Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud

Ffoniwch ni: 0800 464 00 00

Problemau teithio
Problemau teithio adeg Gemau Rygbi Rhyngwladol yr Hydref 2018
>
Bws Caerdydd – Newidiadau i’r Arosfannau yn Stryd Wood – o 16/2/2019 ymlaen
>
Traws T2 - 23/02/2019 10.00AM - 12.00PM
>
Trafnidiaeth Cymru – Gwaith peirianyddol yn ystod mis Chwefror 2019
>
Gwaith uwchraddio hanfodol ar brif reilffordd y de ar benwythnosau o 20/1/2019 ymlaen
>
Prisiau tocynnau Stagecoach – Problemau technegol
>
Stagecoach yn Ne Cymru – Prisiau Tocynnau yng Nghaerdydd o 17 Chwefror 2019 ymlaen
>
Stagecoach yn Ne Cymru – Nodyn atgoffa am gyfleoedd i deithio’n rhad ac am ddim ar TrawsCymru a T4/ T14 trefniadau
>
Ymestyn y cyfnod y bydd llwybr ceffylau ar gau dros dro, 5/10/2018- 4/4/2019
>
Cau Heol-y-Bryn a Hensol Road ym Meisgyn dros dro rhwng 2/1/2019 a 30/1/2019 a rhwng 11/2/2019 a 28/2/2019
>
Cau Station Road, Dinas Powys dros dro - o 21/1/2019 tan 29/3/2019
>
Posibilrwydd o oedi ar lwybrau 96/96A/96S rhwng 24/1/2019 a 29/3/2019
>
Cau Sgwâr y Santes Fair a Stryd Caer yn Abertawe dros dro o 9/2/2019 ymlaen
>
Newidiadau i arosfannau bysiau yng nghanol tref Ystrad Mynach, Caerffili o 11/2/2019 ymlaen
>
Conway Road, Llandudno Junction- Temporary Road Closure- 18/2/2019 until 13/5/2019
>
Cau Newtown Road, Machynlleth dros dro rhwng 18/2/2019 a 24/2/2019
>
Cau Caerau Lane, Caerdydd oherwydd argyfwng - 21/2/2019 tan 22/2/2019
>
CCFC v Watford – Cau ffyrdd dros dro ar 22/2/2019
>
Cau Sgwâr Gwydr yn Abertawe unwaith y mis ar gyfer Marchnad Uplands - o 23/2/2019 ymlaen
>
Ffordd Blaenau’r Cymoedd (Bryn-mawr – Gilwern) ar gau dros dro rhwng 23/2/2019
>
Cross Foxes, Trawsfynydd – Problemau teithio dros dro – 23/2/2019
>
Cau’r A4119 a’r B4595 yn Nhonysguboriau dros dro rhwng 24/2/2019 a 31/3/2019
>
Problemau teithio oherwydd bod wyneb newydd yn cael ei roi ar ffyrdd yng Nghaerdydd - 24/2/2019 tan 17/3/2019
>
Newport Bus – Newidiadau dros dro i wasanaethau 42/43/44 o 25/2/2019 tan 8/3/2019
>
Cau Lower Oxford Street, Abertawe dros dro rhwng 25/2/2019 a 1/3/2019
>
Cau amryw ffyrdd ym Mhenycoedcae dros dro rhwng 25/2/2019 a 3/3/2019
>
Cau Bute Street, Caerdydd dros dro rhwng 25/2/2019 a 26/2/2019
>
Cau Ffordd Fynyddig Maerdy dros dro rhwng 25/2/2019 a 26/2/2019
>
Stagecoach South Wales- Buses 26 and 132 Temporary Diversions- 25/2/2019 until 1/3/2019
>
Heol Dulais, Abertawe – ymestyn amserlen y gwaith ffordd hyd 29/3/2019
>
Problem gydag arhosfan gwasanaeth X10 yn Heol Penarth
>
Problemau teithio sylweddol a allai amharu ar y gwasanaeth T2 dros y 10 mis nesaf
>
Canlyniadau’r cynlluniwr taith ar gyfer gwasanaeth T9 - Maes Awyr Caerdydd
>
Cau llwybr troed 10 yn Hirwaun dros dro – o 28/1/2019 ymlaen
>
Llwybr Beicio Nantgarw i Ffynnon Taf – Cau oherwydd argyfwng – 15/2/2019 tan 8/3/2019
>