Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud

Ffoniwch ni: 0800 464 00 00

Rhowch wybod i ni os nad yw man cychwyn / gorffen eich taith yn y rhestr.i
i
i
i
i
i
Chwilio yn ôl gweithredwr
Chwilio yn ôl gweithredwr i

Teithiau awyr Maes Awyr Caerdydd
Cwmni hedfanOAmserStatws
FlybeJersey16:40Landed 16:27
KLMAmsterdam16:55Expected 16:50
Jet AirwaysAmsterdam16:55Expected 16:50
Air FranceAmsterdam16:55Expected 16:50
AlitaliaAmsterdam16:55Expected 16:50
FlybeAnglesey/Ynys Mon17:30Expected 17:10
Cwmni hedfanIAmserStatws
FlybeDublin15:45Departed
Aer LingusDublin15:45Departed
Etihad AirwaysDublin15:45Departed
FlybeBelfast City16:15Departed
KLMAmsterdam17:25Wait in Departure Lounge
Air FranceAmsterdam17:25Wait in Departure Lounge
Rhagor o fanylion >>
Warning

Gwasanaeth bws yn lle gwasanaeth trên rhwng Cyffordd Llandudno a Blaenau Ffestiniog o 16/3/2019 ymlaen

Gwasanaeth bws yn lle gwasanaeth trên rhwng Cyffordd Llandudno a Blaenau Ffestiniog o 16/3/2019 ymlaen

Rhagor o wybodaeth >

Cymru v Slofacia – Cau ffyrdd dros dro ar 24/3/2019

Cymru v Slofacia – Cau ffyrdd dros dro ar 24/3/2019

Rhagor o wybodaeth >

Gwaith uwchraddio hanfodol ar brif reilffordd y de ar benwythnosau o 20/1/2019 ymlaen

Gwaith uwchraddio hanfodol ar brif reilffordd y de ar benwythnosau o 20/1/2019 ymlaen

Rhagor o wybodaeth >

Stagecoach - Parth Tocynnau Newydd ym Mlaenau Gwent - o 7/3/2019 ymlaen

Stagecoach - Parth Tocynnau Newydd ym Mlaenau Gwent - o 7/3/2019 ymlaen

Rhagor o wybodaeth >

Ymestyn y cyfnod y bydd llwybr ceffylau ar gau dros dro, 5/10/2018- 4/4/2019

Ymestyn y cyfnod y bydd llwybr ceffylau ar gau dros dro, 5/10/2018- 4/4/2019

Rhagor o wybodaeth >

Cau Station Road, Dinas Powys dros dro - o 21/1/2019 tan 29/3/2019

Cau Station Road, Dinas Powys dros dro - o 21/1/2019 tan 29/3/2019

Rhagor o wybodaeth >

Posibilrwydd o oedi ar lwybrau 96/96A/96S rhwng 24/1/2019 a 29/3/2019

Posibilrwydd o oedi ar lwybrau 96/96A/96S rhwng 24/1/2019 a 29/3/2019

Rhagor o wybodaeth >

Newidiadau i arosfannau bysiau yng nghanol tref Ystrad Mynach, Caerffili o 11/2/2019 ymlaen

Newidiadau i arosfannau bysiau yng nghanol tref Ystrad Mynach, Caerffili o 11/2/2019 ymlaen

Rhagor o wybodaeth >

Conway Road, Llandudno Junction- Temporary Road Closure- 18/2/2019 until 13/5/2019

Conway Road, Llandudno Junction- Temporary Road Closure- 18/2/2019 until 13/5/2019

Rhagor o wybodaeth >

Cau Sgwâr Gwydr yn Abertawe unwaith y mis ar gyfer Marchnad Uplands - o 23/2/2019 ymlaen

Cau Sgwâr Gwydr yn Abertawe unwaith y mis ar gyfer Marchnad Uplands - o 23/2/2019 ymlaen

Rhagor o wybodaeth >

Cau’r A4119 a’r B4595 yn Nhonysguboriau dros dro rhwng 24/2/2019 a 31/3/2019

Cau’r A4119 a’r B4595 yn Nhonysguboriau dros dro rhwng 24/2/2019 a 31/3/2019

Rhagor o wybodaeth >

Problemau teithio oherwydd bod wyneb newydd yn cael ei roi ar ffyrdd yng Nghaerdydd - 24/2/2019 tan 24/3/2019

