Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud

Ffoniwch ni: 0800 464 00 00

Rhowch wybod i ni os nad yw man cychwyn / gorffen eich taith yn y rhestr.i
i
i
i
i
i
Chwilio yn ôl gweithredwr
Chwilio yn ôl gweithredwr i

Teithiau awyr Maes Awyr Caerdydd
Cwmni hedfanOAmserStatws
FlybeJersey12:35Landed 12:29
Qatar AirwaysDoha12:50Expected 13:10
FlybeParis CDG13:00Expected 13:05
Air FranceParis CDG13:00Expected 13:05
FinnairParis CDG13:00Expected 13:05
AlitaliaParis CDG13:00Expected 13:05
Cwmni hedfanIAmserStatws
FlybeDublin13:25Wait in Departure Lounge
Aer LingusDublin13:25Wait in Departure Lounge
Etihad AirwaysDublin13:25Wait in Departure Lounge
FlybeMunich14:00Self Service Bag Drop
FlybeAnglesey/Ynys Mon15:00Self Service Bag Drop
FlybeParis CDG15:40Self Service Bag Drop
Rhagor o fanylion >>
Warning

Dydd y Farn 2019 – Cau ffyrdd yng nghanol Caerdydd dros dro ar 27/4/2019

Dydd y Farn 2019 – Cau ffyrdd yng nghanol Caerdydd dros dro ar 27/4/2019

Rhagor o wybodaeth >

Android App Update- 3/4/2019

Android App Update- 3/4/2019

Rhagor o wybodaeth >

Gwasanaeth bws yn lle gwasanaeth trên rhwng Cyffordd Llandudno a Blaenau Ffestiniog o 16/3/2019 ymlaen

Gwasanaeth bws yn lle gwasanaeth trên rhwng Cyffordd Llandudno a Blaenau Ffestiniog o 16/3/2019 ymlaen

Rhagor o wybodaeth >

Amserlen newydd ar gyfer gwasanaeth 98 Bws Caerdydd o fis Ebrill 2019 ymlaen

Amserlen newydd ar gyfer gwasanaeth 98 Bws Caerdydd o fis Ebrill 2019 ymlaen

Rhagor o wybodaeth >

Newidiadau i wasanaethau 14 ac X2 First Cymru – o fis Ebrill/Mai ymlaen

Newidiadau i wasanaethau 14 ac X2 First Cymru – o fis Ebrill/Mai ymlaen

Rhagor o wybodaeth >

Newidiadau i wasanaethau Arriva Cymru o 28/4/2019 ymlaen

Newidiadau i wasanaethau Arriva Cymru o 28/4/2019 ymlaen

Rhagor o wybodaeth >

Pris ‘Tocyn Diwrnod TrawsCymru’ yn newid o 1/4/2019 ymlaen

Pris ‘Tocyn Diwrnod TrawsCymru’ yn newid o 1/4/2019 ymlaen

Rhagor o wybodaeth >

Stagecoach- Prisiau Tocyn Megarider Islwyn yn newid o 1/4/2019 ymlaen

Stagecoach- Prisiau Tocyn Megarider Islwyn yn newid o 1/4/2019 ymlaen

Rhagor o wybodaeth >

Stagecoach/ Cyngor Sir Powys – Prisiau newydd o 1/4/2019 ymlaen

Stagecoach/ Cyngor Sir Powys – Prisiau newydd o 1/4/2019 ymlaen

Rhagor o wybodaeth >

Newidiadau i brisiau tocynnau Stagecoach - Ardal Torfaen - o 1/4/2019 ymlaen

Newidiadau i brisiau tocynnau Stagecoach - Ardal Torfaen - o 1/4/2019 ymlaen

Rhagor o wybodaeth >

Conway Road, Llandudno Junction- Temporary Road Closure- 18/2/2019 until 13/5/2019

Conway Road, Llandudno Junction- Temporary Road Closure- 18/2/2019 until 13/5/2019

Rhagor o wybodaeth >

Cau Sgwâr Gwydr yn Abertawe unwaith y mis ar gyfer Marchnad Uplands - o 23/2/2019 ymlaen

Cau Sgwâr Gwydr yn Abertawe unwaith y mis ar gyfer Marchnad Uplands - o 23/2/2019 ymlaen

Rhagor o wybodaeth >

Cau Hirwaun Place, Tylorstown a Rhondda Road, Pontypridd dros dro- o 20/3/2019 tan 27/5/2019

Cau Hirwaun Place, Tylorstown a Rhondda Road, Pontypridd dros dro- o 20/3/2019 tan 27/5/2019

Rhagor o wybodaeth >

Gorsaf Fysiau Casnewydd – Newidiadau dros dro i arosfannau bysiau - o 1/4/2019 ymlaen

