Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud

Ffoniwch ni: 0800 464 00 00

Problemau teithio
Newidiadau i amserlenni gwasanaeth T12 - o 19/10/2018 ymlaen
>
Trafnidiaeth Cymru- Gwaith Peirianyddol- Hydref 2018
>
Cau’r ffordd rhwng Cas-gwent a Threfynwy – Gwasanaeth rhif 69 Stagecoach ar ddydd Sul rhwng 30/09/2018 a 4/11/2018
>
System unffordd dros dro yn Chester Street, Y Fflint rhwng 1/10/2018 a 26/11/2018
>
Cau Chester Road, Y Fflint dros dro rhwng 2/10/2018 a 23/11/2018
>
Ymestyn y cyfnod y bydd llwybr ceffylau ar gau dros dro, 5/10/2018- 4/4/2019
>
Canlyniadau’r cynlluniwr taith ar gyfer gwasanaeth T9 - Maes Awyr Caerdydd
>
Newport Road- Temporary Road Closure- 22/10/2018 until 26/10/2018
>
Cau Willowford Road, Ton-teg dros dro rhwng 22/10/2018 a 19/11/2018
>
Cau Gelliwion Road, Pontypridd dros dro rhwng 22/10/2018 a 29/10/2018
>
Cau Wellington Street, Aberdâr dros dro rhwng 24/10/2018 a 25/10/2018
>
Cau dros dro y ffordd sy’n arwain at Graig Afon a Garth Grabban, Tonyrefail rhwng 24/10/2018 a 26/10/2018
>
Cau Heol Llanwynno dros dro, Yny-shir rhwng 26/10/2018 a 5/11/2018
>
Cau Lisvane Road dros dro rhwng 27/10/2018 a 4/11/2018
>
Cau amryw strydoedd dros dro yn Caerdydd - Hydref a Thachwedd
>
Newidiadau i wasanaeth bws rhif C16 (Caerffili – Nelson) o 5 Tachwedd 2018 ymlaen – caiff y gwasanaeth hwn ei weithredu gan N.A.T. yn awr
>
Problemau teithio sylweddol a allai amharu ar y gwasanaeth T2 dros y 10 mis nesaf
>
Bysiau Stagecoach: Tocynnau wythnos ‘megarider’ i BOBL IFANC - fyngherdynteithio CLYFAR O ddydd Sul 16 Medi ’18 ymlaen
>