Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud
Rhowch wybod i ni os nad yw man cychwyn / gorffen eich taith yn y rhestr.i
i
i
i
i
i
Chwilio yn ôl gweithredwr
Chwilio yn ôl gweithredwr i

Teithiau awyr Maes Awyr Caerdydd
Cwmni hedfanOAmserStatws
KLMAmsterdam21:40Expected 21:45
Air FranceAmsterdam21:40Expected 21:45
AlitaliaAmsterdam21:40Expected 21:45
Kenya AirwaysAmsterdam21:40Expected 21:45
FlybeDublin22:10On Approach
Aer LingusDublin22:10On Approach
Cwmni hedfanIAmserStatws
KLMAmsterdam06:00Self Service Check In
Air FranceAmsterdam06:00Self Service Check In
AlitaliaAmsterdam06:00Self Service Check In
Delta AirlinesAmsterdam06:00Self Service Check In
FlybeDublin07:00Check In at 05:00
Aer LingusDublin07:00Check In at 05:00
Rhagor o fanylion >>
Warning

Problemau teithio’n parhau oherwydd tywydd garw - o 20/2/2020 ymlaen

Problemau teithio’n parhau oherwydd tywydd garw - o 20/2/2020 ymlaen

Rhagor o wybodaeth >

Gwasanaethau T5 a T11 – Diweddariad ynghylch arosfannau bysiau o fis Rhagfyr 2019 ymlaen

Gwasanaethau T5 a T11 – Diweddariad ynghylch arosfannau bysiau o fis Rhagfyr 2019 ymlaen

Rhagor o wybodaeth >

Newid i amserlen gwasanaeth 58 Llanfair-ym-Muallt i Landrindod – o fis Ionawr 2020 ymlaen

Newid i amserlen gwasanaeth 58 Llanfair-ym-Muallt i Landrindod – o fis Ionawr 2020 ymlaen

Rhagor o wybodaeth >

NAT – Dileu gwasanaeth ysgol 815 o 21/2/2020 ymlaen

NAT – Dileu gwasanaeth ysgol 815 o 21/2/2020 ymlaen

Rhagor o wybodaeth >

Stagecoach yn Ne Cymru – Prisiau tocynnau’n codi yn ardal Casnewydd o 1/2/2020 ymlaen

Stagecoach yn Ne Cymru – Prisiau tocynnau’n codi yn ardal Casnewydd o 1/2/2020 ymlaen

Rhagor o wybodaeth >

Gwasanaethau 121, 120/130 Stagecoach yn Ne Cymru – Rhoi’r gorau dros dro i ddefnyddio arosfannau o 6/1/2020 ymlaen

Gwasanaethau 121, 120/130 Stagecoach yn Ne Cymru – Rhoi’r gorau dros dro i ddefnyddio arosfannau o 6/1/2020 ymlaen

Rhagor o wybodaeth >

Gwasanaethau C9 ac 86X yng Nghaerffili – Newidiadau i arosfannau bysiau o 13/1/2020 ymlaen

Gwasanaethau C9 ac 86X yng Nghaerffili – Newidiadau i arosfannau bysiau o 13/1/2020 ymlaen

Rhagor o wybodaeth >

Gwasanaethau 74/X74 Newport Bus – Dargyfeiriad dros dro o 13/1/2020 ymlaen

Gwasanaethau 74/X74 Newport Bus – Dargyfeiriad dros dro o 13/1/2020 ymlaen

Rhagor o wybodaeth >

Gwasanaethau T2, X28 a 512 yn profi rhywfaint o oedi dros dro oherwydd gwaith ffordd o 22/1/2020 ymlaen

Gwasanaethau T2, X28 a 512 yn profi rhywfaint o oedi dros dro oherwydd gwaith ffordd o 22/1/2020 ymlaen

Rhagor o wybodaeth >

Cau Stow Hill, Casnewydd dros dro o 27/1/2020 ymlaen

Cau Stow Hill, Casnewydd dros dro o 27/1/2020 ymlaen

Rhagor o wybodaeth >

Cau gorsaf Dinas-y-Bwlch, Powys dros dro tan 27/2/2020

Cau gorsaf Dinas-y-Bwlch, Powys dros dro tan 27/2/2020

Rhagor o wybodaeth >

Heol Penarth (y tu cefn i orsaf Caerdydd Canolog) – Gwasanaethau’n cael eu dargyfeirio dros dro o 28/1/2020 tan 31/3/2020

Heol Penarth (y tu cefn i orsaf Caerdydd Canolog) – Gwasanaethau’n cael eu dargyfeirio dros dro o 28/1/2020 tan 31/3...

