Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud
Problemau teithio
Cau ffyrdd am gyfnod hir yng nghanol Caerdydd - o 21/06/2020 ymlaen
>
Stryd Wood, Caerdydd – Newidiadau i arosfannau bysiau o 28/07/2020 ymlaen
>
Gorsaf Fysiau Dinas Abertawe ar agor o 12/07/2020 ymlaen
>
Rheilffordd Calon Cymru ar gau rhwng Llanelli a Llandrindod o 06/07/2020 ymlaen
>
Gwaith Trawsnewid Rheilffyrdd ar gyfer Metro De Cymru – Newidiadau i wasanaethau trên o 01/08/2020 tan fis Mai 2021
>
Gwasanaethau 121, 120/130 Stagecoach yn Ne Cymru – Rhoi’r gorau dros dro i ddefnyddio arosfannau o 6/1/2020 ymlaen
>
Gwasanaeth 16 First Cymru – Dargyfeiriad dros dro a phroblemau teithio posibl – o 06/07/2020 tan 10/08/2020
>
Gwasanaeth 74 First Cymru yn cael ei ddargyfeirio dros dro ar amryw ddyddiadau rhwng 06/07/2020 a 01/02/2021
>
Parc Griffin, Porthcawl – Rhoi’r gorau dros dro i ddefnyddio arhosfan bysiau o 06/07/2020 ymlaen
>
Cau Penrhiwceiber Road, Aberpennar dros dro o 08/07/2020 ymlaen
>
Llwybrau gwasanaethau C16 a C17 yn newid o 09/07/2020 ymlaen nes y clywch yn wahanol
>
Gwasanaeth T5 y Brodyr Richards – Newidiadau i arosfannau bysiau yn Abergwaun o 11/07/2020 ymlaen
>
Newport Bus – Newidiadau i arosfannau bysiau ar Stryd Fawr Casnewydd o 13/07/2020 ymlaen
>
Albion Square, Rhymni – Cau ffordd dros dro o 20/07/2020 ymlaen
>
Tŷ Southgate, Caerdydd – Rhoi’r gorau dros dro i ddefnyddio arhosfan bysiau – O 20/07/2020 ymlaen
>
Clwb Rygbi’r Tyllgoed, Caerdydd – Rhoi’r gorau dros dro i ddefnyddio arhosfan ar gyfer bysiau o gyfeiriad canol y ddinas – O 22/07/2020 tan 14/08/2020
>
Gwasanaethau 60/60A, 95A a 2 Stagecoach yn Ne Cymru yn cael eu dargyfeirio dros dro o 25/07/2020 tan 21/08/2020
>
Gwasanaeth X7 NAT – Symud arhosfan bysiau o 01/08/2020 ymlaen
>
Gwasanaeth 304 NAT – Dargyfeiriad dros dro gyda’r nos o 03/08/2020 tan 14/08/2020
>
Dargyfeirio gwasanaeth 197 First Cymru dros dro o 10/08/2020 tan 13/08/2020
>