Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud

Ffoniwch ni: 0800 464 00 00

Rhowch wybod i ni os nad yw man cychwyn / gorffen eich taith yn y rhestr.i
i
i
i
i
i
Chwilio yn ôl gweithredwr
Chwilio yn ôl gweithredwr i

Teithiau awyr Maes Awyr Caerdydd
Cwmni hedfanOAmserStatws
KLMAmsterdam09:45Landed 09:40
Jet AirwaysAmsterdam09:45Landed 09:40
Air FranceAmsterdam09:45Landed 09:40
Delta AirlinesAmsterdam09:45Landed 09:40
Kenya AirwaysAmsterdam09:45Landed 09:40
FlybeDublin11:55
Cwmni hedfanIAmserStatws
KLMAmsterdam10:15Departed
Jet AirwaysAmsterdam10:15Departed
Air FranceAmsterdam10:15Departed
Delta AirlinesAmsterdam10:15Departed
AlitaliaAmsterdam10:15Departed
FlybeCork12:45Self Service Bag Drop
Rhagor o fanylion >>
Warning

Newidiadau i arosfannau bysiau yng nghanol Caerdydd o fis Ionawr 2019 ymlaen

Newidiadau i arosfannau bysiau yng nghanol Caerdydd o fis Ionawr 2019 ymlaen

Rhagor o wybodaeth >

Cardiff Bus- Wood Street Bus Stop Changes- from 16/2/2019

Cardiff Bus- Wood Street Bus Stop Changes- from 16/2/2019

Rhagor o wybodaeth >

Cardiff City Centre Road Closures- 20/2/2019

Cardiff City Centre Road Closures- 20/2/2019

Rhagor o wybodaeth >

Trafnidiaeth Cymru – Gwaith peirianyddol yn ystod mis Chwefror 2019

Trafnidiaeth Cymru – Gwaith peirianyddol yn ystod mis Chwefror 2019

Rhagor o wybodaeth >

Gwaith uwchraddio hanfodol ar brif reilffordd y de ar benwythnosau o 20/1/2019 ymlaen

Gwaith uwchraddio hanfodol ar brif reilffordd y de ar benwythnosau o 20/1/2019 ymlaen

Rhagor o wybodaeth >

Prisiau tocynnau Stagecoach – Problemau technegol

Prisiau tocynnau Stagecoach – Problemau technegol

Rhagor o wybodaeth >

Stagecoach yn Ne Cymru – Prisiau Tocynnau yng Nghaerdydd o 17 Chwefror 2019 ymlaen

Stagecoach yn Ne Cymru – Prisiau Tocynnau yng Nghaerdydd o 17 Chwefror 2019 ymlaen

Rhagor o wybodaeth >

Stagecoach yn Ne Cymru – Nodyn atgoffa am gyfleoedd i deithio’n rhad ac am ddim ar TrawsCymru a T4/ T14 trefniadau

Stagecoach yn Ne Cymru – Nodyn atgoffa am gyfleoedd i deithio’n rhad ac am ddim ar TrawsCymru a T4/ T14 trefniadau

Rhagor o wybodaeth >

Ymestyn y cyfnod y bydd llwybr ceffylau ar gau dros dro, 5/10/2018- 4/4/2019

Ymestyn y cyfnod y bydd llwybr ceffylau ar gau dros dro, 5/10/2018- 4/4/2019

Rhagor o wybodaeth >

Cau Heol-y-Bryn a Hensol Road ym Meisgyn dros dro rhwng 2/1/2019 a 30/1/2019 a rhwng 11/2/2019 a 28/2/2019

Cau Heol-y-Bryn a Hensol Road ym Meisgyn dros dro rhwng 2/1/2019 a 30/1/2019 a rhwng 11/2/2019 a 28/2/2019

Rhagor o wybodaeth >

Cau Station Road, Dinas Powys dros dro - o 21/1/2019 tan 29/3/2019

Cau Station Road, Dinas Powys dros dro - o 21/1/2019 tan 29/3/2019

Rhagor o wybodaeth >

Posibilrwydd o oedi ar lwybrau 96/96A/96S rhwng 24/1/2019 a 29/3/2019

Posibilrwydd o oedi ar lwybrau 96/96A/96S rhwng 24/1/2019 a 29/3/2019

Rhagor o wybodaeth >

Cau Sgwâr y Santes Fair a Stryd Caer yn Abertawe dros dro o 9/2/2019 ymlaen

Cau Sgwâr y Santes Fair a Stryd Caer yn Abertawe dros dro o 9/2/2019 ymlaen

Rhagor o wybodaeth >

Newidiadau i arosfannau bysiau yng nghanol tref Ystrad Mynach, Caerffili o 11/2/2019 ymlaen