Problemau teithio oherwydd bod wyneb newydd yn cael ei roi ar ffyrdd yng Nghaerdydd - 24/2/2019 tan 24/3/2019

Rhagor o wybodaeth >

Cau Tŷ-nant Road a Heol Creigiau, Creigiau dros dro ar 2/3/2019 a 7/4/2019

Cau Tŷ-nant Road a Heol Creigiau, Creigiau dros dro ar 2/3/2019 a 7/4/2019

Rhagor o wybodaeth >

Cau Ash Road North, Wrecsam dros dro rhwng 11/3/2019 a 25/3/2019

Cau Ash Road North, Wrecsam dros dro rhwng 11/3/2019 a 25/3/2019

Rhagor o wybodaeth >

Service 117- Temporary Diversion- 18/3/2019 until 22/3/2019

Service 117- Temporary Diversion- 18/3/2019 until 22/3/2019

Rhagor o wybodaeth >

T9- Temporary Diversion- 20/3/2019 until 21/3/2019

T9- Temporary Diversion- 20/3/2019 until 21/3/2019

Rhagor o wybodaeth >

Cau Hirwaun Place, Tylorstown a Rhondda Road, Pontypridd dros dro- o 20/3/2019 tan 27/5/2019

Cau Hirwaun Place, Tylorstown a Rhondda Road, Pontypridd dros dro- o 20/3/2019 tan 27/5/2019

Rhagor o wybodaeth >

Ffordd Blaenau’r Cymoedd Cau’r A465 dros dro Bryn-mawr- Gilwern- 23/3/2019

Ffordd Blaenau’r Cymoedd Cau’r A465 dros dro Bryn-mawr- Gilwern- 23/3/2019

Rhagor o wybodaeth >

Cau Cardiff Street, Aberdâr dros dro ar 24/3/2019

Cau Cardiff Street, Aberdâr dros dro ar 24/3/2019

Rhagor o wybodaeth >

Cynllun Rhoi Wyneb Newydd ar Ffyrdd Plas-Mawr – Cau ffyrdd dros dro rhwng 24/3/2019 a 8/4/2019

Cynllun Rhoi Wyneb Newydd ar Ffyrdd Plas-Mawr – Cau ffyrdd dros dro rhwng 24/3/2019 a 8/4/2019

Rhagor o wybodaeth >

Cau Lisvane Road, Caerdydd dros dro - 30/3/2019 tan 31/3/2019, 6/4/2019 tan 7/4/2019

Cau Lisvane Road, Caerdydd dros dro - 30/3/2019 tan 31/3/2019, 6/4/2019 tan 7/4/2019

Rhagor o wybodaeth >

Rhoi’r gorau i ddarparu gwasanaethau bws y tendrwyd amdanynt yng Ngwynedd - o 31/3/2019 ymlaen

Rhoi’r gorau i ddarparu gwasanaethau bws y tendrwyd amdanynt yng Ngwynedd - o 31/3/2019 ymlaen

Rhagor o wybodaeth >

Problemau teithio sylweddol a allai amharu ar y gwasanaeth T2 dros y 10 mis nesaf

Problemau teithio sylweddol a allai amharu ar y gwasanaeth T2 dros y 10 mis nesaf

Rhagor o wybodaeth >

Canlyniadau’r cynlluniwr taith ar gyfer gwasanaeth T9 - Maes Awyr Caerdydd

Canlyniadau’r cynlluniwr taith ar gyfer gwasanaeth T9 - Maes Awyr Caerdydd

Rhagor o wybodaeth >

Cau llwybr troed 10 yn Hirwaun dros dro – o 28/1/2019 ymlaen

Cau llwybr troed 10 yn Hirwaun dros dro – o 28/1/2019 ymlaen

Rhagor o wybodaeth >

> <

Lawrlwytho ap Traveline Cymru

Ar gael o
App Store a Google Play

iPhone
Traveline
Traveline Cymru

RT Due to an incident at Grove Street, the 94 will run via Cornerswell Road and Stanwell Road until further notice

Traveline
Traveline Cymru

RT #Blackwood Depot update: Please be aware that on Sunday 24th March, Stow Hill will be closed, preventing our servic… https://t.co/yAHT6Q2z5A

Dyma gyfle i addasu eich taith a chofrestru i gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein llythyr newyddion electronig!