Rhagor o wybodaeth >

Newidiadau dros dro i wasanaethau 120/130, 122, 124 a 136 Stagecoach yn Ne Cymru o 10/2/2020 tan 26/4/2020

Newidiadau dros dro i wasanaethau 120/130, 122, 124 a 136 Stagecoach yn Ne Cymru o 10/2/2020 tan 26/4/2020

Rhagor o wybodaeth >

Croesfan Reilffordd Porthmadog – Ffordd ar gau dros dro o 15/2/2020 tan 24/2/2020

Croesfan Reilffordd Porthmadog – Ffordd ar gau dros dro o 15/2/2020 tan 24/2/2020

Rhagor o wybodaeth >

Gwasanaeth X3 Stagecoach yn Ne Cymru (Henffordd i Gaerdydd) – Newid arosfannau o 16/2/2020 ymlaen

Gwasanaeth X3 Stagecoach yn Ne Cymru (Henffordd i Gaerdydd) – Newid arosfannau o 16/2/2020 ymlaen

Rhagor o wybodaeth >

Gwasanaeth 63 Bws Caerdydd – Gwasanaeth dydd Sul yn cael ei ddargyfeirio dros dro o 16/2/2020 tan 26/4/2020

Gwasanaeth 63 Bws Caerdydd – Gwasanaeth dydd Sul yn cael ei ddargyfeirio dros dro o 16/2/2020 tan 26/4/2020

Rhagor o wybodaeth >

Cau Virgil Street, Caerdydd dros dro ar amryw ddyddiadau rhwng 17/2/2020 a 28/2/2020

Cau Virgil Street, Caerdydd dros dro ar amryw ddyddiadau rhwng 17/2/2020 a 28/2/2020

Rhagor o wybodaeth >

Cau Penrhiwceiber Road, Penrhiw-ceibr a Pentwyn Avenue, Tyntetown dros dro ar 23/2/2020 a 24/2/2020

Cau Penrhiwceiber Road, Penrhiw-ceibr a Pentwyn Avenue, Tyntetown dros dro ar 23/2/2020 a 24/2/2020

Rhagor o wybodaeth >

Cau East Walk, Y Barri dros dro o 24/2/2020 tan 13/3/2020

Cau East Walk, Y Barri dros dro o 24/2/2020 tan 13/3/2020

Rhagor o wybodaeth >

Ffordd Blaenau’r Cymoedd (yr A465) ar gau dros dro o 28/2/2020 tan 2/3/2020

Ffordd Blaenau’r Cymoedd (yr A465) ar gau dros dro o 28/2/2020 tan 2/3/2020

Rhagor o wybodaeth >

Cau Llwybr Beicio Nantgarw i Ffynnon Taf dros dro rhwng o 29/3/2019 ymlaen

Cau Llwybr Beicio Nantgarw i Ffynnon Taf dros dro rhwng o 29/3/2019 ymlaen

Rhagor o wybodaeth >

> <
Give us a call

Lawrlwytho ap Traveline Cymru

Ar gael o
App Store a Google Play

iPhone
Traveline
Traveline Cymru

RT #M4 : Wedi clirio : Tua'r Gorllewin : C32 Coryton i G34 Meisgyn #RhybuddionTraffigCymru

Traveline
Traveline Cymru

RT Businesses affected by #StormDennis on Treforest Ind. Est. are invited to attend an advice session at Coleg Y Cymoe… https://t.co/SQUygv09M2

Dyma gyfle i addasu eich taith a chofrestru i gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein llythyr newyddion electronig!