Gorsaf Fysiau Casnewydd – Newidiadau dros dro i arosfannau bysiau - o 1/4/2019 ymlaen

Rhagor o wybodaeth >

Cau ffyrdd yng nghanol Caerdydd dros dro rhwng 7/4/2019 a 26/5/2019

Cau ffyrdd yng nghanol Caerdydd dros dro rhwng 7/4/2019 a 26/5/2019

Rhagor o wybodaeth >

Cau’r A479 dros dro yn Nhretŵr ym Mhowys - rhwng 8/4/2019 a 12/7/2019

Cau’r A479 dros dro yn Nhretŵr ym Mhowys - rhwng 8/4/2019 a 12/7/2019

Rhagor o wybodaeth >

Diweddariad ynghylch gwasanaeth T6 – o 12/4/2019 ymlaen

Diweddariad ynghylch gwasanaeth T6 – o 12/4/2019 ymlaen

Rhagor o wybodaeth >

Cau Park Street, Pontypridd dros dro ar amryw ddyddiadau ym mis Ebrill o 13/4/2019 ymlaen

Cau Park Street, Pontypridd dros dro ar amryw ddyddiadau ym mis Ebrill o 13/4/2019 ymlaen

Rhagor o wybodaeth >

Cau amryw ffyrdd ym Meisgyn, Pont-y-clun dros dro – 15/4/2019 tan 23/6/2019

Cau amryw ffyrdd ym Meisgyn, Pont-y-clun dros dro – 15/4/2019 tan 23/6/2019

Rhagor o wybodaeth >

Cau Heol Llanilltud Fach, Castell-nedd dros dro rhwng 15/4/2019 a 6/5/2019

Cau Heol Llanilltud Fach, Castell-nedd dros dro rhwng 15/4/2019 a 6/5/2019

Rhagor o wybodaeth >

Cau Caerau Lane, Caerdydd dros dro ar 26/4/2019

Cau Caerau Lane, Caerdydd dros dro ar 26/4/2019

Rhagor o wybodaeth >

Ffordd Blaenau’r Cymoedd (A465) (Bryn-mawr – Gilwern) ar gau dros dro ar 27/4/2019

Ffordd Blaenau’r Cymoedd (A465) (Bryn-mawr – Gilwern) ar gau dros dro ar 27/4/2019

Rhagor o wybodaeth >

Cau Cardiff Road, Llandaf dros dro ar 28/4/2019 a 29/4/2019

Cau Cardiff Road, Llandaf dros dro ar 28/4/2019 a 29/4/2019

Rhagor o wybodaeth >

Cau amryw strydoedd yn y Porth dros dro ar 29/4/2019

Cau amryw strydoedd yn y Porth dros dro ar 29/4/2019

Rhagor o wybodaeth >

Canlyniadau’r cynlluniwr taith ar gyfer gwasanaeth T9 - Maes Awyr Caerdydd

Canlyniadau’r cynlluniwr taith ar gyfer gwasanaeth T9 - Maes Awyr Caerdydd

Rhagor o wybodaeth >

Cau llwybr troed 10 yn Hirwaun dros dro – o 28/1/2019 ymlaen

Cau llwybr troed 10 yn Hirwaun dros dro – o 28/1/2019 ymlaen

Rhagor o wybodaeth >

Cau llwybr ceffylau 24, Llanhari dros dro rhwng 26/4/2019 a 26/10/2019

Cau llwybr ceffylau 24, Llanhari dros dro rhwng 26/4/2019 a 26/10/2019

Rhagor o wybodaeth >

Cau llwybr troed 41, Llantrisant dros dro rhwng 29/4/2019 a 29/10/2019

Cau llwybr troed 41, Llantrisant dros dro rhwng 29/4/2019 a 29/10/2019

Rhagor o wybodaeth >

Cau Llwybr Beicio Nantgarw i Ffynnon Taf dros dro rhwng o 29/3/2019 ymlaen

Cau Llwybr Beicio Nantgarw i Ffynnon Taf dros dro rhwng o 29/3/2019 ymlaen

Rhagor o wybodaeth >

> <

Lawrlwytho ap Traveline Cymru

Ar gael o
App Store a Google Play

iPhone
Traveline
Traveline Cymru

Bydd ‘Map Mynediad’ rhyngweithiol newydd yn darparu gwybodaeth am hygyrchedd gorsafoedd trenau ledled y DU. Gallwch… https://t.co/AKnq2ZKve9

Traveline
Traveline Cymru

A new interactive ‘Access Map’ will deliver information on the accessibility of train stations across the UK. You c… https://t.co/waaFQxmKgm

Dyma gyfle i addasu eich taith a chofrestru i gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein llythyr newyddion electronig!