Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud

Ffoniwch ni: 0800 464 00 00

Rhowch wybod i ni os nad yw man cychwyn / gorffen eich taith yn y rhestr.i
i
i
i
i
i
Chwilio yn ôl gweithredwr
Chwilio yn ôl gweithredwr i

Teithiau awyr Maes Awyr Caerdydd
Cwmni hedfanOAmserStatws
FlybeNewcastle18:40On Approach
FlybeEdinburgh19:20
FlybeFaro19:25Expected 19:15
FlybeGlasgow20:35
Virgin AtlanticGlasgow20:35
KLMAmsterdam21:40
Cwmni hedfanIAmserStatws
Air ExploreBratislava19:30Check-In Open
FlybeDublin19:55Self Service Bag Drop
Aer LingusDublin19:55Self Service Bag Drop
Enter AirBratislava20:00Check In at 17:00
KLMAmsterdam06:00Self Service Check In
Jet AirwaysAmsterdam06:00Self Service Check In
Rhagor o fanylion >>
Warning

Gwasanaeth bws yn lle gwasanaeth trên rhwng Cyffordd Llandudno a Blaenau Ffestiniog o 16/3/2019 ymlaen

Gwasanaeth bws yn lle gwasanaeth trên rhwng Cyffordd Llandudno a Blaenau Ffestiniog o 16/3/2019 ymlaen

Rhagor o wybodaeth >

Cymru v Slofacia – Cau ffyrdd dros dro ar 24/3/2019

Cymru v Slofacia – Cau ffyrdd dros dro ar 24/3/2019

Rhagor o wybodaeth >

Gwaith uwchraddio hanfodol ar brif reilffordd y de ar benwythnosau o 20/1/2019 ymlaen

Gwaith uwchraddio hanfodol ar brif reilffordd y de ar benwythnosau o 20/1/2019 ymlaen

Rhagor o wybodaeth >

Stagecoach - Parth Tocynnau Newydd ym Mlaenau Gwent - o 7/3/2019 ymlaen

Stagecoach - Parth Tocynnau Newydd ym Mlaenau Gwent - o 7/3/2019 ymlaen

Rhagor o wybodaeth >

Ymestyn y cyfnod y bydd llwybr ceffylau ar gau dros dro, 5/10/2018- 4/4/2019

Ymestyn y cyfnod y bydd llwybr ceffylau ar gau dros dro, 5/10/2018- 4/4/2019

Rhagor o wybodaeth >

Cau Station Road, Dinas Powys dros dro - o 21/1/2019 tan 29/3/2019

Cau Station Road, Dinas Powys dros dro - o 21/1/2019 tan 29/3/2019

Rhagor o wybodaeth >

Posibilrwydd o oedi ar lwybrau 96/96A/96S rhwng 24/1/2019 a 29/3/2019

Posibilrwydd o oedi ar lwybrau 96/96A/96S rhwng 24/1/2019 a 29/3/2019

Rhagor o wybodaeth >

Newidiadau i arosfannau bysiau yng nghanol tref Ystrad Mynach, Caerffili o 11/2/2019 ymlaen

Newidiadau i arosfannau bysiau yng nghanol tref Ystrad Mynach, Caerffili o 11/2/2019 ymlaen

Rhagor o wybodaeth >

Conway Road, Llandudno Junction- Temporary Road Closure- 18/2/2019 until 13/5/2019

Conway Road, Llandudno Junction- Temporary Road Closure- 18/2/2019 until 13/5/2019

Rhagor o wybodaeth >

Cau Sgwâr Gwydr yn Abertawe unwaith y mis ar gyfer Marchnad Uplands - o 23/2/2019 ymlaen

Cau Sgwâr Gwydr yn Abertawe unwaith y mis ar gyfer Marchnad Uplands - o 23/2/2019 ymlaen

Rhagor o wybodaeth >

Cau’r A4119 a’r B4595 yn Nhonysguboriau dros dro rhwng 24/2/2019 a 31/3/2019

Cau’r A4119 a’r B4595 yn Nhonysguboriau dros dro rhwng 24/2/2019 a 31/3/2019

Rhagor o wybodaeth >

Problemau teithio oherwydd bod wyneb newydd yn cael ei roi ar ffyrdd yng Nghaerdydd - 24/2/2019 tan 24/3/2019

