Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud
Problemau teithio
132 (Caerdydd - Maerdy) – Problem gyda’r amserlen o 25/2/2020 ymlaen
>
Gwasanaethau T5 a T11 – Diweddariad ynghylch arosfannau bysiau o fis Rhagfyr 2019 ymlaen
>
Newidiadau i wasanaethau 5 a 37 South Wales Transport o 24/2/2020 ymlaen
>
NAT – Dileu gwasanaeth ysgol 815 o 21/2/2020 ymlaen
>
Stagecoach yn Ne Cymru – Prisiau tocynnau’n codi yn ardal Casnewydd o 1/2/2020 ymlaen
>
Gwasanaethau 121, 120/130 Stagecoach yn Ne Cymru – Rhoi’r gorau dros dro i ddefnyddio arosfannau o 6/1/2020 ymlaen
>
Gwasanaethau C9 ac 86X yng Nghaerffili – Newidiadau i arosfannau bysiau o 13/1/2020 ymlaen
>
Gwasanaethau 74/X74 Newport Bus – Dargyfeiriad dros dro o 13/1/2020 ymlaen
>
Gwasanaethau T2, X28 a 512 yn profi rhywfaint o oedi dros dro oherwydd gwaith ffordd o 22/1/2020 ymlaen
>
Cau Stow Hill, Casnewydd dros dro o 27/1/2020 ymlaen
>
Cau gorsaf Dinas-y-Bwlch, Powys dros dro tan 27/2/2020
>
Heol Penarth (y tu cefn i orsaf Caerdydd Canolog) – Gwasanaethau’n cael eu dargyfeirio dros dro o 28/1/2020 tan 31/3/2020
>
Newidiadau dros dro i wasanaethau 120/130, 122, 124 a 136 Stagecoach yn Ne Cymru o 10/2/2020 tan 26/4/2020
>
Gwasanaeth X3 Stagecoach yn Ne Cymru (Henffordd i Gaerdydd) – Newid arosfannau o 16/2/2020 ymlaen
>
Gwasanaeth 63 Bws Caerdydd – Gwasanaeth dydd Sul yn cael ei ddargyfeirio dros dro o 16/2/2020 tan 26/4/2020
>
Cau Virgil Street, Caerdydd dros dro ar amryw ddyddiadau rhwng 17/2/2020 a 28/2/2020
>
Cau East Walk, Y Barri dros dro o 24/2/2020 tan 13/3/2020
>
Cau Cardiff Road, Dinas Powys dros dro o 24/2/2020 tan 29/2/2020
>
Gwasanaeth 3 Arriva Cymru yn cael ei ddargyfeirio dros dro o 25/2/2020 tan 7/3/2020
>
Cau Park Road, Yr Eglwys Newydd dros dro o 26/2/2020 tan 27/2/2020
>
Cau Windsor Road, Penarth dros dro – o 27/2/2020 tan 29/2/2020
>
St Agnes Road and Castle Square, Conwy- Temporary Road Closure- 27/2/2020
>
Ffordd Blaenau’r Cymoedd (yr A465) ar gau dros dro o 28/2/2020 tan 2/3/2020
>
Cau Bridge Road, Llandaf dros dro o 28/2/2020 tan 29/2/2020
>
Cau amryw ffyrdd yng Nghaerdydd dros dro er mwyn rhoi wyneb newydd arnynt - rhwng 1/3/2020 a 5/4/2020
>
Cau Llwybr Beicio Nantgarw i Ffynnon Taf dros dro rhwng o 29/3/2019 ymlaen
>