Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud
Problemau teithio
Gorsaf Fysiau Casnewydd - Newidiadau dros dro i arosfannau bysiau - o 15/5/2019 ymlaen
>
Gwasanaeth bws yn lle gwasanaeth trên rhwng Cyffordd Llandudno a Blaenau Ffestiniog o 16/3/2019 ymlaen
>
Cau Heol y Porth, Caerdydd dros dro o 17/6/2019 tan 19/6/2019 (gyda’r nos)
>
P!nk yn Stadiwm Principality – Cau ffyrdd dros dro ar 20/6/2019
>
Gwasanaeth T9 TrawsCymru – Newidiadau i fannau casglu/gollwng cwsmeriaid o 30/5/2019 ymlaen
>
Stagecoach yn Ne Cymru – Newidiadau i brisiau tocynnau o 16/6/2019 ymlaen
>
First Cymru – Newidiadau i amserlenni o 16/6/2019 ymlaen
>
NAT 303/304- Timetable Change- from 17/6/2019
>
Stagecoach yn Ne Cymru – Llai o fysiau gyda’r nos ar wasanaethau 4 a C9 o 23/6/2019 ymlaen
>
Mapiau o Lwybrau Blaenau’r Cymoedd – Hysbysiad i Gwsmeriaid
>
Cau Sgwâr Gwydr yn Abertawe unwaith y mis ar gyfer Marchnad Uplands - o 23/2/2019 ymlaen
>
Cau’r A479 dros dro yn Nhretŵr ym Mhowys - rhwng 8/4/2019 a 12/7/2019
>
Cau Ffordd-y-Capel a Heol-y-Parc yn Efailisaf dros dro ar 28/5/2019 a 29/5/2019
>
Gwasanaeth 43/X43 Aberhonddu – Y Fenni: Gwybodaeth am arosfannau bysiau o 28/5/2019 ymlaen
>
Cau High Street, Pontypridd dros dro o 9/6/2019 tan 10/6/2019 ac o 15/6/2019 tan 17/6/2019
>
Cau amryw ffyrdd dros dro yn Rhondda Cynon Taf o 10/6/2019 ymlaen
>
Cau Carmarthen Road, Fforestfach dros dro o 14/6/2019 tan 19/6/2019
>
Newidiadau i Wasanaethau Parcio a Theithio 501 a 502 Abertawe o 15/6/2019 ymlaen
>
A48 Cowbridge- Temporary Road Closure- 17/6/2019 until 22/6/2019 (evenings)
>
Canlyniadau’r cynlluniwr taith ar gyfer gwasanaeth T9 - Maes Awyr Caerdydd
>
Cau Llwybr Beicio Nantgarw i Ffynnon Taf dros dro rhwng o 29/3/2019 ymlaen
>