynon Taf o 10/6/2019 ymlaen

Cau amryw ffyrdd dros dro yn Rhondda Cynon Taf o 10/6/2019 ymlaen

Rhagor o wybodaeth >

Cyncoed Campus Driveway, Cardiff- Temporary Road Closure- 1/7/2019 until 12/8/2019

Cyncoed Campus Driveway, Cardiff- Temporary Road Closure- 1/7/2019 until 12/8/2019

Rhagor o wybodaeth >

Gwasanaeth 27 Bws Caerdydd – Newid arhosfan bws dros dro – o 11/7/2019 ymlaen

Gwasanaeth 27 Bws Caerdydd – Newid arhosfan bws dros dro – o 11/7/2019 ymlaen

Rhagor o wybodaeth >

Cau Grand Avenue, Caerdydd dros dro ar 14/7/2019, 21/7/2019 a 28/7/2019

Cau Grand Avenue, Caerdydd dros dro ar 14/7/2019, 21/7/2019 a 28/7/2019

Rhagor o wybodaeth >

Cau amryw ffyrdd yn Aberpennar dros dro o 20/7/2019 ymlaen

Cau amryw ffyrdd yn Aberpennar dros dro o 20/7/2019 ymlaen

Rhagor o wybodaeth >

Gwasanaethau 26, 50 a C16 Caerffili – Dargyfeiriadau dros dro gyda’r nos ar 22/7/2019 a 23/7/2019

Gwasanaethau 26, 50 a C16 Caerffili – Dargyfeiriadau dros dro gyda’r nos ar 22/7/2019 a 23/7/2019

Rhagor o wybodaeth >

Cau Willowdene Way a Sandbrook Drive, Caerdydd dros dro o 20/07/2019 tan 30/08/2019

Cau Willowdene Way a Sandbrook Drive, Caerdydd dros dro o 20/07/2019 tan 30/08/2019

Rhagor o wybodaeth >

Cau’r Stryd Fawr yn Llantrisant dros dro ar 21/7/2019

Cau’r Stryd Fawr yn Llantrisant dros dro ar 21/7/2019

Rhagor o wybodaeth >

Cau Pantbach Road, Caerdydd dros dro rhwng 22/7/2019 a 1/9/2019

Cau Pantbach Road, Caerdydd dros dro rhwng 22/7/2019 a 1/9/2019

Rhagor o wybodaeth >

Cau’r A4119 Llantrisant Road dros dro o 22/7/2019 tan 17/8/2019

Cau’r A4119 Llantrisant Road dros dro o 22/7/2019 tan 17/8/2019

Rhagor o wybodaeth >

Cau Llwybr Beicio Nantgarw i Ffynnon Taf dros dro rhwng o 29/3/2019 ymlaen

Cau Llwybr Beicio Nantgarw i Ffynnon Taf dros dro rhwng o 29/3/2019 ymlaen

Rhagor o wybodaeth >

> <

Lawrlwytho ap Traveline Cymru

Ar gael o
App Store a Google Play

iPhone
Traveline
Traveline Cymru

Need help planning your public transport journeys? You can give our Freephone number a ring any day of the week fro… https://t.co/NeaOtAOQRV

Traveline
Traveline Cymru

Angen help i gynllunio eich teithiau ar drafnidiaeth gyhoeddus? Gallwch ffonio ein rhif Rhadffôn rhwng 7am ac 8pm u… https://t.co/pK1AIxJP1m

Dyma gyfle i addasu eich taith a chofrestru i gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein llythyr newyddion electronig!