Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud

Ffoniwch ni: 0800 464 00 00

Cofrestru gyda Traveline Cymru

Gallwch deilwra eich profiad gyda ni drwy gofrestru yma i agor cyfrif personol.

Drwy gofrestru i agor cyfrif, byddwch yn gallu:

  • Cadw eich hoff deithiau, amserlenni ac arosfannau bysiau. Yna, bydd y rhain i’w gweld yn eich cyfrif er mwyn i chi gael gafael arnynt yn gyflym ac yn hawdd.
  • Gweld y problemau teithio sy’n berthnasol i’ch hoff wasanaethau. Drwy gadw eich hoff lwybrau, byddwch yn gallu gweld ‘Y problemau teithio sy’n berthnasol i mi’, a fydd yn dangos y problemau teithio sy’n gysylltiedig â’r teithiau yr ydych wedi’u cadw yn unig.
  • Addasu manylion eich taith i ateb eich anghenion. Gallwch newid eich pellter a’ch cyflymder cerdded, dewis taith yn ôl gweithredwr a llawer mwy i sicrhau bod y daith yn ateb eich gofynion penodol.

Syniad da? Llenwch y ffurflen isod i gofrestru!

Rhaid llenwi’r meysydd sydd â * wrth eu hymyl