Newidiadau i arosfannau bysiau yng nghanol tref Ystrad Mynach, Caerffili o 11/2/2019 ymlaen

Rhagor o wybodaeth >

Cau Rock Road, Cefn-mawr dros dro rhwng 14/2/2019 a 21/2/2019

Cau Rock Road, Cefn-mawr dros dro rhwng 14/2/2019 a 21/2/2019

Rhagor o wybodaeth >

Pont Fadlen, Hwlffordd – Gosod Pont Reilffordd Newydd – 15/2/2019 ac 16/2/2019

Pont Fadlen, Hwlffordd – Gosod Pont Reilffordd Newydd – 15/2/2019 ac 16/2/2019

Rhagor o wybodaeth >

Cau Mostyn Street, Llandudno dros dro ar 15/2/2019 ac 16/2/2019

Cau Mostyn Street, Llandudno dros dro ar 15/2/2019 ac 16/2/2019

Rhagor o wybodaeth >

Cau Newtown Road, Machynlleth dros dro rhwng 18/2/2019 a 24/2/2019

Cau Newtown Road, Machynlleth dros dro rhwng 18/2/2019 a 24/2/2019

Rhagor o wybodaeth >

CCFC v Watford – Cau ffyrdd dros dro ar 22/2/2019

CCFC v Watford – Cau ffyrdd dros dro ar 22/2/2019

Rhagor o wybodaeth >

Cau Sgwâr Gwydr yn Abertawe unwaith y mis ar gyfer Marchnad Uplands - o 23/2/2019 ymlaen

Cau Sgwâr Gwydr yn Abertawe unwaith y mis ar gyfer Marchnad Uplands - o 23/2/2019 ymlaen

Rhagor o wybodaeth >

Ffordd Blaenau’r Cymoedd (Bryn-mawr – Gilwern) ar gau dros dro rhwng 23/2/2019

Ffordd Blaenau’r Cymoedd (Bryn-mawr – Gilwern) ar gau dros dro rhwng 23/2/2019

Rhagor o wybodaeth >

Cau’r A4119 a’r B4595 yn Nhonysguboriau dros dro rhwng 24/2/2019 a 31/3/2019

Cau’r A4119 a’r B4595 yn Nhonysguboriau dros dro rhwng 24/2/2019 a 31/3/2019

Rhagor o wybodaeth >

Cau Lower Oxford Street, Abertawe dros dro rhwng 25/2/2019 a 1/3/2019

Cau Lower Oxford Street, Abertawe dros dro rhwng 25/2/2019 a 1/3/2019

Rhagor o wybodaeth >

Heol Dulais, Abertawe – ymestyn amserlen y gwaith ffordd hyd 29/3/2019

Heol Dulais, Abertawe – ymestyn amserlen y gwaith ffordd hyd 29/3/2019

Rhagor o wybodaeth >

Problem gydag arhosfan gwasanaeth X10 yn Heol Penarth

Problem gydag arhosfan gwasanaeth X10 yn Heol Penarth

Rhagor o wybodaeth >

Problemau teithio sylweddol a allai amharu ar y gwasanaeth T2 dros y 10 mis nesaf

Problemau teithio sylweddol a allai amharu ar y gwasanaeth T2 dros y 10 mis nesaf

Rhagor o wybodaeth >

Canlyniadau’r cynlluniwr taith ar gyfer gwasanaeth T9 - Maes Awyr Caerdydd

Canlyniadau’r cynlluniwr taith ar gyfer gwasanaeth T9 - Maes Awyr Caerdydd

Rhagor o wybodaeth >

Cau llwybr troed 10 yn Hirwaun dros dro – o 28/1/2019 ymlaen

Cau llwybr troed 10 yn Hirwaun dros dro – o 28/1/2019 ymlaen

Rhagor o wybodaeth >

> <

Lawrlwytho ap Traveline Cymru

Ar gael o
App Store a Google Play

iPhone
Traveline
Traveline Cymru

RT #Blackwood service update:Due to a technical issue the 17:56 X15 service #Newport to #Brynmawr is currentley not operating updates to follow

Traveline
Traveline Cymru

RT #Blackwood Service update: Due to a technical issue the 17:50 26 service #Caerphilly to #Blackwood will not be operating apologies

Dyma gyfle i addasu eich taith a chofrestru i gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein llythyr newyddion electronig!