Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud

Ffoniwch ni: 0800 464 00 00

Problemau teithio
Gwasanaethau Sherpa – Amserlenni’r Haf – o 13/4/2019 ymlaen
>
Android App Update- 3/4/2019
>
Gwasanaeth bws yn lle gwasanaeth trên rhwng Cyffordd Llandudno a Blaenau Ffestiniog o 16/3/2019 ymlaen
>
CCFC v Liverpool – Cau ffyrdd dros dro ar 21/4/2019
>
Amserlen newydd ar gyfer gwasanaeth 98 Bws Caerdydd o fis Ebrill 2019 ymlaen
>
Newidiadau i wasanaethau 14 ac X2 First Cymru – o fis Ebrill/Mai ymlaen
>
Pris ‘Tocyn Diwrnod TrawsCymru’ yn newid o 1/4/2019 ymlaen
>
Stagecoach- Prisiau Tocyn Megarider Islwyn yn newid o 1/4/2019 ymlaen
>
Stagecoach/ Cyngor Sir Powys – Prisiau newydd o 1/4/2019 ymlaen
>
Newidiadau i brisiau tocynnau Stagecoach - Ardal Torfaen - o 1/4/2019 ymlaen
>
Newidiadau i arosfannau bysiau yng nghanol tref Ystrad Mynach, Caerffili o 11/2/2019 ymlaen
>
Conway Road, Llandudno Junction- Temporary Road Closure- 18/2/2019 until 13/5/2019
>
Cau Sgwâr Gwydr yn Abertawe unwaith y mis ar gyfer Marchnad Uplands - o 23/2/2019 ymlaen
>
Cau Hirwaun Place, Tylorstown a Rhondda Road, Pontypridd dros dro- o 20/3/2019 tan 27/5/2019
>
Cau ffyrdd dros dro yng Nghaerdydd er mwyn rhoi wyneb newydd arnynt - Ebrill 2019
>
Gorsaf Fysiau Casnewydd – Newidiadau dros dro i arosfannau bysiau - o 1/4/2019 ymlaen
>
Cau ffyrdd yng nghanol Caerdydd dros dro rhwng 7/4/2019 a 26/5/2019
>
Cau’r A479 dros dro yn Nhretŵr ym Mhowys - rhwng 8/4/2019 a 12/7/2019
>
Diweddariad ynghylch gwasanaeth T6 – o 12/4/2019 ymlaen
>
Cau Park Street, Pontypridd dros dro ar amryw ddyddiadau ym mis Ebrill o 13/4/2019 ymlaen
>
Cau amryw ffyrdd ym Meisgyn, Pont-y-clun dros dro – 15/4/2019 tan 23/6/2019
>
Cau Heol Llanilltud Fach, Castell-nedd dros dro rhwng 15/4/2019 a 6/5/2019
>
Cau Hengoed Road, Caerffili dros dro rhwng 15/4/2019 a 19/4/2019
>
Cau Caerau Lane, Caerdydd dros dro rhwng 23/4/2019 a 24/4/2019
>
Canlyniadau’r cynlluniwr taith ar gyfer gwasanaeth T9 - Maes Awyr Caerdydd
>
Cau llwybr troed 10 yn Hirwaun dros dro – o 28/1/2019 ymlaen
>
Cau Llwybr Beicio Nantgarw i Ffynnon Taf dros dro rhwng o 29/3/2019 ymlaen
>