Problemau teithio oherwydd bod wyneb newydd yn cael ei roi ar ffyrdd yng Nghaerdydd - 24/2/2019 tan 24/3/2019

Rhagor o wybodaeth >

Cau Tŷ-nant Road a Heol Creigiau, Creigiau dros dro ar 2/3/2019 a 7/4/2019

Cau Tŷ-nant Road a Heol Creigiau, Creigiau dros dro ar 2/3/2019 a 7/4/2019

Rhagor o wybodaeth >

Cau Ash Road North, Wrecsam dros dro rhwng 11/3/2019 a 25/3/2019

Cau Ash Road North, Wrecsam dros dro rhwng 11/3/2019 a 25/3/2019

Rhagor o wybodaeth >

Cau Hirwaun Place, Tylorstown a Rhondda Road, Pontypridd dros dro- o 20/3/2019 tan 27/5/2019

Cau Hirwaun Place, Tylorstown a Rhondda Road, Pontypridd dros dro- o 20/3/2019 tan 27/5/2019

Rhagor o wybodaeth >

Ffordd Blaenau’r Cymoedd Cau’r A465 dros dro Bryn-mawr- Gilwern- 23/3/2019

Ffordd Blaenau’r Cymoedd Cau’r A465 dros dro Bryn-mawr- Gilwern- 23/3/2019

Rhagor o wybodaeth >

Cau Cardiff Street, Aberdâr dros dro ar 24/3/2019

Cau Cardiff Street, Aberdâr dros dro ar 24/3/2019

Rhagor o wybodaeth >

Cynllun Rhoi Wyneb Newydd ar Ffyrdd Plas-Mawr – Cau ffyrdd dros dro rhwng 24/3/2019 a 8/4/2019

Cynllun Rhoi Wyneb Newydd ar Ffyrdd Plas-Mawr – Cau ffyrdd dros dro rhwng 24/3/2019 a 8/4/2019

Rhagor o wybodaeth >

Cau Lisvane Road, Caerdydd dros dro - 30/3/2019 tan 31/3/2019, 6/4/2019 tan 7/4/2019

Cau Lisvane Road, Caerdydd dros dro - 30/3/2019 tan 31/3/2019, 6/4/2019 tan 7/4/2019

Rhagor o wybodaeth >

Rhoi’r gorau i ddarparu gwasanaethau bws y tendrwyd amdanynt yng Ngwynedd - o 31/3/2019 ymlaen

Rhoi’r gorau i ddarparu gwasanaethau bws y tendrwyd amdanynt yng Ngwynedd - o 31/3/2019 ymlaen

Rhagor o wybodaeth >

Problemau teithio sylweddol a allai amharu ar y gwasanaeth T2 dros y 10 mis nesaf

Problemau teithio sylweddol a allai amharu ar y gwasanaeth T2 dros y 10 mis nesaf

Rhagor o wybodaeth >

Canlyniadau’r cynlluniwr taith ar gyfer gwasanaeth T9 - Maes Awyr Caerdydd

Canlyniadau’r cynlluniwr taith ar gyfer gwasanaeth T9 - Maes Awyr Caerdydd

Rhagor o wybodaeth >

Cau llwybr troed 10 yn Hirwaun dros dro – o 28/1/2019 ymlaen

Cau llwybr troed 10 yn Hirwaun dros dro – o 28/1/2019 ymlaen

Rhagor o wybodaeth >

Cau Llwybr Beicio Nantgarw i Ffynnon Taf dros dro rhwng o 29/3/2019 ymlaen

Cau Llwybr Beicio Nantgarw i Ffynnon Taf dros dro rhwng o 29/3/2019 ymlaen

Rhagor o wybodaeth >

> <

Lawrlwytho ap Traveline Cymru

Ar gael o
App Store a Google Play

iPhone
Traveline
Traveline Cymru

RT #Merthyr Due to a pilce incident all T14 and T4 services will divert via llangynidr. Apologies for any delays this may cause.

Traveline
Traveline Cymru

RT #Merthyr Due to a police incident on the A470 Brecon bound. There are currently heavy delays to T4 and T14 services… https://t.co/4BhxoetK8n

Dyma gyfle i addasu eich taith a chofrestru i gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein llythyr newyddion electronig!